Mašni nameni za teden od 6.2. do 12.2.

PON 6. 2.
18.00: + Oto, sor. Ručman, Draksler (sv. Marija)
+ Janez Kmetič – 30. dan
+ starši

TOR 7. 2.
17. 40: molitev večernic pred Najsvetejšim (sv. Marija)
18.00: Gabrijela, Jože Zupan
+brata Franci in Miha Košir

SRE 8. 2.
———————————–

ČET 9. 2.
sv. Apolonija    
18. 00: v priprošnjo za zdravje in za blagoslov 2 družin (sv. Martin)
+ Karel, Tone Jurgec
+ Marija, Alfonz Rotovnik

PET 10. 2.
sv. Sholastika    
10.00: za duh. poklice in svetost duhovnikov (Dom osterelih)

SOB 11. 2.
Lurška Mati Božja    
8.00: + Franc Štojs – obl. (sv. Martin)
+ Ante Jurjevič

NED 12. 2.
6. nedelja med letom    
10.00: Pavla, Miroslav Štolc (sv. Martin)
16.00: za žive in + farane (sv. Križ – Retje)

Po prvem mašnem namenu mašuje župnik, nameni pisani s poševno pisavo, so oddani, vseh pa se spomnimo pri mašah. Bog povrni za vaše namene.