Mašni nameni za teden od 21.11. do 27.11.

PON, 21. 11.
darovanje device MARIJE
18.00: + Rozalija Ćorič obl. mož Nikola in + sorodniki (sv. Marija)
+ Olga Mudri
+ Milka, Oto Dolar

TOR, 22. 11.
sv. Cecilija    
17. 40: molitev večernic pred Najsvetejšim (sv. Marija)
18.00: + Hilda Metličar – 30. dan
živi in + družine Bokal, Rovšek
za blagoslov ob rojstvu

SRE, 23. 11.
sv. Klemen I., papež    
8.00: Elizabeta, Ivan Zepič (sv. Marija)
za duh. poklice in svetost duhovnikov

ČET, 24. 11.
sv. vietnamski mučenci  
18.00: +Cveto Bevc, Nežika Grčar (sv. Martin)
+ sorodnike in dobrotnike
+ Marija, Milan Štrovs

PET, 25. 11.
sv. Katarina Aleksandrijska    
10.00: + Marija Zupan (sv. Katarina)
za duh. poklice po namenu MZDP

SOB, 26. 11.
obl. posvetitve celjske stolnice    
8.00: + Ivana Šimec (sv. Martin)
+ Stanislav Nahtigal
NED, 27. 11.
1. adventna nedelja 
8.00: za žive in + farane (sv. Marija)   
10.00: + Jager Julijana – obl. (sv. Katarina)
+ Ernest Jan, st. Jager
+ Jožef, Gabrijela Sakelšek

Po prvem mašnem namenu mašuje župnik, nameni pisani s poševno pisavo, so oddani, vseh pa se spomnimo pri mašah. Bog povrni za vaše namene.