Duhovna misel za nedeljo Jezusovega krsta

»Zakaj trošite denar za to, kar ni kruh, in svoj zaslužek za to, kar ne nasiti?« (Iz 55, 2)

2015-03

http://www.zupnija-siska.si/index.php/88-oznanila/233-nedelja-jezusovega-krsta

»VSE, KAR JE ROJENO IZ BOGA, PREMAGA SVET« (1 Jn 5,4)

Za nami so božični prazniki, v katerih smo še posebej slavili rojstvo Božjega Sina. Ena temeljnih krščanskih resnic govori, da je Jezus Kristus pravi Bog in pravi človek, kar pomeni, da je rojen iz Očeta po Svetem Duhu iz Marije Device. Zgornji naslov tako neposredno velja za Jezusa Kristusa, saj je in bo, kot Božji Sin, premagal vse temne sile, ki so se kdajkoli in se še bodo pojavile na svetu. Vsak, ki je krščen, postane na podlagi vere in zakramentalnega znamenja Božji posinovljenec. To pomeni, da ima vsak, kdor veruje, da Bog neovirano deluje v njegovem življenju, moč Jezusa Kristusa. To moč dobivamo v Božji Besedi, v zakramentih in v nenehni molitveni povezanosti z Gospodom. Praznik Jezusovega krsta postavi pred nas Božjega Sina, ki stopa iz reke Jordan, potem ko ga je krstil Janez Krstnik. S tem dejanjem je Jezus sprejel dokončno življenjsko odločitev, da bo popolnoma služil Očetu in izpolnil načrt, ki ga je imel že od padca Adama in Eve. Zato je ta praznik lahko za nas tudi priložnost, da se iskreno vprašamo ali smo se po našem krstu in birmi tudi mi v resnici odločili, da bomo brez omejitev služili Gospodu. Če tega še nismo storili, storimo to čim prej, kajti naše življenje se izteka.