Duhovna misel za 23. nedeljo med letom

»Kjer sta namreč dva ali so trije zbrani v mojem imenu, tam sem jaz sredi med njimi.« (Mt 18,20)

2014_37

http://kaplan-marko.blogspot.com/2011/12/sveta-nol.html

»LJUBEZEN JE TOREJ IZPOLNITEV POSTAVE.« (Rim 13,10)

Beseda ljubezen je ena izmed najbolj pogosto uporabljenih besed v medsebojnih pogovorih. Glede na splošno stanje med Slovenci pa lahko hitro zaključimo, da je ta beseda hkrati tudi ena izmed najbolj zlorabljenih besed. Slovenci smo namreč ljudje, ki radi povzročamo razdore med seboj. Če pustimo ob strani »rak rano« ideološke razdeljenosti in se osredotočimo na konkretne medsebojne odnose, lahko opazimo, da ljubezen »šepa« ravno tam, kjer bi morala biti najbolj udejanjena. Paradoksalno pa je, da iz sporov nismo izvzeti niti kristjani, še več, v marsikaterem primeru smo celo eden izmed najslabših zgledov. Težava je v tem, da krščanstvo pojmujemo kot skupek predpisov, katerih izpolnjevanje naj bi nas pripeljalo v nebesa. Veliko ljudi npr. misli, da si bodo priborili nebesa z obiskom svete maše, po drugi strani pa je veliko rednih nedeljnikov ali celo »vsakodnevnikov«  sprtih s sosedi in sorodniki ter hočejo imeti celo glavno besedo v župniji. Takšen način življenja je preveč oddaljen od pravega pomena, ki ga nosi v sebi beseda »ljubezen«. Prava ljubezen se razodeva s križa, od koder Jezus Kristus s svojo žrtvijo kaže pravi pomen ljubezni. Ali sem iz ljubezni tudi jaz pripravljen iti na križ?