Mašni nameni za teden od 14.8. do 20.8.

PON 14. 8.
Sv. Maksimilijan Kolbe, mučenec
Vigilija pred Marijinim praznikom:
20.00: žive in + iz družine Čelan (sv. Martin)
+ Marjan Šinkovec – 30. dan
+ Jure, Alojz Katič
+ Marija Pfeifer

TOR 15. 8.
MARIJINO VNEBOVZETJE
10.00: + Marija Bolte in + iz družine Čamer (sv. Martin)
+ mama Edith
18. 30: molitev večernic pred Najsvetejšim (sv. Marija)
19.00: v zahvalo Mariji in za varstvo duhovnikov

SRE 16. 8.
Sv. Rok
10.00: + družine Jager, Bizjak (sv. Katarina)
Bogu v zahvalo
+ Gabrijela, Jože Sakeljšek
+ Rok Kovačec in sor.
+ Mišo Babič, Marija Granda

ČET 17. 8.
19.00: + Albina Vozelj – 30. dan (sv. Martin)
+ Marija Knez
+ Ivan Vratanar

PET 18. 8.
19.00: za Božjo pomoč pri izbiri življ. sopotnika (sv. Martin)
+ Anton Pavelšek- 30. dan
+ Cvetka Lanišnik

SOB 19. 8.
19.00: nedeljska maša: živi in + farani (sv. Martin)
+ Milena Lenȧrčič
v zahvalo za Božje varstvo
v priprošnjo za pomoč v bolezni

NED 20. 8.
20. n. med letom
8.00: + Erik Ložak- 30. dan (sv. Marija)

Po prvem mašnem namenu mašuje župnik, nameni pisani s poševno pisavo, so oddani, vseh pa se spomnimo pri mašah. Bog povrni za vaše namene.