Mašni nameni za teden od 25.11. do 1.12.

ponedeljek 25. nov
sv. Katarina Aleksandrijska
sv. KATARINA 18h: v zahvalo in priprošnjo, za zdravje in modrost
+ Brigita Gradišek

torek 26. nov
obl. posvetitve celjske stolnice
sv. Marija 17. 40: VEČERNICE
18h: + Hedvika Kvas
za srečno vožnjo, božje varstvo in blagoslov
+ Adolf Vengust – 30.dan

sreda 27. nov
———————————-

četrtek 28. nov
sv. Katarina Labaure
sv. Martin 18h: + Jelka Kovačič, starši, sorodniki in za zdravje
+ Irena Rus
za duhovne poklice po namenu MZDP

petek 29. nov
sv. Martin 18h: + France Štrovs
+ Vesna, Jože Berakovič, družina Razdrh
+ Mimi Habjan

sobota 30. nov
sv. Andrej, apostol
sv. Martin 8h: + Blaž Žnideršič

nedelja 1. dec
1. ADVENTNA NEDELJA-NEDELJA KARITAS
sv. Marija 8h: živi in + farani
+ Ilija Jakovljevič – obl.
sv. Martin 10h: + č. sestra Pija Rajšek – 13. obl.