Mašni nameni za teden od 10.10. do 16.10.

PON
10. 10.
Danijel, mučenec    
19.00: + Julijana, Miha Košir (sv. Marija)
+ Frida Vrtačnik (obl.) in Pavla Pirnat

TOR
11. 10.
18.40: molitev večernic  pred  Najsvetejšim (sv. Marija)
19.00: v zahvalo za srečen zakon
+ Cvetka Kuder – 5. obl.

SRE
12. 10.
sv. Maksimilijan Celjski  
7.00: za razumevanje in mir med kristjani (sv. Marija)
za duh. poklice in svetost  duhovnikov

ČET
13. 10.
19.00: + Julijana Strašek, Terezija Zupančič – obl. (sv. Martin)
+ Milena Lenarčič – obl.

PET
14. 10.
Sv. Kalist I., papež      
10.00:  + Jože Gracar – obl. (Dom ostarelih)
za srečo in blagoslov v zakonu

SOB
15. 10.
sv. Terezija Velika  
18.00: po namenu Društva kmečkih žena in deklet Trbovlje (sv. Martin)

NED
16. 10.
29. nedelja med letom    
8.00: za žive in + farane (sv. Marija)                
10.00: + starši in brat Tonček (sv. Martin)

Po prvem mašnem namenu mašuje župnik, po drugem namenu,  ki je oddan mašuje g. F. Ornik ali g. M. Roter. Bog povrni za vaše namene.