ALOJZIJ GONZAGA, god: 21. junij (1568-1591)

ALOJZIJ GONZAGA, god: 21. junij (1568-1591)

Izšel je iz plemiške družine Gonzaga, na gradu Castiglione, blizu Gardskega jezera. Vsi so se bali, da novorojenček ne bo preživel, tudi za mater so izgubili upanje. Otroka so krstili v sili na ime Alojzij. Preživela sta oba. Oče je sinova Alojzija in Rudolfa poslal na medičejski dvor, da bi se izobrazila v svetnih vedah. Med bivanjem v tem mestu je Alojzij pred podobo Marijinega oznanjenja naredil obljubo čistosti za vse življenje. Skoraj dve leti je skupaj s starši preživel na španskem dvoru. Tam je začutil, da ga Bog kliče k jezuitom. Mati je bila njegove odločitve vesela, oče pa je bil proti. Alojzij je pri svoji odločitvi vztrajal tako odločno, da se je nazadnje oče le vdal. Pri jezuitih je preživel šest let, kjer je bil vrstnikom vzor pobožnosti in zvestobe redovnim pravilom. Napovedal je, da bo umrl v osmini praznika Svetega Rešnjega Telesa. Svojo dušo je izročil Stvarniku v noči med 20. in 21. junijem, star komaj triindvajset let.