Oznanila za 32. nedeljo med letom – zahvalna

Oznanila v PDF obliki za tiskanje

ČIGAVI BOMO?

Evangelij današnje nedelje nam predstavlja Jezusa, obkroženega s saduceji, ki so zanikali vstajenje. Vendar so ravno glede te teme postavili Jezusu vprašanje, da bi ga spravili v zadrego in osmešili vero v vstajenje mrtvih. Pri tem so izhajali iz namišljenega primera: Neka žena je imela sedem mož, ki so umrli drug za drugim; vprašali so Jezusa: ‘Čigava bo torej ta žena, ko bo umrla?’ Jezus, ki je vedno krotak in potrpežljiv, najprej odgovori, da za življenje po smrti ne veljajo ista merila kot za to zemeljsko. Večno življenje je drugačno življenje v drugačni razsežnosti, kjer med drugim ne bo več poroke, ki je vezana na naše bivanje na tem svetu. Vstali, pravi Jezus, bodo kot angeli in bodo živeli v drugačnem stanju, ki ga sedaj še ne moremo okušati ali si ga predstavljati. Tako je Jezus to razložil.
Za tem pa gre Jezus, če lahko tako rečemo, v protinapad. S tako preprostostjo in izvirnostjo navaja Sveto pismo, da resnično z občudovanjem gledamo na našega Učitelja. Potrditev vstajenja je Jezus našel v prizoru, ko je Mojzes pred gorečim grmom in se Bog razodene kot Bog Abrahamov, Izakov in Jakobov. Božje ime je povezano z imeni mož in žena, s katerimi se On veže, in ta vez je močnejša od smrti. To lahko tudi rečemo za odnos Boga z nami, z vsakim od nas: On je naš Bog! On je Bog vsakega od nas, kot da bi On nosil naše ime. To On z veseljem pove in to je zaveza. Zdaj veste, zakaj Jezus pravi: ‘Bog pa ni Bog mrtvih, ampak živih, kajti njemu vsi živijo.’ In tista odločilna in temeljna vez je zaveza z Jezusom. On sam je Zaveza, Življenje in Vstajenje. V Jezusu nam Bog podarja večno življenje. Podarja ga vsem in tako imamo po njem vsi upanje v življenje, ki je še bolj resnično kot sedanje. Življenje, ki nam ga Bog pripravlja, ni preprosto odprava tega sedanjega, je življenje, ki presega našo predstavo, saj nas Bog nenehno preseneča s svojo ljubeznijo in usmiljenjem.
Zato je to, kar se bo zgodilo, ravno nasprotno, kar so pričakovali saduceji. Ne projicirajmo tega življenja v večnost, v drugo življenje, ki nas čaka, ampak naj večnost osvetljuje in daje upanje zemeljskemu življenju vsakega od nas. (E. Mozetič)

MAŠNI NAMENI ŽUPNIJ Trbovlje – sv. Martin, Trbovlje – sv. Marija, Hrastnik in Dol pri Hrastniku

6. november
32. NEDELJA MED LETOM, ZAHVALNA NEDELJA
sv. Lenart, opat
8.00 Trbovlje – sv. Marija: za žive in rajne župljane
za + Andrejo Žohar (obl.)
za + Jožefo Salmič Obrez
10.00 Trbovlje – sv. Martin: za + Jožefa in Gabrijelo Sakelšek
za + Draga in Marijo Zadravec
8.00 Hrastnik: za + Gabrijelo Eli Urbajs
10.00 Dol pri Hrastniku: za + Jožeta in Tilko Kačič ter sorodnike
za žive in + farane in za pok. župnika
v priprošnjo za Petro

Ponedeljek, 7. 11.
sv. Engelbert, škof
19.00 Trbovlje – sv. Marija: za + nečake in Marijo Robič
za + Jožeta Hermana in pok. iz družin Obolnar in Herman

Torek, 8. 11.
sv. Bogomir, škof
18.00 Dol pri Hrastniku: za + Mirka (obl.) in Ano Laznik
18.40 Trbovlje – sv. Marija: molitev večernic
19.00 za + iz družin Bencak in Brlogar
za + Zofijo Erjavec (30. dan)

Sreda, 9. 11.
Posvetitev lateranske bazilike
8.00 Hrastnik: v zahvalo za Marijino varstvo in nakup stanovanja
8.00 Dol pri Hrastniku: za + Milko Rezec
za + župnika Franca Ornika

