Oznanila za teden od 6.4. do 19.4.

Dragi trboveljski farani, bratje in sestre v Kristusu, posebej vsi preizkušeni in bolni.
Čas in preizkušnje, ki nam jih Gospod v svoji previdnosti daje, je gotovo tudi čas obilnih duhovnih darov, čas v katerem imamo več trenutkov zase, za molitev, premišljevanje, branje itd. V teh dneh tudi vse bolj mislim na vse, ki pogrešate svete maše, župnika in naše druženje, zahvaljujem se vsem, ki skrbite zame z darovi, ki mi jih pošiljate. Posebej mislim na vse, ki se trudite kot zdravstveni delavci ali prostovoljci za ljudi v stiski in bolezni. Naj ta čas obrodi bogate sadove in vstali Kristus naj vas po svojem blagoslovu napolnjuje z vsemi radostmi in tolažbo, ki jo še kako vsi potrebujemo v tem času. Z veseljem vam sporočam, da bomo, da ohranimo še trdnejšo vez med župnijo in verniki v teh dneh, lahko povezani tudi preko molitve in svete maše PREKO SPLETNEGA NASLOVA: https://www.youtube.com/channel/UC7eFdvXPG_ZAK7TvZWwWEng
ali na fb ŽUPNIJA SV.MARTINA TRBOVLJE
Mlajši prosim omogočite starejšim, da bomo lahko v teh dneh povezani. Blagoslova in zdravja na priprošnjo Božje Matere Marije, sv. Martina, sv. Roka in krstnih zavetnikov vam želim.
Vaš dušni pastir

Velikonočni prazniki bodo letos nekoliko drugačni. Navodila škofovske konference naj nam bodo v pomoč in orientacijo za lepo obhajane praznične skrivnosti.

Cvetna nedelja, 5. aprila
• Verniki so povabljeni, da spremljajo sveto mašo po TV SLO 2 ob 10.00. V župnijskih cerkvah duhovniki mašujejo zasebno daritev pri kateri je tudi blagoslov zelenja. Verniki naj doma pripravijo zelenje in ga blagoslovijo z blagoslovljeno vodo.

Veliki četrtek, 9. aprila
• Verniki bodo obrede velikega četrtka spremljali po Radiu Ognjišče in TV Exodus. Verniki lahko na ta dan zmolijo rožni venec za duhovne poklice.

Veliki petek, 10. aprila
• Verniki naj zmolijo žalostni del rožnega venca oziroma molijo križev pot ob 15.00. Prav tako so povabljeni, da spremljajo križev pot papeža Frančiška (TV SLO 1 zvečer).
• Verniki preberejo pasijon po Janezu.

 
Velika sobota, 11. aprila
• Blagoslov in delitev ognja letos odpadeta.
• Škofje določajo, da je zaradi epidemije veljaven blagoslov jedil po televiziji oz. radiu.
Verniki lahko doma sami spoštljivo blagoslovijo jedila.
Ob 20.00h se obhaja velikonočna vigilija. Verniki naj se v duhu pridružijo župniku, ki ob tem času obhaja obred vigilije. V domovih naj spremljajo prenos bogoslužja s prižganimi svečami v svojih domovih.

Velika noč Gospodovega vstajenja, 12. aprila
• Škofje vabijo vse vernike (družine) v Sloveniji, da se ob 8.00 zberejo na velikonočnem zajtrku in zmolijo molitev z blagoslovom.
• Župniki bodo ob 8.00 zvonili z vsemi zvonovi kot vabilo k zajtrku in v znamenje velikonočnega praznika.
• Župniki (duhovniki) darujejo velikonočno mašo sami v svojih zaprtih župnijskih cerkvah brez udeležbe vernikov in brez somaševanja. Sveto mašo velikonočnega praznika bom za vse župljane obhajal ob 11. uri.
• Bog povrni vsem, ki darujete za mašne namene in vzdrževanje župnije z bančnim nakazilom na TRR župnije.

