Oznanila za 20. nedeljo med letom

Ob nedeljskih svetih mašah veljajo vladni ukrepi, da prisotni pri bogoslužju, v pripravljeno škatljico, oddajo listič s svojo telefonsko številko.

Ob lepem vremenu bomo sv. maše ob nedeljah obhajali na prostem na prostoru za cerkvijo pri sv. Mariji.

Ob 4. obletnici mojega prihoda v Trbovlje, se lepo zahvalim župnijskemu občestvu pri sv. Mariji za izkazano pozornost in ostalim, ki ste izrazili lepe želje in pripravljenost za naše skupno sodelovanje.

V nedeljo, 6. septembra, bomo obhajali prvo sv. obhajilo, kar smo bili v maju primorani prestaviti. Zaradi vseh že znanih omejitev, ste vsi, ki niste sorodniki prvoobhajancev naprošeni, da ta dan v cerkvi odstopite mesto sorodnikom prvoobhajancev, k sveti maši pa se namenite ob drugem terminu.

MAŠNI NAMENI

Ponedeljek 17. avgust
sv. Marija 19h: + Franc Kraševec
+ Urban Golob
za duhovne poklice

Torek 18. avgust
——————————–

Sreda 18. avgust
——————————–

Četrtek 20. avgust
——————————–

Petek 21. avgust
sv. Pij X.
sv. Martin 8h: + Vid Smodiš
+ Ljudmila Štrovs
+ Janez Očko

Sobota 22. avgust
Devica M. Kraljica
sv. Martin 19h: + Angela Forte
za srečno operacijo
v priprošnjo za usp. zdravljenje

NEDELJA 23. avgust
21. ned. med l.
sv. Marija 8h: živi in +farani
+ družine Polšak in sorodniki
+ mama Zefa in družina Novak


Ponedeljek 24.avgust
sv. Jernej
sv. Marija 19h: živi in+druž. Grabnar, Šmid in prijatelji
+ Ivanka Kodre
+ Cita Rojko – 30. dan

Torek 25. avgust
sv. Marija 18.40: VEČERNICE
19h: + Urban Golob
+ Frančiška Željko

Sreda 26. avgust
——————————————

Četrtek 27. avgust
sv. Monika
sv. Martin 18.30: molitev pred Najsvetejšim
19h: + Boris Gracar, st. Közel, Götz
* živi in + sor. Sirše, Burjes
+ Mili, Jani Štrovs

Petek 28. avgust
sv. Avguštin
sv. Martin 8h: + Alfonz Strehar in starši
* Bogu v zahvalo

Sobota 29. avgust
Muč. J. Krst.
sv. Martin 19h: + France Štrovs – 2. obl.

NEDELJA 30.avgust
22. ned. med letom
sv. Marija 8h: živi in + farani
+ Blaž Žnideršič
sv. Martin 10h: + Janez Kovač – 5. obl.
+ Rajko Rajšek


Ponedeljek 31.avgust
sv. Marija 19h: *za duhovne poklice

Torek 1. september
————————————————-

Sreda 2.september
————————————————-

četrtek 3. september
sv. Gregor Veliki
sv. Martin 18.30: molitev pred Najsvetejšim
19h: *za duhovne poklice
* živi in + sorodniki Pangeršič

Petek 4. september
sv. Martin 8h: *za osvoboditev duše
+ Angela Forte
OBISK BOLNIKOV

Sobota 5. september
sv. M. Terezija
sv. Martin 19h: + Martin, Verica Brinar

NEDELJA 6. september
23. ned. med letom
sv. Marija 8h: živi in + farani
sv. Martin 10h: ( 1. SV.OBHAJILO)
po namenu prvoobhajancev

Vsak duhovnik sme na dan sprejeti dar le za eno sveto mašo, drugi ali tretji namen mora biti oddan in po njem mašuje drugi duhovnik, vseh pa se spomnimo pri mašah. Bog povrni za vaše namene.

Oznanila za 18. nedeljo med letom

Ob nedeljskih svetih mašah veljajo vladni ukrepi, da prisotni pri bogoslužju, v pripravljeno škatljico, oddajo listič s svojo telefonsko številko.

Ob lepem vremenu bomo sv. maše ob nedeljah obhajali na prostem na prostoru za cerkvijo pri sv. Mariji. Prav tako, bo sveta maša na prostem tudi ob Rokovi nedelji, ki bo pri sv. Katarini, 16. avgusta ob 10.uri.

V akciji »MIVA« ste minulo nedeljo ob blagoslovu vozil za misijonska vozila darovali: pri sv. Martinu 270 eur, pri sv. Mariji 520 eur in pri sv. Katarini 228 eur, skupaj 1.018 eur. (Za malo statistike in v zanimivost ste v letu 2018 skupaj darovali: 1.152 eur).

Ob prvem petku bom obiskal naše bolnike. Na predvečer Marijinega Vnebovzetja bo sveta maša zvečer ob 20.uri pri sv. Martinu in po njej procesija z lučkami okrog cerkve.

