MKI

Mavrično katehetske igre 2021

V letošnjem šolskem letu sta se v župniji prvič izoblikovali dve skupini otrok, ki sodelujeta pri Mavrično katehetskih igrah (MKI), ki potekajo v sklopu revije Mavrica. V omenjeni reviji v času od oktobra do maja objavijo izziv, ki ga skupine v župnijah opravijo skupaj s svojimi voditelji oz. animatorji (Martin Špajzer in Nasta Anja Štojs). Zasnovano je tako, da animatorji zadolžitve otrokom razdelijo na daljavo. Otroci zadolžitve samostojno opravijo, nato pa o opravljenih nalogah poročajo. V mesecu juniju pa se skupine iz vse Slovenije srečajo na zaključni prireditvi Čarna mavrica v Ljubljani in se pomerijo v znanju v obliki kviza. Vse otroke tam čakajo delavnice, druženje in vesela sveta maša. Ker so nekateri izzivi oblikovani tako, da se priporoča objava tudi na spletno stran župnije, bodo ti izzivi v prihodnje, kolikor bo dopuščala oblika izziva, objavljeni tudi na spletni strani župnije. Vabljeni k ogledu! (po M. S.)

  1. Izziv januar 2021