Oznanila za 31. nedeljo med letom

Oznanila v PDF obliki za tiskanje

JEZUS ŽELI TUDI V TVOJO HIŠO PRINESTI VESELJE

V Jerihi je živel mož, ki je bil prava izgubljena ovca, zaničevan in „izobčen“, ker je bil cestninar, celo šef vseh mestnih cestninarjev in prijatelj osovraženih rimskih osvojevalcev, tat in izkoriščevalec. Zahej se ni mogel približati Jezusu verjetno zato, ker je bil na slabem glasu in tudi majhne postave je bil. Zato se je povzpel na drevo, da bi videl Učitelja, ko bo šel mimo. To na videz nekoliko smešno početje pa vendar razodeva notranjo željo tega človeka, da bi prišel do stika z Jezusom. Tudi Zahej sam ne doume globokega pomena tega dejanja. Ne ve zakaj, ne pozna vzroka, vendar to naredi! Še zdaleč si ne upa misliti, da bi lahko premostil razdaljo, ki ga je ločila od Gospoda. Zadovolji se, da ga bo samo videl iti mimo. Vendar ga Jezus, ko se približa drevesu, pokliče po imenu in mu reče: »Zahej, hitro splezaj dol, danes moram namreč ostati v tvoji hiši« (Lk 19,5). In takoj je ta mali mož, ki so ga vsi zavračali in je bil v anonimnosti kot izgubljen, splezal dol. Jezus pa ga presenetljivo pokliče po imenu! Zanimivo je to, da ime Zahej v prevodu pomeni prav „Bog se spomni!“
Jezus torej gre v Zahejevo hišo in s tem vzbudi kritiko vseh prebivalcev Jerihe. Tudi v tistih časih so veliko besedičili. Kako vendar? Ob vseh v redu ljudeh v mestu, gre prav k temu cestninarju? Da, saj je izgubljen prav ta človek. In Jezus reče: »Danes je v to hišo prišlo odrešenje, ker je tudi on Abrahamov sin« (Lk 19,9). V Zahejevo hišo je od tistega dne vstopilo veselje, mir, odrešenje.
Ne obstoja noben poklic in ne družbeni položaj, noben greh ali zločin kakršne koli vrste, ki bi človeka lahko izbrisal in Božjega spomina in iz Božjega srca tudi enega samega njegovega otroka. Bog se nas vedno, prav vedno spominja in nikoli ne pozabi nikogar, ki ga je ustvaril. Tudi mi se pustimo Jezusu poklicati po imenu. V globini srca prisluhnimo njegovemu glasu, ki nam pravi: „Danes moram ostati v tvoji hiši“, kar pomeni v tvojem življenju. Sprejmimo ga z veseljem, ker bo zagotovo spremenil naše življenje na lepše. Jezus to lahko naredi! (papež Frančišek)

MAŠNI NAMENI ŽUPNIJ Trbovlje – sv. Martin, Trbovlje – sv. Marija, Hrastnik in Dol pri Hrastniku

30. oktober
31. NEDELJA MED LETOM
sv. Marcel, mučenec
8.00 Trbovlje – sv. Marija: za žive in rajne župljane
za + Blaža Žnideršiča
10.00 Trbovlje – sv. Martin: za + Hedviko Hribšek (obl.) in sorodnike
za + Heleno Spende (30. dan)
za + Ano Ahac
8.00 Hrastnik: za + Avgusta in Jožefo Špeglič
10.00 Dol pri Hrastniku: za + Marijo Jančič (obl.) in Stanka Bizjaka
za + Marijo Šmit (30. dan)

Ponedeljek, 31. 10.
sv. Volbenk, škof
19.00 Trbovlje – sv. Marija: za + Rozalijo Brežnik in sorodnike
za + starše Rupar in Pust

Torek, 1. 11.
VSI SVETI
8.00 Trbovlje – sv. Marija: za žive in rajne župljane
za + iz družin Tanšek, Koznik in Flis in vse pok. sorodnike
10.00 Trbovlje – sv. Martin: za + sestro Anico, starše Bizjak in vse pok. sorodnike
8.00 Hrastnik: za + Gabrijelo Eli Urbajs (8. dan)
15.00 Dol pri Hrastniku: za + Žagarjeve, Dijacijeve in Napretove
za + Rudolfa (obl.) in Pavlo Kačič

Sreda, 2. 11.
spomin vseh vernih rajnih
18.00 Hrastnik: za + Logarjeve, Ramšakove in Mikličeve
za + dva Dominika in Marijo Špajzer
18.00 Turje: za + Franca in Frančiško Rupnik
za + Gabrijelo Eli Urbajs

