Duhovna misel za 3. nedeljo med letom

»Ne bodite žalostni, kajti veselje v Gospodu je vaša moč« (Neh 8,10).

2016-04

http://reformsi.blogspot.si/2015_02_01_archive.html

POSLAL ME JE, DA OZNANIM JETNIKOM PROSTOST (Lk 1,16)

Ko slišimo za besedo »jetnik«, se verjetno najprej spomnimo na tiste, ki so storili težja kazniva dejanja, zaradi katerih so pristali v zaporu. Ko je Jezus v Nazareški shodnici prebral besede »poslal me je, da oznanim jetnikom prostost«, ni mislil zgolj na tiste, ki so v zaporih zaradi določenih kaznivih dejanj, ampak predvsem na tiste, ki jih različne življenjske razmere silijo v nesvobodne razmere. Takšna ujetost je še hujša od zapora, kajti navadno skritih ujetosti ne vidi nihče. Te ujetosti so lahko razne zasvojenosti, izkoriščanje in pritiski na delovnem mestu, lahko pa je ječa tudi nasilje v družini. Od naštetih je nasilje v družini najbolj skrito ujetništvo. Oktobra preteklo leto je bila v Rimu sinoda o družini, ki je govorila tudi o tej problematiki. Vendar obstaja bojazen, da bodo izrečene besede ostale zgolj zapisane na papirju, vprašanje pa je kako se bomo v Cerkvi in družbi lotili reševanja problematike nasilja v družini. Še posebej so izpostavljene t. i. krščanske družine, saj se dogaja, da marsikateri zakonec izkorišča institut neločjivosti zakona za to, da lahko počne s svojim sozakoncem kar hoče. Prav je, da se zavedamo te problematike in iščemo takšne družine ter jim nudimo pomoč.