Oznanila za 23. nedeljo med letom

Oznanila v PDF obliki za tiskanje

PISMO ŠKOFA MAKSIMILIJANA OB ZAČETKU NOVEGA PASTORALNEGA LETA

Pogumno in z vero v novo pastoralno leto!

Vera, resnica in ljubezen

Dragi duhovniki in Božje ljudstvo celjske škofije, drage katehistinje in katehisti, animatorji in voditelji raznih skupin, dragi starši, na začetku novega pastoralnega in katehetskega leta bi vas želel spodbuditi, da se kot občestvo naše krajevne Cerkve odpremo Svetemu Duhu in z obnovljenim navdušenjem sprejmemo poslanstvo oznanjevanja vere, vsak v okolju, kjer živi in dela. Prvo leto uvajanja v sinodalno razmišljanje je za nami. Premiki so narejeni. Odpiranje Svetemu Duhu pušča sledove. Okrepimo vezi novega življenja, ki ga Duh plete med nami in se zoperstavimo duhovom malodušja, skepticizma in relativizma, ki dušijo naša okolja.
Papež Frančišek je v svoji prvi okrožnici Luč vere (2013), v kateri ni težko prepoznati »roke« njegovega predhodnika Benedikta X VI., zapisal, da je sodobna ideologija relativizma največja nevarnost tako za družbo kot za Cerkev, tako za življenje kot za vero. Kadar se več ne zastavlja vprašanja po resnici, ki ustvarja nujni okvir za človekovo življenje, zamre človekov spomin in na stežaj je odprta pot vsem vrstam fanatizmov
– angelom smrti.
Tudi danes živimo v času, kjer se spreneveda z resnico. Za prepričljivo oznanjevanje Jezusovega evangelija je potrebno vedno znova obnavljati in preverjati svojo predanost Resnici. Resnica namreč osvobaja (Jn 8,32) in samo v njej bomo lahko prepričljivo in z navdušenjem oznanjali vero evangelija. Vera je neločljivo povezana z resnico. Še več, podrejena ji je in izhaja iz nje.
»Vera brez resnice ne odrešuje, ne daje gotovosti našim korakom in ostaja lepa pravljica, projekcija našega hrepenenja po sreči, nekaj, kar nas zadovolji le toliko, kolikor se hočemo predajati utvaram. Ali pa se skrči na lep občutek, ki tolaži in ogreva, a je podvržena menjavi našega razpoloženja in spremenljivosti časov ter ne more dati trdne stanovitnosti v življenju« (Luč vere, 24).
Vera je stvar celotnega človeka, tako njegovega duha, duševnosti kot telesa. Zato pravi apostol Pavel, da »verujemo s srcem« (Rim 10,10). »Srce je v Svetem pismu središče človeka, kjer so med seboj prepletene vse njegove razsežnosti: telo in duh, notranjost osebe kakor tudi človekova odprtost do sveta in drugih; razum, volja in čustveno življenje. Srce je sposobno držati skupaj te razsežnosti zato, ker je prostor, kjer se odpiramo resnici in ljubezni in dopuščamo, da se nas dotakneta in nas v globini spremenita. Vera spremeni celotnega človeka, kolikor se človek odpre ljubezni« (Luč vere, 26).
Prava vera zato vedno preseneča, vedno vznemirja, ker izziva k večji ljubezni. Vera v Boga Očeta Jezusa Kristusa nikoli ni vzdrževala miru in edinosti za ceno resnice in ljubezni. Vera je samo tisto, kar zmore premagati logiko tega sveta.
Ker je vera zvezana z resnico, ne more biti ujetnica kakršne koli preračunljivosti, ne farizejske, ne herodovske (prim. Mr 8,15). Vera preprosto vidi dlje in globlje, saj razume delovanje Boga, ki je zvest svoji zavezi in svojim obljubam (prim. 1 Kor 1,9) in zmore obuditi od mrtvih (prim Heb 11,19). Samo vera, ki je zvezana z ljubeznijo, lahko prav spozna. »Razumevanje vere se začne tedaj, ko sprejemamo veliko Božjo ljubezen, ki nas notranje preoblikuje in nam podari nove oči, da vidimo stvarnost« (Luč vere, 26).
Dragi bratje in sestre, ne bojmo se stvarnosti, saj je to edini prostor, kjer lahko v tem veku živimo z Bogom. Ne bojmo se Boga, saj nas je vzljubil grešne (prim. Rim 5,6). Ne bojmo se lastne grešnosti, saj nam je Bog podaril Usmiljenega Odrešenika!
Maksimilijan, celjski škof

