Oznanila za 12. nedeljo med letom

Oznanila v PDF obliki za tiskanje

Sveta apostola Peter in Pavel,
prosita za nas!

Sveta bogoslužja odslej obhajamo ob upoštevanju navodila NIJZ, varnostni razdalji, nosimo maske in pazimo na dovoljeno število vernikov v cerkvi.

Rojstvo Janeza Krstnika in sveta maša za domovino v Retju

V četrtek, 24. junija bo ob 20.uri sveta maša za domovino pri sv. Križu v Retju. Po maši pa bo druženje ob spominu državnega praznika.
Rojstvo sv. Janeza Krstnika

Apostolski praznik sv. Petra in Pavla

V torek, 29. junija bomo obhajali praznik sv. apostolov Petra in Pavla. Ob tem slovesnem dnevu se bomo duhovniki zbrali ob novem celjskem škofu Maksimiljanu, kjer bomo obhajali krizmeno sveto mašo. Dan, ko so po navadi bili posvečeni novi duhovniki naj bo dan naše goreče molitve za nove duhovne poklice.

sv. Estera, svetopisemska žena

ORATORIJ 2021 – ZAUPAM, ZATO SI UPAM!

Po letu zatišja zaradi epidemije se to poletje vrača ORATORIJ. Animatorji se že pridno pripravljajo na letošnji oratorij z upanjem, da se ga udeleži čim več otrok. Letos bodo na oratoriju spoznali svetnico iz Svetega pisma, sv. Estero. Ste vedeli, da je Estera s svojo vero in prizadevanjem rešila svoje ljudstvo pred uničenjem?
Prelepa svetnica judovskega rodu je kot kraljica svoje ljudstvo obvarovala pred perzijskim nasiljem. To in še več na letošnjem oratoriju, ki bo potekal prvi teden v juliju, od 5. do 9. julija. Prijavnico najdete na spletni strani župnije, fb strani oratorija Trbovlje, ali QR kodo na plakatu pred cerkvijo.

POČITNIŠKI BOGOSLUŽNI RED

V mesecu juliju in avgustu bodo nedeljske svete maše predvidoma ob sobotah zvečer pri sv.Martinu, ob nedeljah pa zjutraj ob 8. uri pri sv. Mariji, v kolikor bo vreme dopuščalo, vedno na prostoru za cerkvijo.

Svete maše se obhajajo po naslednjih namenih:

ponedeljek 21. junij
sv. Alojzij Gonzaga
19.00 sv. Marija: + Alojz Salmič, Slavi Grošelj, Milena Cerovec, 2 Ivana Avflič
+ Alojz Zakonjšek in sorodniki

torek 22. junij
19.00 sv. Marija: + Danijel Leben – obl.
za zdravje

četrtek 24. junij
Rojstvo Janeza Krstnika
20.00 sv. Križ: za domovino
za zdravje – Zupančič
+ Brežnikovi

sobota 26. junij
19.00 sv. Martin: + sestre: Jožefa, Mari, Anica
+ Viktor, starši in sorodniki Žagar

nedelja 27. junij
13. nedelja med letom
8.00 sv. Marija: živi in + sorodniki Grabnar, Šmid
+ Franc, Angela Zorko
10.00 sv. Martin: živi in + farani
+ Jože Štemberger
+ Alfonz Praunseis


ponedeljek 28. junij
sv. Irenej Lyonski, šk., mučenec
19.00 sv. Marija: + sorodniki Pangeršič, Ložak
+ starša Drago, Frančiška Kozina

torek 29. junij
sv. Peter in Pavel, apostola
18.40 sv. Marija: VEČERNICE
19.00 sv. Marija: + Matija, Andreja Žohar
+ Jože, Gabrijela Sakelšek

četrtek 1. julij
18.30 sv. Martin: MOLITEV PRED NAJSVETEJŠIM
19.00 sv. Martin: + Fani Jurečič
+ Blaž Žnideršič

petek 2. julij
PRVI PETEK – OBISK BOLNIKOV
8.00 sv. Martin: za zdravje in + sorodnike

sobota 3. julij
TOMAŽ, apostol (žpk god)
19.00 sv. Martin: + duhovnik Danijel Slatinek
+ Hedvika Hribšek

nedelja 4. julij
14. nedelja med letom
8.00 sv. Marija: živi in + farani
+ Mišo Babič – 8. obl., Mari Granda, Anica Špik
10.00 sv. Martin: + Angela Cencelj, sor. Pogačar, Cencelj in za zdravje
po namenu in za b. varstvo


ponedeljek 5. julij
CIRIL IN METOD, slov. apostola
19.00 sv. Križ: + Minka Dolinšek

torek 6. julij
sv. Marija Goretti, mučenka
18.40 sv. Marija: VEČERNICE
19.00 sv. Marija: + Ljudmila Kurnik in sorodniki

četrtek 8. julij
18.30 sv. Martin: MOLITEV PRED NAJSVETEJŠIM
19.00 sv. Martin: + Lucija Katič
v zahvalo sv. Jožefu
+ Marjan Šinkovec – obl.

petek 9. julij
8.00 sv. Martin: + Francka Šurk
+ Angela Durnik

sobota 10. julij
19.00 sv. Martin: + Jože Sardinšek in za zdravje
+ Antonija Zupančič
+ Amalija Dobršek – 30. dan
Bogu v zahv. ob zlati poroki

nedelja 11. julij
15. nedelja med letom
8.00 sv. Marija: živi in + farani
+ Jožef Koznik
+ Ilija Jakovljevič

Vsak duhovnik sme na dan sprejeti dar le za eno sveto mašo, drugi ali
tretji namen mora biti oddan in po njem mašuje drugi duhovnik, vseh
pa se spomnimo pri daritvi. Sv. maše lahko naročite v zakristiji po
bogoslužju, po telefonu ali elektronski pošti, v času uradnih ur v
župnijski pisarni ali oddate kuverto z željenim datumom in mašnim
namenom v poštni nabiralnik. Bog povrni za vaše namene.

S svetimi opravili so bili pokopani:
+ Emilijan Tratnik, Mestni trg 2,
+ Amalija Dobršek roj. Hostnik,
+ Franc Žuža, Kolonija 1. maja 17,
+ Franc Branko Opalk, Trg svobode 32,
+ Branko Detela, Ob železnici 15.
Gospod, daj jim večni mir in pokoj in večna luč naj jim sveti.
Naj počivajo v miru.
Amen.