Oznanila za 6. nedeljo med letom

Oznanila v PDF obliki za tiskanje

Molitev za sinodo
Pred Teboj smo, Sveti Duh,
ko smo zbrani v Tvojem imenu.

Samo ti nas vodi,
bodi doma v naših srcih;
pokaži nam pot, po kateri naj gremo,
in kako naj hodimo po njej.

Šibki smo in grešni;
ne dopusti, da bi širili nered.
Ne dopusti, da bi nas nevednost
vodila po napačni poti
ali da bi pristranskost vplivala na naša dejanja.

Daj, da v Tebi najdemo svojo edinost,
da bomo lahko skupaj hodili
večnemu življenju naproti
in se ne bomo oddaljili od poti resnice
in od pravičnosti.

Vse to Te prosimo,
ki deluješ na vsakem kraju in v vsakem času,
v občestvu z Očetom in Sinom
na vekov veke. Amen.

Vedno, ko se udeležite bogoslužja imejte s seboj osebni dokument in potrdilo PCT!

Začetek meseca februarja nas je ob svetovnem dnevu bolnikov spomnil na to, da so bolni in trpeči del našega vsakdana. God Lurške Matere Božje nas je povabil, da se posebej še v teh časih priporočimo Mariji, ki jo kličemo tudi zdravje bolnikov. Danes ob lurški nedelji sveto bogoslužje obhajam v baziliki Lurške Matere Božje v Brestanici in vas priporočam Lurški Mariji.

Prihodnji toplejši dnevi in upajmo tudi bolj ugodni epidemiološki časi, prinašajo tudi nekoliko bolj razgibano župnijsko dogajanje. Veselimo se vsaj tistih dogodkov, ki se dogajajo na prostem, kot npr. križev pot v postnem času v Retju, peš romanja itd.

Na škofijo sem podal predlog datuma za sveto birmo, in sicer na Binkoštno nedeljo, ki bo letos 5. junija. Prvo sv. obhajilo pa je predvideno za nedeljo, 29. maja.

Bog povrni za vaše mašne namene za katere še vedno radi darujete, in vsaj glede tega v Trbovljah še ne trpim pomankanja. Skupaj z pohvalo, pa še namig, da se za željeni termin sv. maše pravočasno oglasite. Trenutno so prosti termini šele v mesecu aprilu.

Sinoda o sinodalnosti 2021 – 2023
Lansko leto je papež Frančišek razglasil sinodalno pot vsega Božjega ljudstva, ki se je začela oktobra 2021 v vsaki krajevni Cerkvi, na ravni škofij, župnij in cerkvenih skupnosti, nadaljevala se bo na ravni kontinentov in nazadnje na ravni celotne Cerkve in bo svoj višek dosegla s splošnim zasedanjem škofovske sinode oktobra 2023 v Rimu. Sinoda, v grškem izvirniku pomeni zborovanje, iz nje pa je prišel latinski izraz za koncil in z njima opisujemo zborovanje škofov. Namen sinode pa ni samo, da zasedajo škofje, ampak da svoja mnenja združijo tudi verniki.
V župnijah, v gibanjih, v redovnih skupnostih in v drugih oblikah občestva smo žene in možje, mladi in stari povabljeni, da se med seboj poslušamo, da bi slišali spodbude Svetega Duha, ki prihaja, da bi usmerjal naša človeška prizadevanja, oživljal in poživljal Cerkev ter nas vodil v globlje občestvo v smeri našega poslanstva v svetu. Namen sinode ni v pisanju dokumentov, temveč v navduševanju ljudi, da začnejo sanjati, v kakšno Cerkev smo poklicani….cilj sinodalnega procesa ni v preprostem opravljanju vrste nekih nalog, ki imajo svoj začetek in konec, ampak je pot pristne rasti v občestvo in poslanstvo, h kateremu Bog kliče Cerkev v tretjem tisočletju. (vir: rkc.si)

Tako smo k sinodalnemu dogajanju poklicani vsi. In da bi obrodili dobre sadove, je potrebno dogajanje podpreti z molitvijo, in razmisliti tudi kako bom sam lahko dodal svoj prispevek.
Logotip sinode je predstavljen kot veliko, mogočno drevo, ki se izteza proti nebu in izraža Kristusov križ. Božje ljudstvo, ki hodi pod tem drevesom, Kristusom pa namiguje na geslo sinode, ki se glasi: Hoditi skupaj. Božje ljudstvo povezuje skupna moč, ki jo črpa iz Drevesa Življenja in ki spodbuja njegovo hojo.

