Duhovna misel za nedeljo sv. Cirila in Metoda

“Mala pot” svete Terezije iz Lisieuxa

Svetost ne obstoji v tej ali oni vaji. Obstoji v pripravljenosti srca, ki nas dela ponižne in majhne v Božjih rokah in v kateri se zavedamo svojih slabosti in do drznosti zaupamo v Očetovo dobroto.