Frančiška Rimska; 9. marec

FRANČIŠKA RIMSKA (1384 – 1440),  god: 9. marec

Frančiška je bila iz plemenitega rodu, doma iz Rima. Že kot majhna deklica je v sebi začutila željo, da bi šla v samostan, toda oče jo je po tedanji navadi obljubil v zakon mlademu plemiču Lorenzu Ponzianiju. Duhovni voditelj ji je svetoval, naj se očetovi volji ne upira. Poročila se je, ko še ni dopolnila trinajst let. Dobila je moža, ki ji je bil duhovno soroden: srčno pobožen, v preizkušnjah vdan v Božjo voljo in poln spoštovanja do svoje soproge. Frančiška se je trudila, da bi zakonsko življenje združevala z resnično pobožnostjo. Njeni življenjepisci pravijo, da je vsak dan našla čas za molitev, zraven pa je bila skrbna gospodinja, svojim otrokom najboljša mati pa še blaga mati neštetim rimskim revežem ter več kot trideset let usmiljena strežnica v rimskih bolnišnicah. Rodila je šest otrok, od katerih so trije umrli kmalu po rojstvu, ena hčerka je umrla petletna, eden od sinov pa pri devetih letih. Starše je preživel samo Janez Krstnik in prav zanj je Frančiška žrtvovala svoje življenje. Ko mu je v bolezni stregla si je nakopala neozdravljivo bolezen.