Mašni nameni za teden od 2.9. do 8.9.

ponedeljek 2. sept
RETJE 19h: + Viktorija Kahne

torek 3. sept
sv. Gregor Veliki
sv. Marija 19h: 18. 40: večernice
+ Amalija Bevc
Bogu v zahvalo

sreda 4. sept
KAPELA BOLNICA 19h: za duhovne poklice

četrtek 5. sept
Mati Terezija iz Kalkute
sv. Martin 19h: + Franc Štrovs – 1. obl.
+ Katarina, Jure Katić
+ Ernest, sor. Hafner, Kajtna

petek 6. sept
sv. Martin 19h: + Angela Cencelj – 1. obl.
za zdravje in božje varstvo krščenke in njene družine
za zdravje in medsebojno razumevanje

sobota 7. sept
sv. Martin 8h: v zahvalo in Božje varstvo
+ Franc Kralj

nedelja 8. sept
23. med letom
MARIJINO ROJSTVO
sv. Marija 8h: živi in + farani
sv. Martin 10h: + Franc, Marija Sušnik
za zdravje moža
+ Anton Paveljšek – obl.
+ Andrej Grah 2. obl, sorodniki Marcen