Duhovna misel za 33. nedeljo med letom

»Nikar ne spimo, kakor drugi, ampak bodimo budni in trezni.« (1 Tes 5,6)
2014_47

http://radio.ognjisce.si/sl/124/utrip/5922/

»VSTOPI V VESELJE SVOJEGA GOSPODARJA!« (Mt 25,23)

Jezus večkrat razlaga podobe nebeškega kraljestva s trgovskimi primerjavami. Tudi v »priliki o talentih« Jezus govori, da je potrebno za Božje kraljestvo nenehno delovati v smeri njegove širitve. Talent je bil v antičnem času denarna enota, ki je bila enaka vrednosti 6000 rimskih denarijev. En denarij pa je bila povprečna dnevna plača delavca. Jezus daje za zgled dva, ki sta trgovala in s pametnim trgovanjem pridobila še več talentov. Bil pa je zelo oster do tistega, ki z edinim talentom, ki ga je imel, ni trgoval, ampak ga je iz strahu pred izgubo, zakopal. Prilika sprašuje vse nas, ki smo prejeli »talent« verovanja, ali dar vere zadržujemo zase ali pa ga z vnetim in gorečim oznanjevanjem širimo naprej. Biti veren ne pomeni samo, da sem veren zgolj zase in skrbim zgolj za lastno nebeško srečo, ampak sem dolžan nebeško srečo in veselje množiti in prinašati drugim. Ob tem se lahko vprašamo ali nismo tudi kristjani večkrat sebični, ker hočemo uveljavljati svoje interese in se z »zakopavanjem« v lastni krog ugodja oddaljujemo od evangeljskega poslanstva, ki je v tem, da veselo novico o odrešenju posredujem bratom in sestram, ki še ne živijo odrešeno? Vprašanje pa je: »Ali jaz živim odrešeno krščanstvo?«