Oznanila za teden od 18.4. do 24.4.

– Prejšnjo nedeljo ste darovali pri sv. Martinu 328,36 € in pri sv. Katarini 66,22 €. Skupaj 394,58 €. Bog povrni!

– Hvala gospem iz likovne skupine, da ste skupaj z otroki izdelovale butare za cvetno nedeljo.

– Ta teden bom obiskoval bolnike na domu in v bolnici. Prosim, da mi sporočite, če veste, da kdo želi obisk duhovnika.

– V tem tednu ne bo verouka, zato naj se starši skupaj z otroci udeležijo obredov velikega tedna.

– S cvetno nedeljo smo vstopili v veliki teden. Še posebej smo vabljeni, da se udeležimo obredov na veliki četrtek, veliki petek, veliko soboto in veliko noč. Vsi obredi bodo v župnijski cerkvi.

Veliki četrtek: Ta dan obhajamo spomin zadnje večerje. V stolnicah bodo dopoldan t. i. krizmene maše, kjer se duhovniki zberejo skupaj s svojim škofom in obnovijo duhovniške obljube. Škof posveti sveta olja (krstno olje, sveto krizmo in bolniško olje), katere župniki odnesejo na svoje župnije. Zvečer ob 19.00 bo v župnijski cerkvi sveta maša z obredom umivanja nog. Po sveti maši odnesemo Najsvetejše v stranski oltar, v spomin na ure, ki jih je Jezus preživel v ječi.

Veliki petek: To je edini dan v letu, ko ni svete maše. Ta dan je za kristjane dan ljubezni, ker je Jezus s trpljenjem in smrtjo izkazal ljubezen do konca. Ob 15.00 bo križev pot, ki ga pripravljajo člani župnijskega pastoralnega sveta. Ob 19.00 bo obred velikega petka. Sestavljen je iz treh delov: bogoslužje Božje besede, češčenje križa in sveto obhajilo. Po svetem obhajilu odnesemo Najsvetejše v Božji grob.

Velika sobota: Bistvo velike sobote je češčenje Najsvetejšega v Božjem grobu. Zato smo še posebej vabljeni, da se skozi dan ustavimo ob Božjem grobu in se Gospodu zahvalimo za to, da je dal življenje za našo svobodo. V Sloveniji je tudi navada, da zjutraj blagoslovimo ogenj, v katerem prižigamo gobe, ki jih nesemo na svoje domove. Blagoslov ognja bo ob 7.00 pri sv. Martinu in sv. Katarini. Prav tako je slovenska navada blagoslov velikonočnih jedil. Omenjena blagoslova imata smisel le v primeru, če se ljudje redno udeležujejo bogoslužja, posebej še bogoslužja na veliki teden. Če smo kot župnijska družina zbrani pri bogoslužju v cerkvi, se zakrament svete evharistije nadaljuje v povezanosti med družinskimi člani. Družina se ponavadi zbere skupaj k obedu, kjer z blagoslovljenimi jedili izraža Bogu zahvalo za njegove darove. Če se udeležimo samo blagoslova jedil, smo velikonočni praznik priredili zase in ga omejili samo na skrb za želodec, pozabili pa smo na duševno in duhovno dimenzijo človeka. Blagoslov jedil bo pri sv. Katarini ob 11.00 in ob 15.00, pri sv. Martinu pa ob 13.00, 14.00 in 16.00. Včasih je bila v naši župniji navada, da so se pri blagoslovih jedil zbirala živila za potrebe karitas. Zaradi praktičnih razlogov bo zdaj bo pred oltarjem pripravljena škatlica, v katero lahko namesto živil darujete denar.

Velika noč: V velikonočni praznik vstopimo s sveto mašo velikonočne vigilije, v soboto zvečer. To je najpomembnejša maša v vsem letu. V Sloveniji med ljudmi zmotno prevladuje mišljenje, da je najpomembnejša maša na velikonočno jutro, ki je združena z vstajenjsko procesijo. Včasih so bile procesije po velikonočni vigiliji, danes pa se je v Sloveniji uveljavila navada jutranje vstajenjske procesije. Bogoslužje velikonočne vigilije je sestavljeno iz štirih delov: slavje luči, besedno bogoslužje, krstno bogoslužje in evharistično bogoslužje. Posebej polagam na srce, da se bogoslužja velikonočne vigilije, ob 20.00, zagotovo udeležimo.
Na velikonočni praznik bodo svete maše v župnijski cerkvi ob 7.00 in 10.00, pri sv. Katarini pa ob 9.00. V sklopu jutranje maše bo vstajenjska procesija.