Četrtek, 3. 11.
sv. Viktorin Ptujski, škof in mučenec
18.00 Hrastnik: za + Hedo in Karla Urbajsa (obl.)
18.30 Trbovlje – sv. Martin: molitev pred Najsvetejšim (možna sv. spoved)
19.00 za + Edija Piška (obl.)
za + Jožo in Janeza Forte
za + Jožefo Salmič Obrez

Petek, 4. 11.
sv. Karel Boromejski, škof
8.00 Trbovlje – sv. Martin: za + Jožefa Koznika ter žive in pok. sor.

Sobota, 5. 11.
sv. Zaharija in Elizabeta, starša Janeza Krstnika
19.00 Trbovlje – sv. Martin: za + Dominika in Terezijo Brinar
za + Turšičeve, Salmičeve in Mileno Cerovec

6. november
32. NEDELJA MED LETOM, ZAHVALNA NEDELJA
sv. Lenart, opat
8.00 Trbovlje – sv. Marija: za žive in rajne župljane
za + Andrejo Žohar (obl.)
10.00 Trbovlje – sv. Martin: za + Jožefa in Gabrijelo Sakelšek
za + Draga in Marijo Zadravec
8.00 Hrastnik: za + Gabrijelo Eli Urbajs
10.00 Dol pri Hrastniku: za + Jožeta in Tilko Kačič ter sorodnike
za žive in + farane in za pok. župnika
v priprošnjo za Petro

Kjer je za isti termin oznanjenih več mašnih namenov, so darovi za ostale namene oddani duhovniku, ki mašuje po teh namenih.

OBVESTILA

Nabirke pri vseh sv. mašah prejšnje nedelje so za misijone. V župniji Trbovlje – sv. Martin smo za misijone zbrali 437,22 €, v župniji Trbovlje – sv. Marija 300,90 €, v župniji Hrastnik 266,21 € in v župniji Dol pri Hrastniku 180,28 €. Iskrena hvala za vaše darove za misijone.

V prihodnjem tednu so šolske počitnice, zato ni verouka.

Na prve petke v mesecu duhovnika obiskujeva bolnike po domovih in v domovih za ostarele. Če poznate koga, ki bi želel obisk duhovnika, vas prosiva, da nama to sporočite.

V vseh štirih župnijah bomo imeli molitve za pokojne – spomine. Vaše pokojne, ki jih priporočate v molitev in spomin pri sv. maši, lahko sporočite po mašah v zakristiji.

Bogoslužja na praznik vseh svetih, 1. novembra, bodo potekala po naslednjem urniku:
Trbovlje – sv. Martin: sv. maša ob 10.00, po maši molitev za rajne na starem pokopališču;
ob 15.00 molitev za rajne na pokopališču v Gabrskem (molitev začnemo v poslovilnem prostoru pri vežicah);
ob 18.00 v cerkvi molitev rožnega venca po namenu spominov.
Trbovlje – sv. Marija: sv. maša ob 8.00.
Hrastnik: sv. maša ob 8.00;
ob 18.00 molitev rožnega venca po namenu spominov.
Dol pri Hrastniku: 14.30 v cerkvi molitev po namenu spominov, 15.00 sv. maša, po maši molitev za rajne na pokopališču na Dolu.

Bogoslužja na praznik spomina vernih rajnih, 2. novembra, bodo potekala po naslednjem urniku:
molitev za rajne na pokopališču v Dragi ob 17.00, sv. maša v Hrastniku ob 18.00.
molitev za rajne na pokopališču v Gorah ob 17.00; molitev za rajne na pokopališču v Turju ob 17.30, nato sv. maša ob 18.00; po maši molitev po namenu spominov.

V zakristiji vam je na voljo Marijanski koledar (3 €) in Mohorjeva pratika (6,90 €).

Trbovlje – sv. Martin
Na Martinovo nedeljo (13. 11.) bomo obhajili zlato mašo našega rojaka g. Martina Cirarja. Gospodinje naprošamo za pripravo peciva za pogostitev po sv. maši. Pecivo lahko prinesete v prostore Karitas v soboto (12. 11.), od 18.00 do 19.00 ali na sam praznik od 8.30 naprej.

To soboto (5. 11.) bomo generalno čistili cerkev sv. Martina. Začnemo ob 10.00. Hvala za vašo pripravljenost in pomoč.

