Oznanila za teden od 23.4. do 29.4.

AKTUALNO DOGAJANJE
God sv. Marka – v sredo bomo obhajali god sv. Marka, zato bo ob 10. uri bogoslužje v njemu posvečeni podružni cerkvi na Ostenku. Lepo vabljeni.

Prvo obhajilo – naši prvoobhajanci se lepo pripravljajo na dan prvega svetega obhajila, ki bo v nedeljo, 13. maja, ob 10. uri pri sv. Martinu.

Šmarnice – majske šmarnične pobožnosti bomo tudi letos obhajali po naših podružnicah, otroci pa bodo imeli otroške šmarnice vsak večer v župnijski cerkvi.

Hrvaška maša – v čast svetemu Leopoldu Mandiču bo pri sv. Mariji v soboto, 26. maja, sveta maša ob 15.uri.

Sv. birma – birmanci so pokazali vsaj toliko pripravljenosti in znanja, da se lahko potrdi, da tečejo priprave na prejem svete birme, ki bo na binkoštno nedeljo, 20. maja, ob 10. uri v cerkvi svete MARIJE.

NAŠI POKOJNI
V minulem tednu je bil s svetimi opravili pokopan: + Stanislav Šimunič (Vodenska c. 48)

Po zakramentu svetega krsta so bili našemu občestvu pridruženi: TIVA POŽUN, GAŠPER ČOP, LARA JENKO, TEVŽ ZELENŠEK, JAKOB NOVAK.

Oznanila za teden od 16.4. do 22.4.

AKTUALNO DOGAJANJE:
Na cvetno nedeljo ste za krašenje cerkva darovali 1.374 EUR. Bog povrni.

SEJA GOSPODARSKEGA SVETA – Na seji GS, ki je bila minuli ponedeljek, se je GS seznanil s ponudbami za obnovo Križevega oltarja pri sv. Martinu. Predvideni stroški obnove znašajo 27.400 EUR. Po sklepu GS je potrebno zaradi razpok na zvoniku v cerkvi sv. Miklavža zvonjenje omejiti in tako preprečiti nadaljnjo škodo, ki se povzroča zaradi močnih tresljajev. V Retju se načrtuje ureditev kozolca in okolice, pri sv. Marku pa čiščenje in zaščita cerkvenega tlaka. Hvala vsem, ki boste v pomoč pri gospodarskih opravilih in vsem, ki boste tudi svoj dar in prosti čas namenili za skupno dobro.

PRIPRAVA STARŠEV IN BOTROV NA KRST– petek, 20. aprila, ob 19.30.

NAŠI POKOJNI: V minulem tednu sta bili s svetimi opravili pokopani: + Neža Štrajhar (Ostenk 2a), + Anica Žibert (Keršičeva c.5) )

Oznanila za teden od 9.4. do 15.4.

SEJA GS IN KLJUČARJEV bo v ponedeljek, 9. aprila, ob 19.45.

PRIPRAVA STARŠEV IN BOTROV NA KRST bo v četrtek, 12. aprila, ob 19.30.

ROMANJE V PETROVČE bo v soboto, 14. aprila. Peš romarji krenejo na pot ob 7. uri izpred župnijske cerkve sv. Martina. Ostali, ki bi radi romali v Petrovče, a iz različnih razlogov ne morete peš, se lahko udeležite romanja z avtobusom, ki bo izpred župnijske cerkve odpeljal ob 12h. Romarska maša bo v baziliki v Petrovčah ob 13.00. Za peš romanje se lahko prijavite Tomu Fröbetu ali Gregorju Špajzerju, za romanje z avtobusom pa v župnijski pisarni.

NAŠI POKOJNI
V minulem tednu so bili s svetimi opravili pokopani:
+ Ana Bola (Vreskovo 47), + Adolf Sirše (Klek 34), + Antonija Vrtačnik (Šuštarjeva kol. 33).

Oznanila za teden od 26.3. do 8.4.

V velikem tednu bom vsak dan pol ure pred mašo na voljo še za sveto spoved.

OBISK BOLNIKOV
V prihodnjih dneh pred prazniki bom obiskal naše bolnike po domovih in sicer:
torek, 27. marec: dopoldan: Majcenova cesta, Ulica španskih borcev, Trg svobode popoldan: Klek, Savinjska cesta, Trg Franca Fakina

OBHAJANJE SVETEGA TRIDNEVJA
Veliki četrtek – postavitev svete Evharistije
Na veliki četrtek se duhovniki zberemo ob škofih na t. i. krizmeni maši v stolnicah, kjer škofje posvečujejo sveta olja. Z obhajanjem svetega tridnevja in s tem največjih skrivnosti naše vere pa bomo v župniji začeli v četrtek zvečer, ko se bomo spominjali rojstnega dne svete evharistije.
S slovesno mašo zadnje večerje bomo ob 19. uri v župnijski cerkvi počastili spomin zadnje večerje. Po bogoslužju pa Najsvetejše iz tabernaklja ponesli v stransko kapelo, ki ta dan predstavlja Oljsko goro. Tabernakelj bo ostal prazen, glavni in daritveni oltar brez prtov, kar predstavlja žalost ob dogodku Jezusovega trpljenja. Pri sveti maši na veliki četrtek zvečer se nam bodo predstavili letošnji prvoobhajanci. Po prenosu Najsvetejšega v stransko kapelo, sledi molitvena ura, ki jo pripravijo člani MZDP. Na veliki četrtek utihnejo tudi orgle in zvonovi

