Duhovna misel za 2. postno nedeljo

Drugi postni teden, v katerega vstopamo, nas z evangelijskim sporočilom o Jezusovi spremenitvi na gori vabi, da najdemo v tem dogodku oporo vsem našim postnim prizadevanjem. Spremenjenje na gori kaže podobe Jezusa, Mojzesa in Elija. Vabi nas, da se na svoj način, po božji poklicanosti, tudi mi spreminjamo v podobo, kakršno nam je Bog namenil. Vse odpovedi milostnih postnih dni, vse molitve in vsa dobra dela naj nam pomagajo, da bi tudi mi iz sebe naredili čudovito podobo božjega otroka. Vse to seveda z mislijo, da nas je Bog ustvaril iz ljubezni in kot krono vsega stvarstva.

Naj nam tudi sv. Jožef, katerega god bomo ob koncu tedna obhajali, izprosi, da bi se vse bolj bližali Bogu in bili, kot molimo v hvalospevu na čast sv. Jožefu, pravični, zvesti in modri služabniki.
Lep teden voščim vsem, še posebej našim godovnjakom in godovnjakinjam.
Vaš dušni pastir