Trbovlje – sv. Marija
V preteklem tednu smo zamenjali ozvočenje v cerkvi Sv. Marije v Trbovljah. V ta namen ste verniki iz Trbovelj darovali 778 €, verniki iz Hrastnika pa 50 €. Hvala za vsak vaš dar.

Hrastnik
Molitvena skupina vabi k molitveni uri, ki bo v četrtek po večerni sv. maši.
Hvala vsem, ki ste darovali za popravilo sistema zvonjenja v župnijski cerkvi v Hrastniku. Z vašimi prispevki in s prizadevnostjo ključarjev in drugih sodelavcev, je zvon zopet zazvonil.

Dol pri Hrastniku
Hvala vsem, ki ste že ali pa še boste darovali za obnovo duhovniškega groba na Dolu.
Za čiščenje cerkve in okolice se zahvaljujemo vernikom iz Brdc. Za prihodnji teden prosimo za čiščenje in za pripravo okrasitve za zahvalno nedeljo vernike iz Marnega. Hvala za vašo skrb za urejenost župnijske cerkve.

BESEDA ŽIVEGA BOGA
»Blagor ubogim v duhu, kajti njih je nebeško kraljestvo. 
Blagor krotkim, kajti ti bodo deželo posedli. Blagor žalostnim, kajti ti bodo potolaženi. Blagor vam, kadar vas bodo zaradi mene zasramovali in preganjali in vse hudo zoper vas lažnivo govorili. Veselite in radujte se, kajti veliko je vaše plačilo v nebesih.« (Mt 5,3–4.11–12)

NAŠI VZORNIKI IN PRIPROŠNJIKI
Praznik vseh svetnikov je predvsem praznik majhnih, preprostih, neznatnih svetnikov, ki so ‘utonili’ v množici svetih. Vsak dan v letu imamo na koledarju imena svetnikov, ki jih je Cerkev uradno razglasila, danes pa se spominjamo: tistih milijonov mater, ki so se posvetile ob svojih otrocih in družinah med štirimi stenami doma; tiste množice mož, ki so zvesto izvrševali svojo službo v tovarni, v pisarni, za prodajalno mizo, na polju; tistih številnih študentov in mladih delavcev, ki jih je Bog poklical sredi najlepših načrtov in sredi dela, pa so bili pripravljeni na srečanje z njim; tistih nepreglednih množic starih, zapuščenih, bolnih, hromih, naglušnih, slepih, zapostavljenih ljudi, ki so v preizkušnjah dozoreli za nebesa; tistih živčnih ljudi, ljudi nagle jeze in z mnogimi slabimi lastnostmi, ki so si iz dneva v dan, od spovedi do spovedi, prizadevali, da bi popravili svoj značaj; tistih preprostih kmečkih duš, ki so živele povezane z Bogom in so brale njegovo pismo v lepoti sveta in so tako o njegovi dobroti vedele več kot učeni profesorji … Med svetniki so tudi naši prijatelji, naši najožji sorodniki. Vsi tisti, ki so živeli v istem svetu kot mi in v enakih okoliščinah kot mi, pa so znali v vsem iskati in najti Boga.
Praznik vseh svetnikov je veliki dan vere, upanja in ljubezni. To ni ‘dan mrtvih’, kot je bilo napisano na naših koledarjih do nedavna (in je na nekaterih še!). To je dan živih, kajti Bog je zvest in trdno drži njegova obljuba: “Kdor v me veruje, bo živel, tudi če umrje!” Ti preprosti svetniki, ki so morda utonili v pozabo kmalu potem, ko so umrli in se umaknili iz človeške družbe, živijo. Človeške oči ne vidijo vsega. Ne vidimo Boga in ne vidimo veselja, ki ga je Bog naklonil svojim svetim. Vsi naši rajni, ki počivajo na pokopališčih in drugod v naročju zemlje, so bili ustvarjeni in krščeni zato, da bi postali svetniki. Ta pot je namenjena tudi nam, ki smo s krstom vstopili v občestvo svetih. (S. Čuk)

Biti svetnik pomeni biti to, kar sem. Zato je vprašanje svetosti dejansko vprašanje, kako ugotoviti, kdo sem – in odkriti svoj pravi jaz. (Thomas Merton)

V preteklem tednu smo se na pokopališču v Gabrskem poslovili od pokojne Alojzije Štrovs, na pokopališču na Dolu pa od pokojne Gabrijele Eli Urbajs in pokojnega Janka Kodruna. Molimo za pokoj njihovih duš.