MAŠNI NAMENI

Ponedeljek 3. avgust
sv. KRIŽ RETJE 19h: za duhovne poklice
+ Franc Kraševec

Torek 4. avgust
sv. Janez Vianney
sv. Marija 18.40: VEČERNICE
19h: za zdravje in božje varstvo družin Flis Koznik
+ Urban Golob

Sreda 5. avgust
———————————

Četrtek 6. avgust
Jezusova spremenitev na gori
sv. MARTIN 18.30: molitev pred Najsvetejšim
19h: za lepo sodelovanje župnijskih sodelavcev
+ Valentin Prnaver – obl.
+ Leopold, Marjetka Hočevar

Petek 7. avgust
OBISK BOLNIKOV
sv. MARTIN 8h: za osvoboditev duše
+ Marijan Drobež

Sobota 8. avgust
sv. Dominik
sv. MARTIN 19h: + Marija Podlogar – 30. dan
* za zapuščene otroke


NEDELJA 9. avgust
19. ned. med letom
sv. Marija 8h: živi in +farani
+ Lado Urigel
+ Vladimir Antolič, Ivan, Cilka Flis

Ponedeljek 10.avgust
sv. Lovrenc
sv. MARIJA 19h: +Frančiška Željko
+ Mici Cicigoj in dobrotniki

Torek 11. avgust
sv. Klara
sv. Marija 18.40: VEČERNICE
19h: za duhovne poklice
+ Franc Kotnik

Sreda 12. avgust
——————————————

Četrtek 13. avgust
sv. Martin 18.30: molitev pred Najsvetejšim
19h: + Marija Pfeifer in sorodniki
+ Martin Lamper – 30. dan

Petek 14. avgust
sv. Maksimilijan Kolbe
sv. Martin 20h: + Jure Katić
v zahvalo za dobrotnike
Po sv.maši PROCESIJA Z LUČKAMI

Sobota 15. avgust
Marijino Vnebovzetje
Pri sv. maši BLAGOSLOV CVETJA IN ZELIŠČ
sv. Marija 10h: + družin Mivec, Lebar
sv. Martin 19h: + Ana, Leopold Hribovšek, sor. Kolenc
+ Alojzija Dolanc

NEDELJA 16.avgust
20. ned. med letom
sv. Marija 8h: živi in + farani
+ Mirko Budimir
sv. Katarina /ROKOVO/ 10h: + Rajko Bizjak
+ sor. Jager, Vrhar
+ Angela – obl. sor. Cencelj, Pogačar
+ Mišo Babič, sor. Senčar, Granda, Požar

Vsak duhovnik sme na dan sprejeti dar le za eno sveto mašo, drugi ali tretji namen mora biti oddan in po njem mašuje drugi duhovnik, vseh pa se spomnimo pri mašah. Bog povrni za vaše namene.

Oznanila na 16. nedeljo med letom

Ponovno veljajo strožji ukrepi v izogib širjenja korona virusa. Za vse so potrebne zaščitne maske in ohranjanje razdalje 1,5m, obvezno razkuževanje rok, sveto obhajilo pa prejemamo samo na roke.
V kolikor bo ugodno vreme, bomo svete maše ob nedeljah obhajali na prostem na prostoru za cerkvijo pri sv. Mariji.

17.ned. med letom bo Krištofova nedelja, ko bomo blagoslavljali avtomobile in druga prevozna sredstva. Blagoslov bo po sv. maši v soboto zvečer, v nedeljo zjutraj in v nedeljo po sv. maši, ki bo ob 10.uri, pri sv. Katarini. Slogan »Z veseljem darujem – življenja rešujem!« ima v letošnjem »korona-letu«, ko so se življenjske razmere v deželah tretjega sveta zaradi pandemije krepko poslabšale, še posebno težo.

Na pokopališču urejamo in obnavljamo pokopališčni križ.

V »Molovi« hiši ob cerkvi sv. Martina, pa se ureja družabni prostor, ki bo namenjen druženju po mašah in za druge družabne dogodke. Hvala za vaš dar tudi za te, in druge dobre namene.

MAŠNI NAMENI

Ponedeljek 20. julij
sv. Marjeta Antiohijska
sv. Marija 19h: v dober namen in priprošnjo svetemu Jožefu
v čast svetemu Antonu
+ Urban Golob
za zdravje Jureta; + Mara, Jozo in sor. Dimač, Lovrič

Torek 21. julij
sv. Marija 18.40: VEČERNICE
19h: + Slavko Slatinjek – 10. obl.
+ Janez Kodre
za duhovne poklice

Sreda 22. julij
———————————

Četrtek 23. julij
sv. Brigita Švedska
sv. MARTIN 18.30: molitev pred Najsvetejšim
19h: + Franc Kraševec – 30.dan
+ Vid Smodiš- 30. dan
za zdravje Eve