MAŠNI NAMENI ŽUPNIJ Trbovlje – sv. Martin, Trbovlje – sv. Marija, Hrastnik in Dol pri Hrastniku

4. september
23. NEDELJA MED LETOM, ANGELSKA NEDELJA
sv. Rozalija (Zalka), devica
8.00 Trbovlje – sv. Marija: za žive in rajne župljane
za + Rozalijo Kmetič
za zdravje
10.00 Trbovlje – sv. Martin: v zahvalo in priprošnjo Materi Božji
za + Rozalijo Brežnik
8.00 Hrastnik: za + Lada Urigla
10.00 Turje – obhajanje lepe nedelje: za + Albino (obl.), Viktorja Jovana in pok. župnika
za + Marijo in Martina Završnika (obl.), Igorja Pirnaverja in Antona Šoparja

Ponedeljek, 5. 9.
sv. Mati Terezija, redovnica
19.00 Trbovlje – sv. Marija: v zahvalo

Torek, 6. 9.
sv. Zaharija, prerok
18.00 Dol pri Hrastniku: za + Ivana in Reziko (obl.) Herek
za + Stanka in Marijo Polak
18.40 Trbovlje – sv. Marija: večernice
19.00 za + Jožefa Koznika ter žive in pok. sorodnike

Sreda, 7. 9.
sv. Marko Križevčan, mučenec
8.00 Hrastnik: za sosede in sovražnike
8.00 Dol pri Hrastniku: za + Frančiško Lokovšek
za + Franca Ornika

Četrtek, 8. 9.
rojstvo Device Marije – mali šmaren
18.00 Hrastnik: za + Sonjo Bunderšek (obl.)
za + sestrično Matejo
18.30 Trbovlje – sv. Martin: molitev pred Najsvetejšim
19.00 za + Doro Ritonja
za žive in pokojne sorodnike Katič
za + Teodorja Staneta Žuža

Petek, 9. 9.
sv. Peter Klaver, misijonar
8.00 Trbovlje – sv. Martin: za + Cvetka Bevca in za zdravje
za blagoslov novega šolskega leta

Sobota, 10. 9.
sv. Nikolaj Toletinski, spokornik
19.00 Trbovlje – sv. Martin: za žive in pokojne iz družin Grabnar
in Šmid

11. september
24. NEDELJA MED LETOM
sv. Prot in Hijacint, mučenca
8.00 Trbovlje – sv. Marija: za žive in rajne župljane
za + Andreja Graha in Marcenove
10.00 Trbovlje – sv. Martin: za + Frido Deželak
za + starše in stare starše Štemberger
8.00 Hrastnik: za + Janeza in Heleno Pasičnjak
10.00 Dol pri Hrastniku: za žive in + farane in pokojnega župnika
za + Slavka Klemna ob roj. dnevu

Kjer je za isti termin oznanjenih več mašnih namenov, so darovi za ostale
namene oddani duhovniku, ki mašuje po teh namenih.

OBVESTILA
Člani ŽPS vseh štirih župnij ste vabljeni na skupno sejo ŽPS, ki bo v četrtek (8. 9.) po večerni sv. maši, v dvorani župnije Trbovlje – sv. Martin. Vabljeni že k praznični sv. maši ob 19.00.

Mladi po birmi vabljeni na mladinska srečanja, ki so ob sobotah ob 20.00 v mladinski sobi (Trbovlje – sv. Martin). Na srečanja ste vabljeni tudi mladi iz Hrastnika in Dola pri Hrastniku.

