Oznanila za cvetno nedeljo

Oznanila v PDF obliki za tiskanje

Radostno obhajanje VELIKONOČNIH DNI!

V velikem tednu bom vsak dan pol ure pred mašo na voljo še za sveto spoved.

OBISK BOLNIKOV
V prihodnjih dneh pred prazniki bom obiskal naše bolnike po domovih.

OBHAJANJE SVETEGA TRIDNEVJA
Veliki četrtek – postavitev svete Evharistije
Na veliki četrtek se duhovniki zberemo ob škofih na t. i. krizmeni maši v stolnicah, kjer škofje posvečujejo sveta olja. Z obhajanjem svetega tridnevja in s tem največjih skrivnosti naše vere pa bomo v župniji začeli v četrtek zvečer, ko se bomo spominjali rojstnega dne svete evharistije.
S slovesno mašo zadnje večerje bomo ob 19. uri v cerkvi sv. Martina počastili spomin zadnje večerje. Po bogoslužju pa Najsvetejše iz tabernaklja ponesli v stransko kapelo, ki ta dan predstavlja Oljsko goro. Tabernakelj bo ostal prazen, glavni in daritveni oltar brez prtov, kar predstavlja žalost ob dogodku Jezusovega trpljenja.
Pri sveti maši na veliki četrtek zvečer se nam bodo predstavili letošnji prvoobhajanci. Po prenosu Najsvetejšega v stransko kapelo, sledi molitvena ura, ki jo pripravijo člani MZDP. Na veliki četrtek utihnejo tudi orgle in zvonovi.
Nabirka velikega četrtka bo letos po navodilih slovenskih škofov namenjena za pomoč ukrajinskim beguncem.

Veliki petek – spomin Jezusove smrti na križu
Veliki petek je dan strogega posta in spomin Jezusove smrti na križu. Ob uri Odrešenikove smrti, ob 15. uri, se bomo zbrali v cerkvi sv. Martina k molitvi križevega pota. Ob 19. uri zvečer bomo obrede velikega petka obhajali pri sv. Mariji. Po obredih bomo Najsvetejše, ki se ogrne v tančico, v spomin Jezusove smrti, ponesli k Božjemu grobu in tam s kratko molitveno uro počastili v grobu ležečega Odrešenika.

Velika sobota – Jezusov počitek v grobu
Na veliko soboto se verniki ustavljamo ob božjem grobu in premišljujemo Jezusovo trpljenje in smrt. Stara in lepa slovenska navada pa je tudi blagoslov ognja na veliko soboto zjutraj in blagoslov velikonočnih jedil čez dan.
Blagoslov ognja bo pri sv. Martinu ob 7.30, pri sv. Mariji pa ob 8.00 uri zjutraj.
Blagoslov jedil je obred ljudske pobožnosti, znan predvsem v naši deželi in je namenjen zavedanju Božje dobrote do človeka, da bi tako lažje dojeli Božjo bližino in navzočnost v vsakdanjem življenju.
Velikonočna jedila v družini ustvarjajo Božje okolje in so podoba velikonočne večerje, ki jo je Jezus obhajal s svojimi učenci, ter mašne daritve – velikonočne gostije, na katero smo vsi povabljeni.
Blagoslovi jedil bodo:
pri sv. Martinu ob 10.00 in 15.00 uri,
v Retju ob 14. uri,
pri sv. Mariji ob 11.00 in 17.00 uri,
pri sv. Katarini ob 16. uri.

Velikonočna vigilija – po zelo starem izročilu je noč iz velike sobote na veliko nedeljo, posvečena bedenju za Gospoda. Velikonočna vigilija je najslovesnejše bogoslužje celega leta. Slavje se stopnjuje od drobnega plamenčka, preko hvalnice velikonočni sveči, svetopisemskih odlomkov, Slave, Aleluje, obnovitve krstnih obljub do slovesne evharistične daritve…

Velikonočna nedelja Gospodovega vstajenja
Velikonočno jutro je tisti najsvetejši dan, ko se kristjani zaziramo v prazen grob. Najlepši dogodek je gotovo vstajenjska procesija, ko Najsvetejše in Vstalega Zveličarja ponesemo po ulicah, cestah in trgih naše dežele. Velikonočna procesija bo pri sv. Martinu ob 7.00. Pri sveti Mariji bo slovesno velikonočno bogoslužje ob 10.uri.

»Emavs« – Retje
Učencema, ki sta potovala proti Emavsu se je po tem, ko je vstal od mrtvih, pridružil sam Jezus, zato tudi kristjani v spomin na ta dogodek dan po veliki noči, na velikonočni ponedeljek, pojdemo v »Emavs«. V naši župniji to pot predstavlja cerkev sv. Križa v Retju, kamor ste povabljeni na velikonočni ponedeljek, ob 17. uri najprej k sveti maši in potem k prijateljskemu druženju.

Kristus je vstal,
Ljubezen je premagala sovraštvo,
Luč je premagala temo,
Življenje je premagalo smrt…

Spominjam se Vas pri molitvi in daritvi
in voščim doživeto obhajanje
velikonočnih skrivnosti!
Tomaž Šojč, žpk Trboveljski

BIRMA
Iz škofije smo dobili informacijo o potrditvi datuma za letošnjo sveto birmo, ki bo na Binkošti pri sv. Mariji. Takrat bo tam tudi žegnanjski dan, in z nami bo birmovalec g.škof Maksimiljan Matjaž.

