Oznanila za teden od 3.2. do 9.2.

Svečnica: Letos pade praznik Gospodovega darovanja ali svečnice na nedeljo. To pomeni, da liturgično odpade 4. nedelja med letom, ki bi jo morali obhajati na današnjo nedeljo. Svečnica je zadnji praznik, ki je vezan na božič, ni pa v božičnem času, ampak v liturgičnem času med letom. Jožef in Marija sta Jezusa štirideseti dan po njegovem rojstvu darovala v jeruzalemskem templju in se s tem zahvalila Bogu za dar otroka. Ob tem lahko razmišljamo o neprecenljivem daru človeškega življenja, ki prihaja od Boga. Vsak izmed nas se lahko zahvali Gospodu za življenje. Tisti pa, ki imate otroke, se zahvalite Gospodu, da vas je izbral za sodelavce pri posredovanju življenja.

Januarski večeri: Letošnji odziv ob januarskih večerih je bil dober, saj je bilo na šestih predavanjih prisotnih okrog 350 ljudi. Prostovoljnih prispevkov se je nabralo za 646,87 €. S prispevki smo poravnali honorar za predavatelje, ki je znašal 420 € (župnik ni vzel honorarja). Silva in Milan Matos sta njima namenjen honorar darovala za svete maše za domovino. Strošek za prehrano po koncu predavanj je znašal 97,57 €. Prehrano je pripravljal g. Bojan Rus. Bog povrni!

Svetopisemska skupina: Srečanje bo v ponedeljek, 3. 2. po sveti maši.

Prvi dnevi v mesecu: Kakor vsak mesec, tudi tokrat še posebej spomnim na prvi petek, ko po domovih obiskujem tiste, ki ne morejo v cerkev. Prepričan sem, da bi si še marsikdo želel obiska duhovnika, če bi se mu pomen obiska predstavilo na pravilen način. Marsikdo misli, da duhovnik pride samo k tistim, ki so pred pragom večnosti. Pri tem ima posebno težo zakrament bolniškega maziljenja, ki je namenjen tistim, ki so resno bolni. To je hkrati tudi zakrament ozdravljanja in ne zakrament za umirajoče, kakor je moč zaslediti v ljudski govorici.

Srečanje za starše: Zaradi zimskih počitnic v mesecu februarju odpade redno mesečno srečanje za starše. Za starše letošnjih birmancev pa bo srečanje v četrtek, 13. 2. po sveti maši. Osrednja tematika bodo duhovne vaje, ki bodo med 21. in 23. 2. v Aninem domu v Preboldu.

Možnost za pogovor: Kdor želi pogovor duhovne narave, naj se po predhodnem dogovoru oglasi v župnišče. Lahko pa se dogovorimo za srečanje tudi na kakšnem drugem mestu.