Četrtek, 10. 11.
sv. Leon Veliki, papež
18.00 Hrastnik: za + Edija Potočana
za + Frančiško in Emanuela Dolanca
18.30 Trbovlje – sv. Martin: molitev pred Najsvetejšim (možna sv. spoved)
19.00 za + Ivana Arha (obl.)
za + Tomislava Zupančiča, Julijano Strašek in Franca Zupančiča
za + Milana Janežiča (8. dan)

Petek, 11. 11.
sv. Martin iz Toursa, škof
19.00 Trbovlje – sv. Martin: za + Lucijo Katič
za + Franca Lindiča in sorodnike
za zdravje

Sobota, 12. 11.
sv. Jozafat, škof in mučenec
19.00 Trbovlje – sv. Martin: za žive in + iz družine Bukovec
za žive in + iz družin Šmit in Grabnar

13. november
33. NEDELJA MED LETOM, MARTINOVA NEDELJA
sv. Stanislav Kostka, redovnik
8.00 Trbovlje – sv. Marija: za žive in rajne župljane
v zahvalo za 80 let življenja in za zdravje
za + Angelo Kunstelj (obl.)
10.00 Trbovlje – sv. Martin: za + Minko Rovšek
8.00 Hrastnik: za verne duše v vicah
10.00 Dol pri Hrastniku: za + Martina Marinka ter Karla in Martino Grešak
za + Matevža in Marijo Šunta
za + Alojza Klemena in sorodnike

Kjer je za isti termin oznanjenih več mašnih namenov, so darovi za ostale namene oddani duhovniku, ki mašuje po teh namenih.

OBVESTILA

Ob zahvalni nedelji izrekamo zahvalo Bogu za vse prejete darove. Prav pa je, da hvaležnost izkažemo tudi drug drugemu. Hvala vsem župnijskim sodelavcem in ostalim, ki karkoli dobrega storite za naše štiri župnije. Iskrena hvala tudi vsem, ki karkoli dobrega storite za oba duhovnika, ki sva med vami. Veliko je dobrih del, ki so skrita, a pri Bogu ni nobeno dobro delo pozabljeno. Vsem iskrena hvala za vso vašo dobroto.

V četrtek (10. 11.) vabljeni na srečanje biblične skupine, ki bo ob 19.45 v učilnici pri Sv. Martinu.

V tednu ki je pred nami je reden verouk po ustaljenem urniku.

Na voljo vam je Marijanski koledar (3 €) ter Mohorjeva pratika (6,90 €).

Trbovlje – sv. Martin
Ker v petek obhajamo god sv. Martina, zavetnika naše cerkve in župnije, bo sv. maša zvečer ob 19.00, jutranje maše pa ne bo.

Na Martinovo nedeljo (13. 11.) bomo obhajali zlato mašo našega rojaka g. Martina Cirarja. Gospodinje naprošamo za pripravo peciva za pogostitev po sv. maši. Pecivo lahko prinesete v prostore Karitas v soboto (12. 11.), od 18.00 do 19.00 ali na sam praznik od 8.30 naprej. Hvala vsem, še posebej otrokom in mladim, ki ste včeraj pomagali pri čiščenju župnijske cerkve in okolice.

Trbovlje – sv. Marija
Strošek zamenjave ozvočenja v cerkvi Sv. Marije v Trbovljah je nekoliko manjši, kot je bilo sprva predvideno in znaša slabih 5.400 €. V ta namen ste verniki iz Trbovelj darovali 888 €, verniki iz Hrastnika pa 50 €. Hvala za vaše darove.

Hrastnik
Molitvena skupina »Otroci Brezmadežne« vabi k molitveni uri, ki bo v četrtek po sv. maši.

Na nedeljo Kristusa Kralja vesoljstva (20. 11.) obhajamo osrednji praznik naše župnije, zato ne bo sv. maše zjutraj ob 8h pač pa bo ob 10h. Slovesno sv. mašo bo vodil kapucin br. Luka Modic. Za lepo obhajanje praznika pa je potrebno kar nekaj priprav. Zato vas vabim, da se v čim večjem številu udeležite čiščenja cerkve in okolice, ki bo potekalo v soboto, 19. novembra. Začnemo ob 8h zjutraj. Vsaka, še tako majhna pomoč je več kot dobrodošla! Zaradi lažje organizacije vas prosimo, da pristnost sporočite Olgi ali Alešu.
Hvala vam, da čutite odgovornost za urejenost župnijske cerkve, ki je naš skupni dom in tako odgovornost nas vseh. Lepota našega svetišča je ogledalo naše župnijske skupnosti.

