Duhovna misel za 29. nedeljo med letom

»S svojim spoznanjem bo moj pravični služabnik mnoge opravičil, njihove krivde bo naložil nase« (Iz 53,11).

2015-43

http://www.ednevnik.si/?w=Samarijanka&category=Vera%2Bstarih%2B%C4%8Dasov

»TRDNO SE DRŽIMO VEROIZPOVEDI« (Heb 4,14)

Pri vsaki nedeljski sveti maši po homiliji izpovedujemo nicejsko–carigrajsko veroizpoved, v kateri so prisotne bistvene verske resnice. Vprašanje pa je ali tisto, kar iz tedna v teden izpovedujemo z ustnicami, resnično živimo tudi s svojim srcem in s svojimi dejanji? Držati se veroizpovedi, ne pomeni samo načelno priznavanje, da je Jezus Kristus naš odrešenik, ampak pomeni, da je naše življenje odrešeno. Kar je zapisano v veroizpovedi, je po krstu zapisano kot bistvo našega življenja. Jezus je trpel in umrl na križu ter tretji dan vstal od mrtvih. To njegovo bistveno delo, ki ga je izvršil na zemlji, je zapečateno v naša srca pod enim samim pogojem: da postaja,  na podlagi naše trdne vere, odrešenjsko delo Gospoda Jezusa v bistvu našega bivanja. V hierarhiji vrednot kristjana je tako na prvem mestu Jezus Kristus in sprejemanje njegovega odrešenja v vsakdanje življenje. Naše življenjsko poslanstvo v katerem koli stanu in poklicu je tako posvečeno v odrešenjski moči Jezusa Kristusa. Da pa bo to zares postalo uresničeno v našem vsakdanjem življenju, za začetek premislimo vsako besedo veroizpovedi in si jo vtisnimo v srce.