Mašni nameni za teden od 18.12. do 24.12.

PON 18. 12.
božična devetdn.
sv. Martin 8h: za spreobrnjene grešnikov in za duše v vicah
sv. Marija 18h: + Melita Kmetič Benko
+ starši
za duhovne poklice

TOR 19. 12.
božična devetd.
sv. Martin 8h: + Jelka Kovačič + iz družine Ravnikar
sv. Marija 18h: 17.40: BOŽIČNA DEVETDNEVNICA
+ Marijan Šinkovec
+ Manja, Štefanija Sirše

SRE 20. 12.
božična d
sv. Marija 8h: + Metka, Janko Škrbec in častita sestra Zdenka Kolenc

ČET 21. 12.
božična devetd.
sv. Martin 18h: + starši Grošelj, brata Janez in Marjan, sestra Vera
+ Antonija Bizjak in za zdravje
+ Vesna, Jože Berakovič, st. Razdrh in sorodniki

PET 22. 12.
božična devetd.
sv. Marija 8h: + Leopoldina Kmet
sv. Martin 18h: + Jože Rozina + starši in sor.
+ Dominik Špajzer

SOB 23. 12.
božična d
sv. Martin 8h: za nove duh. poklice po namenu MZDP

NED 24. 12.
4. adventna nedelja
sv. Marija 8h: živi in + farani
sv. Martin 10h: + Pangeršičevi

Po prvem mašnem namenu mašuje župnik, nameni pisani s poševno pisavo so oddani, vseh pa se spomnimo pri mašah. Bog povrni za vaše namene.