Duhovna misel za 17., 18. nedeljo med letom

»To vam pravim in vas rotim v Gospodu: ne živite več, kakor živijo pogani«  (Ef 4,17).

2015-30

http://zupnija-gomilsko.rkc.si/?paged=38

DAJ LJUDEM, DA BODO JEDLI (2 Kr 4, 43)

Eden najbolj znanih Jezusovih čudežev je zagotovo pomnožitev kruha. Posebej budi začudenje dejstvo, da je z nekaj hlebi lahko nahranil nekaj tisoč ljudi. Podoben čudež je storil tudi prerok Elizej približno osemsto petdeset let pred Kristusom. Oba čudeža sta izpričana kot Božje delo. Potrebno pa je poudariti, da niti Jezus niti Elizej nočeta storiti vse sama. Jezus v čudež vključi svoje učence, Elizej pa svojega slugo z besedami: »Daj ljudem, da bodo jedli!« (2 Kr 4, 42) Sporočilo Božje besede je, da Bog želi blagostanje za vse ljudi. Za sodelavce pri vzpostavitvi blagostanja pa je izbral ljudi. Ko se npr. sprašujemo zakaj je na svetu toliko nepravičnosti ob katerih trpi ogromno ljudi, se navadno vprašamo zakaj Bog to dopušča. Zato ker si je Bog izbral za sodelavce ljudi, pomeni, da bo obstajala na svetu nepravičnost vse do takrat, dokler ljudje ne bomo popolnoma odgovorili na Božji klic, ki nas vabi, da postanemo njegovi sodelavci. Najprej smo k delovanju v Božjem imenu poklicani kristjani. Biti kristjan zato ne pomeni samo opravljati določene pobožnosti in skrbeti za to, da bi bili čisti. Pravi kristjan mora v Božjem imenu ljudem dajati Božjo hrano.