Dol pri Hrastniku
Za čiščenje cerkve in okolice ter za pripravo krasitve za zahvalno nedeljo se zahvaljujemo vernikom iz Marnega. Za prihodnji teden pa za čiščenje prosimo vernike iz Brnice. Hvala za vašo skrb za urejenost župnijske cerkve.


Stroški obnove duhovniškega groba na Dolu so znesli 3.100 €. Do sedaj ste v ta namen verniki iz Dola darovali 375 €. V župnijski cerkvi na Dolu je nabiralnik kamor lahko oddate svoj dar v ta namen, ali pa ga oddate gospe Magdi oz. kateremu od duhovnikov. V Hrastniku lahko svoj dar za obnovo groba oddate Olgi ali Alešu po sv. maši ob izhodu iz cerkve. Tudi s skrbjo za urejene grobove naših pokojnih pokažemo ljubezen do tistih, ki so pred nami že odšli v večnost. Hvala za vaš dar.

BESEDA ŽIVEGA BOGA
Jezus jim je rekel: »Sinovi tega veka se ženijo in možijo, tisti pa, ki so vredni, da dosežejo oni vek in vstajenje od mrtvih, se ne bodo ne ženili ne možile. Tudi umreti ne bodo več mogli; saj so enaki angelom in so Božji sinovi, ker so sinovi vstajenja. (Lk 20,34–36)

ZAHVALNA NEDELJA
Pridelki narave niso samoumevni. Lahko bi bila polja brez semen, hranil in dežja. Lahko bi bila tla peščena in nerodovitna. Pa če ne bi rasle rože, drevesa, gozdovi? Kako bi bilo, če pridelki zemlje ne bi imeli užitnih plodov? Če ne bi bilo divjadi, ptic, živali in rib? Kako bi se prehranjevali? Kaj bi jedli, da bi ostali pri življenju? S čim bi si potešili lakoto? Lakoto po hrani sveta. Ko je Bog ustvaril človeka, je moral ustvariti naravo, ki ga živi. Vanjo polaga Stvarnik svojega duha in jo obnavlja, da daje svoj sad. Vsako leto zemlja znova rojeva in hrani množice. Bog navrže več, kakor more človek zaužiti. Več, kakor bi mogla zaužiti vsa usta sveta. A ljudje umirajo od lakote, ker so na svetu mogočneži, ki si prilaščajo darove narave na račun drugih. Ker ne ravnajo po Božjem zgledu, ampak ropajo, plenijo, požigajo in dopuščajo, da so bratje in sestre ranjeni v dostojanstvu, ko si pridobivajo dobrine zemlje. Zahvaljujmo se Bogu, da ne trpimo lakote. Pomagajmo po svojih močeh, da je ne bi trpeli ljudje našega veka. (P. Millonig, Zasidran v veri)

Na zahvalno nedeljo se zbiramo ob oltarju s posebnim namenom: da se zahvalimo za vse, kar imamo, kar nam je podarjeno od Boga, ki nas neizmerno ljubi. Naj bo današnja zahvala iskrena in obogatena s prošnjo, da bi znali ceniti prav vsak trenutek, ki napolnjuje naše življenje. A.K.

YOUCAT – katekizem za mlade

Lahko pomagamo umrlim, ki so v stanju vic?

Da, ker vsi krščeni sestavljamo eno samo občestvo v Kristusu in smo med seboj povezani, lahko mi živeči na zemlji pomagamo dušam umrlih v vicah. (KKC 1032)
Ko je človek mrtev, ne more nič več storiti zase. Čas aktivne preizkusne dobe se je iztekel. Mi pa lahko marsikaj naredimo za umrle v vicah. Naša ljubezen sega v onstranstvo. S svojim postom, molitvijo, dobrimi deli, predvsem pa z obhajanjem svete evharistije lahko izprosimo milost za umrle.

V preteklem tednu smo se na pokopališču v Gabrskem poslovili od pokojne Jožefe Salmič Obrez in Milana Janežiča, na pokopališču na Dolu od pokojnega Adolfa Kovača in Viktorije Žagar, na pokopališču v Gorah pa od pokojnega Viktorja Mokotarja. Molimo za pokoj njihovih duš.