Oznanila za teden od 30.6. do 6.7.

Mašniško posvečenje: Danes, ob 15.00, bo v Gornjem Gradu mašniško posvečenje za celjsko škofijo. Kdor se želi udeležiti posvečenja, se mi lahko pridruži v avtu.

Oratorij: Med 7. in 11. 7. bo v naši župniji potekal oratorij, ki je namenjen otrokom iz obeh Trboveljskih župnij. Prosim, da se čim prej prijavite v župnišču ali pri Maji Medved, ki je prevzela odgovornost za vodenje oratorija. Prispevek je 17 € za vsakega udeleženca. Vsak dan bomo »naše srečanje« pričeli ob 9.00 in končali ob 15.00. Za prehrano bo poskrbljeno vsak dan, razen v četrtek, ko bomo imeli športni dan. Prosim, da tega dne starši sami pripravite otrokom malico. Kdor še ni poravnal prispevka, naj to stori v doglednem času.

Korekcija urnika svetih maš: Julija bo nedeljska sveta maša v župnijski cerkvi ob 10.00, pri sv. Katarini pa ob 8.00. Razpored svetih maš od avgusta dalje bo znan po 1. 8., ko bodo izvršene osebne spremembe na župnijah.

Izlet za ministrante in pevce: V soboto, 5. 7., bo izlet za ministrante in otroški pevski zbor. Naš cilj bo Izola. Danes je tudi zadnji dan za prijavo. Na izlet bomo odšli ob 7.00

Odsotnost: V drugi polovici julija bom v glavnem odsoten iz župnije. Takrat se v zvezi s pastoralnimi potrebami obrnite na g. Franca Pelca.

Martinov list: Med počitnicami bo izhajal na štirinajst dni.