Duhovna misel za 5. nedeljo med letom

»Mar ni človek najemnik na zemlji in mar njegovi dnevi niso dninarjevi dnevi?« (Job 7,1).

2015-07

http://reformsi.blogspot.com/2014_02_01_archive.html

»GORJE MI, ČE EVANGELIJA NE BI OZNANJAL« (1 Kor 9,16)

Za koga veljajo besede iz naslova? Za papeža, škofe, duhovnike… in za vse, ki so prejeli krst in birmo. Besede iz naslova je izrekel apostol Pavel, potem ko se je popolnoma zavedal, da je njegova prva dolžnost oznanjati evangelij. S krstom in birmo sprejme vsak človek dolžnost oznanjevanja evangelija. Zdi se, da to obvezo v Cerkvi premalo poudarjamo, zato se je skozi leta ustvarila zastopniška podoba krščanstva. To pomeni, da namesto vernikov vse opravijo duhovniki. Ljudje npr. mislijo, da imajo pravico do krsta in drugih zakramentov, do katerih jim morajo duhovniki omogočiti dostop. Ko prejmejo zakramente, namesto, da bi iz njih živeli, zahtevajo od duhovnikov, da oni dosledno živijo in oznanjajo evangelij, medtem ko njim ni treba evangelij niti živeti niti oznanjati. Prav tako so duhovniki postali zastopniki blagoslovov, kar pomeni, da molijo v imenu ljudstva. Posledica tega je, da ljudstvo skoraj nič več ne moli, saj se ustvarja vtis, da namesto ljudstva vse opravijo duhovniki. V resnici pa bi moralo biti ravno obratno. Božje ljudstvo, med katerega spadajo tudi duhovniki, slavi Gospoda in živi zakramentalno življenje. Zato spada odgovornost za evangelij med glavne naloge slehernega kristjana.