Oznanila za teden od 3.11. do 9.11.

Spomin vseh vernih rajnih: 2. 11. je dan, ki je namenjen spominu rajnih, ki so že prestopili prag smrti, vendar še niso dosegli popolnega očiščenja, da bi lahko uživali popolno srečo v nebeškem kraljestvu. Ti rajni so v vicah, zato za popolno srečo potrebujejo očiščenje. K očiščenju jim lahko pomagamo izključno tisti, ki smo še na zemlji, predvsem z daritvami svetih maš in molitvami za rajne. Prvih osem dni v novembru lahko rajnim namenimo popolni odpustek pod določenimi pogoji: spoved, obhajilo, nenavezanost na greh, obisk pokopališča in molitev veroizpovedi ter molitev po namenu papeža.

Svetopisemska skupina: V ponedeljek, 3. 11. ob 19.45, bo redno srečanje svetopisemske skupine. Opogumite se in pridite vsi, ki še ne poznate vseh skrivnosti Svetega pisma.

Prvi dnevi: Ob prvih sredah je sveta maša v bolnici, na prvi četrtek še posebej goreče molimo za duhovne poklice, na prvi petek obnavljamo posvetitev Srcu Jezusovemu, na prvo soboto pa Srcu Marijinemu. Na prvi petek obiskujem tudi bolnike, zato vas prosim, da mi sporočite, če veste za koga, ki bi želel obisk duhovnika.

Martinovi dnevi: Med 7. in 9. 11. bodo ob praznovanju našega farnega zavetnika t. i. Martinovi dnevi. V ospredju praznovanja bo trideseta obletnica ponovne obuditve župnijskega pevskega zbora. Eden izmed glavnih pobudnikov obuditve zbora je bil tedanji kaplan in sedanji duhovni pastir Slovencev na Švedskem, g. Zvone Podvinski. V petek, 7. 11. ob 19.00, bo v župnijski dvorani predavanje g. Zvoneta Podvinskega, na temo njegovega pastoralnega delovanja. V soboto, 8. 11., bo večerna sveta maša izjemoma pri sv. Martinu, ob 18.00, ki jo bo vodil celjski škof, dr. Stanislav Lipovšek. Po sveti maši pa bo koncert odraslega in otroškega pevskega zbora. V nedeljo, 9. 11. ob 10.00 bo g. Zvone Podvinski daroval praznično sveto mašo. Ta dan je tudi hkrati zahvalna nedelja, zato se bomo pri tej sveti maši zahvalili Bogu se vse, kar nam daje.

Sveta maša, 8. 11.: Zaradi koncerta bo ta dan sveta maša pri sv. Mariji ob 7.00, pri sv. Martinu pa ob 18.00.

Kateheza za odrasle: Redna kateheza za starše in ostale odrasle bo v ponedeljek, 10. 11. ob 18.45, v župnijski dvorani. Letošnja srečanja so še posebej namenjena zakramentu evharistije. Poleg staršev veroučencev, se srečanja brez strahu udeležite tudi vsi tisti, ki bi radi poglobili krščansko življenje.

Duhovne vaje za župnijske sodelavce: Od 28. 11. do 30. 11. bodo pri sv. Duhu nad Škofjo Loko potekale duhovne vaje za župnijske sodelavce. Prosim, da se do 16. 11. prijavite pri Gregorju Špajzerju ali v župnišču. Letos ste prvič vabljeni tudi sodelavci župnije sv. Marija. Vzpodbudno je, da je na duhovnih vajah vsako leto več udeležencev. Zato prosim, da brez tehtnega razloga, ne ostajate doma. Življenje župnije je namreč verodostojno takrat, kadar župnijska skupnost nenehno skrbi za duhovno izpopolnjevanje.

Ciprese: Hvala vsem, ki ste z rokami in mehanizacijo omogočili odstranitev cipres za cerkvijo sv. Martina. Posebej hvala tudi zato, ker ste zadevo uredili samoiniciativno, tako da meni ni bilo treba drugega, kot podati privolitev.

Duhovni pogovori: Za pomoč in pogovor sem vam na voljo po predhodnem dogovoru. Pod duhovni pogovor spada tudi tematika v zvezi z Božjo besedo in mašnimi nagovori.

Koledarji: V Martinovem kotu, v župnišču in v cerkvi sv. Marije sta na voljo listni koledar (0,5 €) , in Marijanski koledar (2 €).