Petek 24. julij
sv. Krištof
sv. MARTIN 8h: + Ivan, Jožefa Lorber

Sobota 25. julij
sv. Jakob st.
sv. MARTIN 19h: za zdravje
+ Kata, Jure Katič
BLAGOSLOV VOZIL

NEDELJA 26. julij
17 ned. med letom
KRIŠTOFOVA NEDELJA
sv. Marija 8h: živi in +farani
+ Ivana, Edi Golouh – obl., Maja, Jože Jovan
+ Adolf Vengust
sv. Katarina 10h: za zdravje
BLAGOSLOV VOZIL


Ponedeljek 27. julij
sv. Gorazd in Kliment
sv. MARIJA 19h: + Rajko Rajšek – obl.
za duhovne poklice

Torek 28. julij
sv. Marija 18.40: VEČERNICE
19h: + Kristjan Marodi, Matevž Kahne
+ Frančiška Željko

Sreda 29. julij
——————————————

Četrtek 30. julij
sv. Martin 18.30: molitev pred Najsvetejšim
19h: + Edi Hribšek in + sorodniki
+ Blaž Žnideršič
v zahvalo in v čast sv. Petru in Pavlu

Petek 31. julij
sv. Ignacij
sv. Martin 8h: + Milan Sirše – obl.
za blagoslov v družini

Sobota 1. avgust
sv. Martin 19h: + Stojan Šimec
+ Olga Hočevar – obl., Karel in Anica

NEDELJA 2.avgust
18. ned. med letom
sv. Marija 8h: živi in + farani
+ Marjan Kozjek

Vsak duhovnik sme na dan sprejeti dar le za eno sveto mašo, drugi ali tretji namen mora biti oddan in po njem mašuje drugi duhovnik, vseh pa se spomnimo pri mašah. Bog povrni za vaše namene.

Oznanila za 14. nedeljo med letom

Ponovno veljajo strožji ukrepi v izogib širjenja korona virusa. Za vse so potrebne zaščitne maske in ohranjanje razdalje 1,5m, obvezno razkuževanje rok, sveto obhajilo pa prejemamo samo na roke.
V Katoliški cerkvi 5. julija obhajamo slovesni praznik sv. bratov Cirila in Metoda, slovanskih apostolov in sozavetnikov Evrope. Imenujemo ju tudi apostola Slovanov zaradi pomembnega misijonskega dela med slovanskimi ljudstvi. Moravski knez Rastislav ju je okrog l. 860 povabil med slovanske narode, kjer sta delovala na tedanjem velikomoravskem ozemlju. Pri papežu Hadrijanu II. sta dobila dovoljenje za opravljanje bogoslužja v slovanskem jeziku. Božji služabnik papež Janez Pavel II. ju je leta 1980 imenoval za sozavetnika Evrope. Praznik apostolov Slovanov je priložnost za ovrednotenje in zavedanje njunega pomena na področju evropske kulturne, zgodovinske in jezikovne dediščine, ki je povezana tudi z našo deželo.

MAŠNI NAMENI:

Ponedeljek 6. julij
sv. Križ – Retje 19h: + Marija Podjed – obl.
za duhovne poklice

Torek 7. julij
sv. Marija 18.40: VEČERNICE
19h: živi in + družine Obolnar, Herman
+ Ljudmila Kurnik- obl.
+ Urban Golob – 30. dan

Sreda 8. julij
———————————

Četrtek 9. julij
sv. MARTIN 18.30: molitev pred Najsvetejšim
19h: + Marijan Šinkovec – obl.
za zdravje v družini
+ Frida Kerec – obl.

Petek 10. julij
sv. MARTIN 8h: +druž. Tanšek, Koznik, Flis in sor.
+ Stjepan in Štefan Pintarič

Sobota 11. julij
sv. MARTIN 19h: + Jožefa Črešnar

NEDELJA 12. julij
15 ned. med letom
sv. Marija 8h: živi in +farani
+ Vinko Durnik – obl., Mari Granda, starši Senčar


Ponedeljek 13. julij
sv. MARIJA 19h: za duše v vicah
+ Frančiška Željko
+ Ante Dejanovič

Torek 14. julij
sv. Marija 18.40: VEČERNICE
19h: 2 + sestri in nečake
+ Ante Komljenovič
za duhovne poklice

Sreda 15.julij
————————-

Četrtek 16. julij
————————-

Petek 17. julij
————————-

Sobota 18. julij
sv. Martin 19h: + Erik Ložak – 3. obl.
+ Erna Zelenšek

NEDELJA 19.julij
16. ned. med letom
sv. Marija 8h: živi in + farani
+ Leopold Frece
+ Peter Habjan – obl.

Vsak duhovnik sme na dan sprejeti dar le za eno sveto mašo, drugi ali tretji namen mora biti oddan in po njem mašuje drugi duhovnik, vseh pa se spomnimo pri mašah. Bog povrni za vaše namene.