Duhovna misel za 18. navadno nedeljo

Poziv vsem k svetosti

Obstaja resnica, ki jo le s težavo sprejemamo, resnica, ki pravi: Bog je zahteven. Jezus je naravnost jasno povedal: Bog je tako zahteven, da bo njegova sodba zajela vsako našo misel, vsako našo besedo, vasako naše dejanje. “Povem pa vam: Za vsako prazno besedo, ki jo ljudje izgovorijo,. bodo dajali odgovor na sodni dan.” Zakaj je Bog zahteven? Ker je neskončna in resnična ljubezen. Neskončna ljubezen pa je zelo zahtevna. Starši so lahko zahtevni, vendar zaradi svoje koristi in svoje sebičnosti. Bog je drugačen. Bog nas ne sili, samo ljubi nas in pika! V veri se začenja vse pri dojemanju, da nas Bog ljubi z neskočno ljubeznijo, z neskočno nežnostjo in s stanovitnostjo. Niti naši grehi ne zaustavijo te ljubezni. On nas vedno ljubi, četudui bi bili Juda. Zato pa ta ljubezen zahteva odgovor. Bog je tako zahteven, da kliče vse k svetosti. V svetem pismu se nahajajo štirje izredno pomembni odlomki Božje besede o tem, kaj Bog zahteva od človeka:

1. Prvi poziv k odgovornemu življenju je Abraham. Kaj Bog zahteva od njega? Da mu samo eno zapoved. Med njima je tako neposreden in naiven odnos, da zadošča ena sama zapoved: “Hodi pred menoj in bodi popoln!” Skušajmo se vprašati ali bi bili sposobni z lahkoto razmišljati o tej zapovedi.

2. Z vsemi močmi… V 5. Mojzesovi knjigi najdemo v 6. poglavju življenjsko pravilo, ki ga je Bog začrtal za vse svoje ljudstvo. Gre za temeljno besedilo židovske vere, za vzorec  veroizpovedi za vse vernike. To je zapoved, ki zaničuje vsakršno povprečnost tistega, ki si je izbral Boga. Bog zahteva vse.

3. Jezus pravi, da pravilo svetosti, ki jo narekuje 5. Mojzesova knjiga, velja za vse čase, le da je potrebna potrditev. Kako lahko vemo, da “ljubimo Boga z vsemi močmi”, če ga ne vidimo? “Kdor namreč ne ljubi svojega brata, ki ga je videl, ne more ljubiti Boga, katerega ni videl.”

4. Pavel vse življenje poziva kristjane k svetosti. Govori o starem in o novem človeku. Njegov znameniti obrazec svetosti je: “Vse zmorem v njem, ki mi daje moč.”