Mladi vabljeni na vseslovensko srečanje STIČNA MLADIH, ki bo potekalo v soboto, 17. septembra. Program in več informacij najdete na spletni strani www.sticna.net. Zaradi organizacije prevoza in nakupa vstopnic, se obvezno prijavite najkasneje do 9. septembra pri župniku (GSM: 041/388-145).
Prihodnjo soboto (10. 9.) bo mladinsko srečanje namenjeno pripravi na Stično mladih in je za udeležence Stične obvezno.

Molitvena zveza za duhovne poklice vabi 10. septembra na romanje v Petrovče, kjer bo škofijski molitveni dan za duhovne poklice. Po maši bomo šli še v Mozirje in imeli skupno kosilo. Prijavite se lahko do srede (7. 9.) pri župniku ali pri Mihaelu Hildu. Lepo vabljeni.

Hrastnik

Molitvena skupina vabi k molitveni uri, ki bo v četrtek po večerni sv. maši.

V župnijski cerkvi v Hrastniku je zaradi dotrajanosti prišlo do strojeloma na sistemu zvonjenja. Kolikor bo le mogoče, bomo popravilo opravili v lastni režiji, s čim manjšimi stroški, ne bomo pa varčevali na kvaliteti. Strošek popravila ocenjen na okrog 2.100 €. V zvoniku bo na novo narejen celoten pogon za zvonjenje, vpetje zvona, nov bo tudi elektromotor. Za župnijo Hrastnik pomeni takšno popravilo precej velik finančni zalogaj, tako da bo zelo dobrodošel kakšen dar tudi od drugod. Že v naprej hvala za vašo velikodušnost.

Dol pri Hrastniku

Za čiščenje cerkve in okolice se zahvaljujemo vernikom okolice Dola, za prihodnji teden pa prosimo vernike iz Črdenca in Slatnega. Hvala za vašo skrb za urejenost župnijske cerkve.

B E S E D A Ž I V E G A B O G A
Tisti čas so z Jezusom potovale velike množice. Obrnil se je in jim rekel: »Če kdo pride k meni in ne zavrača svojega očeta, matere, žene, otrok, bratov, sester in celo svojega življenja, ne more biti moj učenec. Kdor ne nosi svojega križa in ne hodi za menoj, ne more biti moj učenec. (Lk 14,25–27 )

VPIS OTROK K VEROUKU

Verouk začenjamo od 12. septembra naprej in bo potekal po urnikih, ki jih najdete tukaj.
Ob vpisu vas naprošamo za celoletni prispevek 20 € na veroučenca. Kjer je več veroučencev v družini, prosimo za enotni prispevek 30 € (na družino).
S tem prispevkom vzdržujemo urejenost veroučnega inventarja, ogrevanje in vzdrževanje didaktičnih pripomočkov. Glede stroška delovnih in liturgičnih zvezkov, se bomo pogovorili na srečanju ob začetku veroučnega leta. Kdor ne bi zmogel prispevka ali stroška delovnih zvezkov, naj to sporoči katehetu ali župniku. Zares ni potrebno, da bi zaradi finančne stiske vaš otrok bil
prikrajšan za obiskovanje verouka.

VEROUČNI URNIK ZA ŽUPNIJI TRBOVLJE – SV. MARTIN IN TRBOVLJE – SV. MARIJA

Starši veroučencev ste vabljeni na srečanje ob začetku veroučnega leta, ki bo v ponedeljek, 5. 9., ob 17.00 v župnijski dvorani (Trg Franca Fakina 31).

 

VEROUČNI URNIK ZA ŽUPNIJO HRASTNIK

V Hrastniku bo verouk potekal ob četrtkih od 17.00 do 17.45. Starši ste vabljeni na srečanje ob začetku veroučnega leta, ki bo v četrtek, 8.9. ob 17.00 v cerkvi.

VEROUČNI URNIK ZA ŽUPNIJO DOL PRI HRASTNIKU

Verouk za 3. razred bo individualno v torek po sv. maši.
Starši veroučencev ste vabljeni na srečanje ob začetku veroučnega leta, ki bo v torek, 6. 9., ob 17.00 v cerkvi.