POSTNEMU ČASU NA POT
Na pepelnično sredo se po cerkvah vsako leto opravlja obred pepeljenja. Duhovnik verniku na glavo simbolično posuje blagoslovljen pepel, s čimer se navzven pokaže notranja razpoložljivost vernika za spreobrnjenje oziroma poboljšanje življenja. Duhovniki in ostali bogoslužni sodelavci v postnem času nosijo bogoslužna oblačila v vijolični barvi.
Pepel je znamenje minljivosti, smrti, pa tudi človekove krhkosti, saj se tudi on po smrti spremeni v prah in pepel. Vernemu človeku je pepel tudi znamenje pokore in prenovitve. Kakor ogenj snov prenovi v pepel, tako naj bi se tudi človek s pokoro prerodil v novega človeka (prim. Ef 4,17–24). Ko mašnik na začetku postnega časa vernikom s pepelom na čelo začrta znamenje križa in izreče: Pomni, človek, da si prah in da se v prah povrneš, napoveduje konec zemeljskega življenja. Vse sčasoma postane pepel, tako veliko in pomembno, kot tudi majhno in nevredno.
V svetopisemski govorici pepel pomeni minljivost in nevrednost. Človek se v stiski in ob smrti zave bivanjske omejenosti in si v trenutkih žalosti,
prošnje in pokore na glavo posipa pepel. Postni čas je spokorni čas in obdobje priprave na veliko noč. Kristjani v tem času pri bogoslužju in v zasebnem življenju več premišljujemo o pomenu Kristusovega trpljenja in njegove smrti na križu ter o njegovi velikonočni zmagi življenja nad smrtjo. Tudi Kristus se je pred nastopom javnega delovanja štirideset dni postil v puščavi, o čemer poročajo trije evangelisti.

Svete maše se obhajajo po naslednjih namenih:

ponedeljek 14. februar
sv. Valentin
18.00 sv. Marija: + Franci Lindič – 30. dan
za duhovne poklice

torek 15. februar
17.40 sv. Marija: VEČERNICE
18.00 sv. Marija: + Jožef Koznik
+ starši Kralič, Franc Kolar

četrtek 17. februar
18.00 sv. Katarina: + Alojz Janc in sorodniki Grešak
+ družine Štrajhar
+ Jožef, Gabrijela Sakelšek
+ Marija Brinar – 30. dan

petek 18. februar
8.00 sv. Martin: za Božji blagoslov v letu

sobota 19. februar
18.00 sv. Martin: + Stjepan Pintarić
+ Katarina Roškar – obl.

nedelja 20. februar
7. nedelja med letom
8.00 sv. Marija: + Vano, Sašo, starši Šoba
+ Kristjan, Ivan Marodi
10.00 sv. Martin: živi in + farani


ponedeljek 21. februar
18.00 sv. Marija: + v dober namen (Polc)
+ Jože Bobek – obl.

torek 22. februar
Sedež apostola Petra
17.40 sv. Marija: VEČERNICE
18.00 sv. Marija: + Roman Ferlič – obl., starši in sor.
+ Joža Forte

četrtek 24. februar
sv. Matija (Matjaž), apostol
17.30 sv. Martin: MOLITEV PRED NAJSVETEJŠIM
18.00 sv. Martin: + Barica Pintarić- 30.dan
+ Leopold, Mihaela Selevšek – obl.

petek 25. februar
8.00 sv. Martin: + za zdravo pamet in milost odpuščanja

sobota 26. februar
18.00 sv. Martin: + Alojzija – obl., Jože Dolanc

nedelja 27. februar
8. nedelja med letom
8.00 sv. Marija: + Frančiška Željko – obl.
+ živi in + Šmid, Grabnar in prijatelji
10.00 sv. Martin: živi in + farani


ponedeljek 28. februar
18.00 sv. Marija: + Roman Podjed – obl., + starši
+ Anja Pangeršič

torek 1. marec
17.40 sv. Marija: VEČERNICE
18.00 sv. Marija: + Alojz Kurnik in sorodniki
+ Franci Lindič
+ Štefan Pintarić

sreda 2. marec
PEPELNICA (strogi post)
10.00 sv. Marija: + Miha Kmetič
18.00 sv. Martin: + druž. Jere, + Leopold, Frančiška

četrtek 3. marec
17.30 sv. Martin: MOLITEV KRIŽEVEGA POTA
18.00 sv. Martin: + Štefan Pintarić

petek 4. marec
8.00 sv. Martin: + Anton Naglič – obl.

sobota 5. marec
18.00 sv. Martin: + Martin, Olga Štrovs – obl. in sor.
+ Alojz, Jožefa Petek – obl.

nedelja 6. marec
1. POSTNA NEDELJA
8.00 sv. Marija: živi in + farani
+ Angela Kovač – 30. dan
10.00 sv. Martin: + star. Mlakar in za zdravje
15.00 RETJE: KRIŽEV POT V NARAVI (pripravi skupina bralcev)

Vsak duhovnik sme na dan sprejeti dar le za eno sveto mašo, drugi ali tretji namen mora biti oddan in po njem mašuje drugi duhovnik, vseh pa se spomnimo pri daritvi. Sv. maše lahko naročite v zakristiji po bogoslužju, po telefonu ali elektronski pošti, v času uradnih ur v župnijski pisarni ali oddate kuverto z željenim datumom in mašnim namenom v poštni nabiralnik. Bog povrni za vaše namene.

V molitvi za blagoslov dela in z dobrimi željami se spomnimo našega rojaka g. msgr. dr. Matjaža Roterja, ki se iz Kanadske Ottave, kjer je vršil delo tajnika apostolske nunciature, te dni odpravlja na novo delovno mesto, in sicer v sredno Afriko, kjer bo na apostolski nunciaturi v N’Djameni vršil delo odpravnika poslov.

 

 

 

 

 

S svetimi opravili so bili pokopani:
+ Dragica Hribar, Trg Revolucije 10a+ Barica Pintarić, Vreskovo 96,
+ Anica Kadunc, Pod gozdom 19,
+ Angela Kovač, Bevško 13.
Gospod, daj jim večni mir in pokoj in večna luč naj jim sveti.
Naj počivajo v miru.
Amen.