Oznanila za cvetno nedeljo

Oznanila v PDF obliki za tiskanje

” Ptičica na veji poje: Krist je vstal,
vse v cvetju se raduje; Krist je vstal!”

Blagoslovljene praznike Gospodovega vstajenja!


VELIKEMU TEDNU NA POT – DOGODKI

Veliki četrtek – postavitev svete Evharistije
Na slovesni spomin zadnje večerje vas vabim, da se po domovih zberete k molitvi, spremljanju duhovnega programa preko medijev in k molitvi v čast sv. Rešnjemu Telesu. Na veliki četrtek bodo za nekaj dni utihnili zvonovi.
Tako nas to dejanje vabi k tihi molitvi in premišljevanju največjih skrivnosti naše vere.

Veliki petek – spomin Jezusove smrti na križu
Veliki petek je dan strogega posta in spomin Jezusove smrti na križu. V župnijski cerkvi bo molitev križevega pota, zvečer pa v Marijini cerkvi obredi velikega petka.

Velika sobota – Jezusov počitek v grobu
Na veliko soboto se verniki ustavljamo ob božjem grobu in premišljujemo Jezusovo trpljenje in smrt. Stara in lepa slovenska navada pa je tudi blagoslov ognja na veliko soboto zjutraj in blagoslov velikonočnih jedil čez dan. K Božjemu grobu lahko pridete kadarkoli čez dan – pri sv. Martinu, sv. Mariji ali pri sv.Katarini. V osebni in tihi molitvi počastimo v grobu ležečega Odrešenika.

Blagoslov ognja bo pri sv. Martinu ob 7.30, pri sv. Mariji pa ob 8. uri zjutraj.

 

Blagoslov jedil je obred ljudske pobožnosti, znan predvsem v naši deželi in je namenjen zavedanju Božje dobrote do človeka, da bi tako lažje dojeli Božjo bližino in navzočnost v vsakdanjem življenju. Velikonočna jedila v družini ustvarjajo Božje okolje in so podoba velikonočne večerje, ki jo je Jezus obhajal s svojimi učenci, ter mašne daritve – velikonočne gostije, na katero smo vsi vabljeni.

Blagoslovi jedil bodo:
sv. Martin: 11.00, 15.30, sv. Marija: 10.00h, 12.00, 15.00, sv. Katarina: 16.00, Retje: 14.00

Prosim, da prinese jedila k blagoslovu le en predstavnik družine.

Velikonočna vigilija
Po zelo starem izročilu je noč iz velike sobote na veliko nedeljo, posvečena bedenju za Gospoda. Velikonočna vigilija je najslovesnejše bogoslužje celega leta. Slavje se stopnjuje od drobnega plamenčka, preko hvalnice velikonočni sveči, svetopisemskih odlomkov, Slave, Aleluje, obnovitve krstnih obljub do slovesne evharistične daritve…

Velikonočna nedelja Gospodovega vstajenja
Običajne vstajenjske procesije letos ne bodo mogle potekati. V kolikor bo le mogoče, ČE SE EPIDEMIOLOŠKE RAZMERE V PRIHODNJEM TEDNU NE POSLABŠAJO, pa se boste lahko, seveda zdravi in mlajši, udeležili vsaj velikonočnega bogoslužja.

ZA PRISOTNOST PRI VELIKONOČNIH BOGOSLUŽJIH, SE OBVEZNO PRIJAVITE PREKO TELEFONA ALI ELEKTRONSKE POŠTE IN SE TAKO POZANIMAJTE ZA PROSTO MESTO V CERKVI.

OB VSEM DOGAJANJU PAZIMO NA ZAŠČITNE MASKE, UPOŠTEVAJMO PRIPOROČENO ŠTEVILO (10 OSEB), DRŽIMO MEDSEBOJNO RAZDALJO IN UPOŠTEVAJMO VSA PRIPOROČILA NIJZ -a ZA PREPREČEVANJE OKUŽB.

Svete maše se obhajajo po naslednjih namenih:

ponedeljek velikega tedna 29. marec
Bogu v zahvalo za uslišane prošnje
+ Adolf Sirše- obl.
+ Jožef Leskovšek

torek velikega tedna 30. marec
+ Blaž Žnideršič
za duhovne poklice

četrtek 1.april
VELIKI četrtek
+ 3 sestre, brat Jure
+ Terezija Kmetič

petek 2.april
VELIKI petek – STROGI POST
sv. Martin: MOLITEV KRIŽEVEGA POTA
sv. Marija: OBREDI VELIKEGA PETKA

sobota 3.april
VELIKA sobota
sv. Martin
BLAGOSLOV OGNJA, OBISK BOŽJEGA
GROBA, BLAGOSLOV JEDIL
+ Hedvika Hribšek
+ Lucija Katič

nedelja 4.april
VELIKA NOČ
sv. Martin: + Rok Jurše
sv. Marija: živi in + farani
sv. Katarina: + Maja , Jože Jovan


ponedeljek 5.april
VELIKONOČNI P.
RETJE: v dober namen in za zdravje
sv. Martin: + Marija Tomažič
+ družin Topole, Jager, Senčar

torek 6.april
Irenej, šk-muč.
za dušno in telesno zdravje hčerke
+ Francka Šurk

petek 9.april
za pozabljene duše
za zdravje
za duhovne poklice

sobota 10.april
+ st., Peter, Ljudmila Belec
+ Vesna, Jože Berakovič, starše Razdrh

nedelja 11.april
BELA nedelja
za žive in + župljane
B. v zahvalo ob obl. poroke
+ č. s. Majda Pangeršič – obl.
+ Franc Steban – obl.


ponedeljek 12.april
Viktor, muč.
+ Ciril Jurečič, st. Senčar, Mari Granda
+ Andreja Žohar
za duhovne poklice

torek 13.april
Ida, red.
+ sorodniki Vengust, Kos
+ družine Kajtna, Ernest Hafner- obl.
+ Jožef Leskovšek

četrtek 15.april
Helena, kn.
+ Marija Mikulec
+ Cirila Virk

petek 16.april
Bernardka lurška
+ Kata, Jure Katič
za duše splavljenih otrok
+ Erika Rajh

sobota 17.april
Rudolf, muč.
+ Justina, Ladislav Žunk – Pistotnik
+ Janez Jerman – 30. dan

nedelja 18.april
3. velikonočna
+ Ida Medved – 5. obl.
+ Ana Kokove – 30. dan
+ Ana Brečko – 30. dan

Vsak duhovnik sme na dan sprejeti dar le za eno sveto mašo, drugi ali tretji namen mora biti oddan in po njem mašuje drugi duhovnik, vseh pa se spomnimo pri daritvi. Sv. maše lahko naročite v zakristiji po bogoslužju, po telefonu ali elektronski pošti, v času uradnih ur v župnijski pisarni ali oddate kuverto z željenim datumom in mašnim namenom v poštni nabiralnik. Bog povrni za vaše namene.
Uradne ure v župnijski pisarni: običajno ob ponedeljkih in torkih med 10. in 12. uro. E -naslov: zupnijatrbovlje@gmail.com; žpk Tomaž Šojč, tel.: 041 298 385

V minulem mesecu so bili s svetimi opravili pokopani:

+ Marija Tomažič, Trg svobode 4;
+ Nikolaj Medvešek, Trg F. Fakina 2b;
+ Ana Kokove, C. Tončke Čeč 2a;
+ Ana Brečko, Majcenova c. 13;
+ Janez Jerman, Knezdol 23;
+ Frančiška Janžek, Dom in vrt 46.