Oznanila za nedeljo Sv. Trojice

Oznanila v PDF obliki za tiskanje


 

 

 

 

Srce Jezusovo, Sina večnega Očeta
usmili se nas!

Sveta bogoslužja odslej obhajamo ob upoštevanju navodila NIJZ, varnostni razdalji, nosimo maske in pazimo na dovoljeno število vernikov v cerkvi.

Po končanem velikonočnem času, se v Katoliški Cerkvi nadaljuje liturgični čas med letom, ki traja do konca cerkvenega leta oziroma do začetka adventnega časa. Velikonočna sveča, ki nas je spominjala na Vstalega Odrešenika se v cerkvah z oltarnega prostora odnese h krstnemu kamnu, duhovniki in drugi sodelavci pa pri bogoslužju nosijo liturgična oblačila v zeleni barvi.

Potem, ko se bogoslužno življenje zopet počasi vrača v ustaljene tirnice, se veselimo tudi vseh slovesnosti kot so blagoslovi, krsti, poroke. Z ozirom na to, da je kar nekaj teh dogodkov že bilo napovedanih, prebujajo pa se tudi še druge želje, vas prosim, da se pravi čas oglasite in prijavite omenjene dogodke. Tako bomo lahko ugodili vašim željam in terminom.

Škofovsko posvečenje
Škofija Celje se veseli škofovskega posvečenja novoimenovanega celjskega škofa msgr. dr. Maksimilijana Matjaža, ki bo danes na nedeljo Svete Trojice, 30. maja 2021 ob 15. uri, v župnijski cerkvi sv. Mohorja in Fortunata v Gornjem Gradu. Molimo za novega celjskega pastirja, s prošnjo, da bi zmogel dobro voditi zaupano mu ljudstvo.

PRAZNIK SVETEGA REŠNJEGA TELESA IN KRVI
Prvi teden meseca junija bomo obhajali praznik sv. Rešnjega Telesa in Krvi. Na ta dan se posebej spominjamo Jezusove navzočnosti v zakramentu sv. Rešnjega telesa in krvi – evharistije, ki je središče krščanske vere in zakramentalnega življenja vernih. Na praznik so v navadi različne oblike procesij, s čimer verniki tudi navzven pokažejo svojo vero. Praznik je zapovedan, zato se katoličani ta dan udeležijo bogoslužja. Po večerni sveti maši bo pri sv. Martinu delitev veroučnih spričeval in s tem tudi sklep letošnjega veroučnega leta. Posebej k sv.maši povabljeni letošnji prvoobhajanci in njihovi starši.

MESEC JUNIJ IN ČEŠČENJE JEZUSOVEGA SRCA
Potem, ko smo mesec maj obhajali v spominu in posebej na čast Mariji, nas vsako leto mesec junij vabi k češčenju Jezusovega srca.
Zgodovina češčenja Jezusovega Srca se začenja z apostolom Janezom, ki se je naslonil na Jezusove prsi. Češčenje Jezusovega Srca so širili srednjeveški mistiki, posebno sveti Bernard, sveti Bonavetura in sveti Bernardin; v tem času so nastale priljubljene pesmi, litanije in podobe Jezusovega Srca.
Češčenje Srca Jezusovega se nanaša na tisto, kar je pri Kristusu in sploh pri skrivnosti odrešenja najglobljega, kar zajema iz globin njegove Božje človeške ljubezni. Častiti Srce Jezusovo torej pomeni častiti Jezusovo osebo s posebnega vidika njegove odrešenjske ljubezni Zato je jasno, da ta pobožnost nikakor ne nasprotuje drugim zdravim pobožnostim, ki jih Cerkev priporoča, temveč jih krepi, poglablja in prešinja (vir: rkc.si).

VIDOVO ROMANJE
V soboto, 12. junija, bo tradicionalno in zaobljubljeno Vidovo peš romanje na sveto Planino. Začetek poti bo pri podružnici sv. Lenarta na Vrheh ob 10. uri. Ob 11. uri bo sveta maša na sveti Planini. Povabljeni tudi ostali naši farani in ljudje dobre volje.

Prvo sv. obhajilo
Na god sv. Antona Padovanskega, na 11. nedeljo med letom, 13. junija, bomo obhajali slovesnost prvega sv. obhajila. K evharistični mizi bo pristopilo 11 prvoobhajancev.

Obletnica mašništva
V nedeljo, 20. junija bo tukajšnji rojak, g. Janez Rus, obhajal sveto mašo ob 10. obletnici mašništva. Ob tem dogodku poživimo molitev za duhovnike in zlasti še za rast novih duhovnih poklicev.

Molitvena skupina »OTROCI BREZMADEŽNE« začenja svoja redna srečanja, ki bodo v cerkvi sv. Marije vsak torek ob 18.uri. Lepo povabljeni tudi novi člani.
Prav tako, ste ob torkih povabljeni k večernicam , ob četrtkih pa k molitvi pred Najsvetejšim.

