Oznanila za teden od 16.5. do22.5.

– Prejšnjo nedeljo ste darovali za škofijski dom v Vrbju pri sv. Martinu 393,82 € in pri sv. Katarini 56,90 €. Skupaj 450,72 €. Bog povrni!

– Danes, na nedeljo dobrega pastirja, zaključujemo molitveni teden za duhovne poklice. Prejšnjo nedeljo je škof ordinarij v Celju razglasil cerkev Marijinega vnebovzetja za osrednje svetišče Molitvene zveze za duhovne poklice za celjsko škofijo. Tudi naša župnija ima kar nekaj članov Molitvene zveze. Bogu hvala za vsakega izmed vas. Sadovi se že kažejo, saj bomo letos obhajali novo mašo. Ne smemo pa pozabiti, da duhovni poklici prihajajo iz krščanskih družin. Zato molimo predvsem za naše družine, da bi vzgojile nov rod kristjanov, ki bodo oznanjali evangelij generacijam, ki prihajajo za nami.

– Ves mesec maj obhajamo šmarnično pobožnost. Otroci ste vabljeni na igrišče eno uro pred sveto mašo, kjer lahko igrate nogomet ali se igrate kaj drugega. Prvi trije, ki bodo zbrali največ šmarničnih listkov, bodo ob zaključku šmarnic prejeli nagrado.

– Slovesnost prvega svetega obhajila bo v nedeljo, 22. 5. ob 10.00. Otroci so v soboto prvič pristopili k zakramentu sprave, da bodo v nedeljo s čistimi in veselimi srci prvič prejeli živega Jezusa v svoje srce. Naj jim ob tem stoji ob strani celotno župnijsko občestvo, na čelu z njihovimi starši. Na slovesnosti bo fotografiral uradni fotograf. Zato prosim naj nihče drug v cerkvi ne fotografira ali snema, saj lahko s tem pokvarimo svetost trenutka, ko bodo otroci prvič prejeli Jezusa v svoje življenje. Starše vzpodbujam, da se po družinah z družinsko večerno molitvijo z otroci pripravijo na slovesnost prvega svetega obhajila.

– Prav tako bo v nedeljo, 22. 5. ob 15.00, zunanja slovesnost ob 5.  obletnici razglasitve celjske škofije. Gospod škof vabi, da se slovesnosti udeležimo v čimvečjem številu.

– V torek, 31. 5., po sveti maši, bo seja Župnijskega pastoralnega sveta.