Veliki petek – spomin Jezusove smrti na križu
Veliki petek je dan strogega posta in spomin Jezusove smrti na križu. Ob uri Odrešenikove smrti, ob 15. uri, se bomo v župnijski cerkvi zbrali k molitvi križevega pota. Ob 19. uri zvečer pa k obredom velikega petka. Po obredih bomo Najsvetejše, ki se ogrne v tančico, v spomin Jezusove smrti, ponesli k Božjemu grobu in tam s kratko molitveno uro počastili v grobu ležečega Odrešenika.

Velika sobota – Jezusov počitek v grobu
Na veliko soboto se verniki ustavljamo ob božjem grobu in premišljujemo Jezusovo trpljenje in smrt. Stara in lepa slovenska navada pa je tudi blagoslov ognja na veliko soboto zjutraj in blagoslov velikonočnih jedil čez dan.
Blagoslov ognja bo pri sv. Martinu ob 6.30, pri sveti Katarini ob 7. in pri sveti Mariji prav tako ob 7. uri zjutraj.

Blagoslov jedil je obred ljudske pobožnosti, znan predvsem v naši deželi in je namenjen zavedanju Božje dobrote do človeka, da bi tako lažje dojeli Božjo bližino in navzočnost v vsakdanjem življenju. Velikonočna jedila v družini ustvarjajo Božje okolje in so podoba velikonočne večerje, ki jo je Jezus obhajal s svojimi učenci, ter mašne daritve – velikonočne gostije, na katero smo vsi povabljeni.

Blagoslovi jedil bodo:
– pri sv. Martin ob 11.00 in 16.00 uri,
– pri sv. Katarini ob 15. uri,
– pri sv. Mariji ob 10.00 in 16. uri,
– v Retju ob 14. uri,
– v domu Franca Salamona ob 15. uri

Velikonočna vigilija – po zelo starem izročilu je noč iz velike sobote na veliko nedeljo, posvečena bedenju za Gospoda. Velikonočna vigilija je najslovesnejše bogoslužje celega leta. Slavje se stopnjuje od drobnega plamenčka, preko hvalnice velikonočni sveči, svetopisemskih odlomkov, Slave, Aleluje, obnovitve krstnih obljub do slovesne evharistične daritve…

Velikonočna nedelja Gospodovega vstajenja
Velikonočno jutro je tisti najsvetejši dan, ko se kristjani zaziramo v prazen grob. Najlepši dogodek je gotovo vstajenjska procesija, ko Najsvetejše in Vstalega Zveličarja ponesemo po ulicah, cestah in trgih naše dežele. Velikonočna procesija bo pri obeh jutranjih mašah na veliko noč, in sicer pri sv. Martinu ob 6.30 in pri sveti Mariji z začetkom ob 7. uri zjutraj.

»Emavs« – Retje
Učencema, ki sta potovala proti Emavsu se je po tem, ko je vstal od mrtvih, pridružil sam Jezus, zato tudi kristjani v spomin na ta dogodek dan po veliki noči, na velikonočni ponedeljek, pojdemo v »Emavs«. V naši župniji to pot predstavlja cerkev sv. Križa v Retju, kamor ste povabljeni v ponedeljek, 2. aprila, ob 16. uri najprej k sveti maši in potem k prijateljskemu druženju.

NAŠI POKOJNI
V minulem tednu je bil s svetimi opravili pokopan: + Blaško Kneževič (Trg rev. 18)

PRESTAVITEV URE
Potem, ko smo urine kazalce premaknili na poletni čas, bodo večerne svete maše med tednom ob 19. uri. Z mesecem majem pa bomo tudi ob sredah in sobotah jutranje maše pomaknili na 7. uro.

ROMANJE PETROVČE
V soboto, 14. 4. 2018, bomo romali v Petrovče. Kot sedaj že nekaj let bodo najbolj zagrizeni odšli na pot peš, ob 7h izpred župnijske cerkve sv. Martina. Ostali, ki bi radi romali v Petrovče, a iz različnih razlogov ne morete peš, se lahko udeležite romanja z avtobusom, ki bo izpred župnijske cerkve odpeljal ob 12h. Romarska maša bo v baziliki v Petrovčah ob 13. uri. Za peš romanje se lahko prijavite Tomu Fröbeju ali Gregorju Špajzerju, za romanje z avtobusom pa v župnijski pisarni.

MARIJINA ZEMLJA
Delavski dom Trbovlje vabi na ogled filma Marijina zemlja v četrtek, 29. 3., ob 20.00, v torek, 3. 4., ob 18. uri in v sredo, 4. 4., ob 18.00.