Svete maše se obhajajo po naslednjih namenih:

ponedeljek 11. april
PONEDELJEK VEL. TEDNA
18.40 sv. Marija: MOLITEV V ČAST BL. A.M. SLOMŠKU
19.00 sv. Marija: + Franci Lindič
+ Rozi Brežnik
po namenu darovalke

torek 12. april
TOREK VELIK. TEDNA
18.30 sv. Marija: KRIŽEV POT
19.00 sv. Marija: B. v zahv. za 50 let (Špajzer)
v čast sv. trem kraljem

četrtek 14. april
VELIKI ČETRTEK
SPOMIN JEZUSOVE ZADNJE VEČERJE
19.00 sv. Martin: + č.s. Majda Pangeršič
+ Franc, Terezija Kralj -obl.
za duhovne poklice

petek 15. april
VELIKI PETEK
STROGI POST
15.00 sv.Martin: MOLITEV KRIŽEVEGA POTA
19.00 sv. Marija: OBREDI VELIKEGA PETKA

sobota 16. april
VELIKA SOBOTA
BLAGOSLOV OGNJA IN VELIKONOČNIH JEDIL
20.00 sv. Marija: OBREDI VELIKONOČNE VIGILIJE
+ duh. Danijel Slatinek
+ Jože Zajc in + Zdenka
+ Rozalija Kmetič

nedelja 17. april
VELIKA NOČ GOSPODOVEGA VSTAJENJA
7.00 sv. Martin: VSTAJENJSKA PROCESIJA
živi in + farani
+ Minka Rovšek
10.00 sv. Marija: + sor. Lučič, Pranjič in za zdravje
+ Jože , Vesna in sor. Razdrh
za zdravje in v.d.namen (Perič)


ponedeljek 18. april
VELIKONOČNI PONEDELJEK
10.00 sv. Katarina: živi in + druž. Zorko in za zdravje
+ Avgust Babič, sin Mišo in sor.
17.00 sv. Križ: B. v zahv. za 80. let (Izlakar)
+ Ivan Gričar

torek 19. april
torek v velikon. osmini
19.00 sv. Marija: + Jožef Koznik
+ sor. Jug, Dvoršak in v.d. namen
+ Fani Tahirovič

četrtek 21. april
četrtek v velikonoč. osmini
19.00 sv. Katarina: + Marija Brinar
+ Marija Štrajhar starši Zavrl
+ Kristina Roter

petek 22. april
petek v velikonoč. osmini
8.00 sv. Martin: + Marija Romih
po namenu darovalke

sobota 23. april
sobota v velikonočni osmini
19.00 sv. Martin: 2 + Jureta Katič
v dober namen

nedelja 24. april
BELA NEDELJA
BOŽJEGA USMILJENJA
8.00 sv. Marija: živi in + farani
Bogu v zahv. ob rojstnem dnevu
+ Angela, Jože Kovačič
10.00 sv. Martin: + Malči Razoršek
+ Ante Dejanovič


ponedeljek 25. april
Sv. Marko, evangelist
19.00 sv. Marko: + starši Bizjak in sorodniki
za duše v vicah

torek 26. april
18.30 sv. Marija: VEČERNICE
19.00 sv. Marija: + Vladimir -obl., + druž. Antolič,
Gregorič; + Filipina
+ Jana Košič – obl.

četrtek 28. april
sv. Peter Chanel
18.30 sv. Martin: MOLITEV PRED NAJSVETEJŠIM
19.00 sv. Martin: + Marina Kovač (r.d.v več.)
+Miroslav Mivec in za zdravje

petek 29. april
sv. Katarina Sienska
8.00 sv. Martin: + Rudi Klančar – obl.
po namenu darovalke

sobota 30. april
19.00 sv. Martin: + Blaž ŽnideršIč
+Jani Kos

nedelja 1.maj
3. Velikonočna nedelja
sv. Jožef – delavec
8.00 sv. Marija: + Rozi Brežnik
10.00 sv. Martin: živi in + farani
+ starši, bratje družine Novak

Vsak duhovnik sme na dan sprejeti dar le za eno sveto mašo, drugi ali tretji namen mora biti oddan in po njem mašuje drugi duhovnik, vseh pa se spomnimo pri daritvi. Sv. maše lahko naročite v zakristiji po bogoslužju, po telefonu ali elektronski pošti, v času uradnih ur v župnijski pisarni ali oddate kuverto z željenim datumom in mašnim namenom v poštni nabiralnik. Bog povrni za vaše namene.

OBNOVA FRESKE SV. ALOJZIJA
Obnova freske sv. Alojzija se bo, kakor smo določili v pogodbi, zaradi specifičnosti obnove začela takoj, ko bodo vremenski pogoji primerni.
Do sedaj ste z vašimi darovi in darovi ob pogrebih zbrali 2.765 €. S hvaležnostjo in s prošnjo za Vaše darove se lahko obnova freska sv. Alojzija začne.

SINODA
Je skupna pot poslušanja eden drugega, na kateri lahko sodeluje vsak, ki je veren ali neveren-ateist, saj želi sinoda zajeti čim širši krog ljudi, ki želijo biti slišani. Vabljeni, da anonimno izpolnite vprašalnik na strani celjske škofije in s tem prispevate svoj delež.

S svetimi opravili sta bila pokopana:
+ Franc Veble, Sallaumines 5,
+ Lotte Elizabeta Baloh, Kešetovo 10a.
Gospod, daj jim večni mir in pokoj in večna luč naj jim sveti.
Naj počivata v miru.
Amen.