Duhovna misel za 15. nedeljo med letom

»Pojdite sami zase  v samoten kraj in se malo odpočijte!«  (Mr 6,31)

2015-29

http://www.daswerk-fso.org/slovenisch/?p=657

PRED STVARJENJEM SVETA NAS JE V NJEM IZVOLIL (Ef 1,4)

Se kdaj sprašujemo o naši izvoljenosti za katero nas je izvolil sam Bog? Kaj pomeni Božja izvoljenost? To pomeni, da je Bog predvidel naš obstoj že takrat, ko je ustvarjal vesolje. Včasih živimo tako, kot, da bi bil naš obstoj in obstoj vsega kar biva zgolj slučajnost. Takšno razmišljanje nas vodi v negotovost, kar pomeni, da je v našem življenju navzoč strah. Druga skrajnost pa je, da razmišljamo v smeri, da je v našem življenju že vse določeno vnaprej, kar pomeni, da nam ni potrebno za nič skrbeti, saj je vse npr. zapisano v zvezdah in nam je na ta način vse v življenju usojeno. Resnica je, da nas je Bog predvidel in, da se na svetu nismo pojavili zgolj slučajno. S tem, ko smo postali živa in samostojna bitja, pa smo hkrati postali tudi svobodni. To pomeni, da se človek v življenju svobodno odloča, kaj po počel, kje bo živel, v kakšnem življenjskem stanu bo živel… V enem stavku lahko rečemo, da nas je Bog že ob stvarjenju določil za bivanje v svetu, kakšno pa bo naše bivanje pa je odvisno od nas samih in od življenjskih okoliščin, ki jih krojimo skupaj s tistimi, s katerimi živimo. Z vsem srcem sprejmimo Božjo izvoljenost in postanimo odgovorni Božji sodelavci.