Duhovna misel za nedeljo Jezusovega krsta

TI SI MOJ LJUBLJENI SIN, MOJA LJUBLJENA HČI

Katoliška Cerkev danes praznuje Jezusov krst. Praznik Jezusovega krsta je povezan s praznikom Gospodovega razglašenja, ki je 6. januarja, saj je Bog med krstom v Jordanu izpričal, da je Jezus njegov ljubljeni Sin.  Evangelist Matej Jezusov krst v reki Jordan opisuje kot eno od Božjih razodetij: »Ta je moj ljubljeni Sin, nad katerim imam veselje«. Krst v Jezusovem življenju predstavlja prelomnico, ki ločuje njegovo zasebno in skrito življenje od javnega delovanja. Pred krstom je Jezus živel neopazno, o čemer pričajo tudi skopi svetopisemski zapisi. Po krstu pa je začel javno delovati: poklical je prve apostole, oznanjal svoj nauk, delal čudeže in ozdravljal bolne, o čemer poročajo evangeljska poročila.
Nedelja Jezusovega krsta tudi nas vabi k hvaležnosti za naš krstni dan, ko smo postali člani Cerkve in udje Kristusovega skrivnostnega telesa. Te dni v živi veri in povezanosti v občestvo obnovimo krstne obljube in se zahvalimo staršem in botrom za dar svete vere in ne pozabimo, da Bog tudi nad vsakim izmed nas izgovarja besedo: »Ti si moj ljubljeni sin, moja ljubljena hči …«

Vaš dušni pastir