Dogajanje v prihodnjih dneh in izredne sv.maše:
31.5. ob 19h sv. Marija: sklep šmarnične pobožnosti
3.6. ob 19h sv Martin: delitev veroučnih spričeval
4.6. prvi petek – obisk bolnikov
5.6. sv Martin: zlata poroka zakoncev Bukovec
7.6. ob 19h sv. Križ: sv.maša – prvi pon.v mesecu
9.6. ob 19h sv. Marko: god sv. Primoža in Felicijana (stranski oltar)
11.6. ob 19h sv. Martin: praznik Srca Jezusovega- sv.maša ZVEČER
12.6. ob 11h sv. Planina: sv. maša ob Vidovem romanju
13.6. ob 10h sv. Martin: prvo sv. obhajilo
14.6. ob 18.30 sv. Marija: molitev k blaženemu Slomšku
17.6. ob 19h sv. Katarina: sv. maša – 3. četrtek v mesecu
20.6. ob 10h sv. Martin: obletna sv. maša g. Janez Rus

Svete maše se obhajajo po naslednjih namenih:

ponedeljek 31. maj
Obiskanje Device Marije
19.00 sv. Marija: + iz družine Jegrišnik

torek 1. junij
18.40 sv. Marija: VEČERNICE
19.00: + Fani, Lojze Željko

četrtek 3. junij
SVETO REŠNJE TELO IN KRI
10.00 sv. Marija: za duhovne poklice
19.00 sv. Martin: + Janez Pečjak – obl.
+ Hedvika Hribšek

petek 4. junij
8.00 sv. Martin: + Jožef Koznik

sobota 5. junij
19.00 sv. Martin: + družin Okrogar in Brečko
+ Rudi, Angela Knaflič

nedelja 6. junij
10. ned. med letom
8.00 sv. Marija: živi in pokojni farani
+ Karolina Kraševec – 30.d., Franc obl.
+ Silvester Garbas
10.00 sv. Martin: + Antonija Pogačnik


ponedeljek 7. junij
19.00 Retje: + Francka Šurk

sreda 9. junij
Primož in Felicijan mučenca
19.00 sv. Marko: + Janez Grebenc – 30.dan

četrtek 10. junij
18.30 sv. Martin: MOLITEV PRED NAJSVETEJŠIM
19.00 + Janez Vratanar- obl.
+ Bernard Kovačič – 30. dan

petek 11. junij
SRCE JEZUSOVO
19.00 sv. Martin: + Marica Poboljšaj
+ Vid, starši Smodiš
+ Janez Jerman

sobota 12. junij
SRCE MARIJINO
11.00 sv. Planina: za duhovne poklice

nedelja 13. junij
11. nedelja med letom
8.00 sv. Marija: + Ivan Zakonjšek
v čast sv. Duhu za zdravje sina
10.00 sv. Martin: PRVO SVETO OBHAJILO
živi in + farani


ponedeljek 14. junij
19.00 sv. Marija: + družin Novak, Govek

torek 15. junij
sv. Vid muč.
18.40 sv. Marija: VEČERNICE
19.00: + Franc Gabrijel

četrtek 17. junij
19.00 sv. Katarina: + Jani, Franc Brinar – obl.
Bogu v zahvalo za 40. let
+ Marica Košalin – 30. dan

petek 18. junij
8.00 sv. Martin: + Angela Durnik
+ Jože Šimenc

sobota 19. junij
19.00 sv. Martin: + Ana Brečko
+ družine Senčar
+ Franci Benko – obl.

nedelja 20. junij
12. nedelja med letom
8.00 sv. Marija: živi in + farani
+ Ivanka Mrak – obl., + Stanko
+ Darko, Pavel Merzelj
10.00 sv. Martin: OBLETNA SV.MAŠA J. RUS
+ sorodniki Rus in Vrabec
+ Lucija Katič
+ Vid Smodiš

Vsak duhovnik sme na dan sprejeti dar le za eno sveto mašo, drugi ali tretji namen mora biti oddan in po njem mašuje drugi duhovnik, vseh pa se spomnimo pri daritvi. Sv. maše lahko naročite v zakristiji po bogoslužju, po telefonu ali elektronski pošti, v času uradnih ur v župnijski pisarni ali oddate kuverto z željenim datumom in mašnim namenom v poštni nabiralnik. Bog povrni za vaše namene.

S svetimi opravili so bili pokopani:
+ Viktor Žagar, Planinska vas 10,
+ Alfonz Praunseis, Obrtniška c. 12,
+ Marija Košalin, Ostenk 22,
+ Marija Gorenc, Nasipi 41,
+ Antonija Pogačnik, Trg revoluc. 16,
+ Antonija Zupančič, Gabrsko 42.

Gospod, daj jim večni mir in pokojin večna luč naj jim sveti.
Naj počivajo v miru.
Amen.