Vsak ponedeljek z zvonjenjem ob 20.00 zvonovi vabijo vernike k molitvi, ki je povezana z molitvijo škofov na Radiu Ognjišče. Verniki ta dan lahko prižgejo sveče na oknih v znamenje solidarnosti z vsemi žrtvami epidemije.

Blagoslov velikonočnega zajtrka

Znamenje križa. Oče naš.

Molimo.
Nebeški Oče, blagoslovi ta velikonočni zajtrk. Naj nas velikonočni prazniki tako prenovijo, da bomo vedno bolj hrepeneli po duhovni hrani ter jo našli v tvoji besedi in sveti evharistični skrivnosti.
Po Kristusu, našem Gospodu.
Amen.

Verouk in svete birme
V skladu z Izrednimi navodili slovenskih škofov za preprečevanje širjenja COVID-19 je verouk do preklica odpovedan.
Kateheti naj tam, kjer je to mogoče, organizirajo verouk na daljavo (po spletu).
Škofje so prestavili birme na čas, ko bodo odpravljeni ukrepi za omejevanje epidemije in ko bodo birmanci ustrezno pripravljeni.

Preko spletnega naslova: https://www.youtube.com/channel/UC7eFdvXPG_ZAK7TvZWwWEng
boste v prazničnih dneh lahko spremljali:
• bogoslužje cvetne nedelja iz cerkve sv. Martina
• svete maše velikega tedna (pon, tor, sre) ob 19. uri iz cerkve sv. Martina
• bogoslužje velikega četrtka ob 19. uri iz cerkve sv. Martina
• Križev pot na veliki petek ob 15. uri iz cerkve sv. Križa v Retju
• obredi velikega petka ob 19. uri iz cerkve sv. Marije Matere Cerkve
• blagoslov velikonočnih jedil iz cerkve sv. Katarine
• velikonočno bogoslužje iz cerkve sv. Martina, na VELIKO NOČ ob 11. uri

V času odpovedi javnih bogoslužij duhovniki obhajamo zasebno sveto daritev. Povabim pa vas, da če je le mogoče na dan, ko se po vašem namenu daruje daritev, nadomestite odsotnost od svetega bogoslužja z molitvijo, postom, dobrimi deli, prebiranjem Božje besede, spremljanjem svete maše po radiu, TV oziroma spletu ter s prejemom duhovnega obhajila. V tem in prihodnjem tednu se tako spominjamo in daritev darujemo po sledečih namenih:

veliki ponedeljek 6. april
+ družin Šintler, Škrinar + Frančiška Željko

veliki torek 7. april
+ Majda Stošički

velika sreda 8. april
v priprošnjo za zdravje in dobro okrevanje

veliki četrtek 9. april
+ Štefan Pintarič – 30. dan

veliki petek 10. april
obredi velikega petka

velika sobota 11. april
+ Franc Steban – obl.

VELIKA NOČ Gospodovega vstajenja 12. april
za žive in + farane, sorodnike in za zdravje
+ s. Majda Pangeršič – 1. obl.
+ družin Lučič, Pranič in Desanka Češnjevar
+ Ciril Jurečič – obl., st. Senčar, Mari Granda


velikonočni ponedeljek 13. april
+ družin Topole, Jager, Senčar
+ družin Srne, Fakin, Podlesnik
+ Jože, Maja Jovan – obl.

torek 14.april
+ Franc Ahac

sreda 15. april
+ Lado Urigel

četrtek 16. april
za zdravje vnukov
+ Franc, Angela Zorko
+ Rajko Bizjak

petek 17. april
za zdravje Ajde
+ Alojz, Franc, starši Zakonjšek

sobota 18. april
+ Jožef, Agnes Jan
+ Franc, Terezija Kralj – obl.

nedelja 19. april
2. velikonočna BELA NEDELJA
za žive in + farane in za zdravje
+ družine Dražetič
+ Jožef Zajc- obl., + Zdenka

Vsak duhovnik sme na dan sprejeti dar le za eno sveto mašo, drugi ali tretji namen mora biti oddan in po njem mašuje drugi duhovnik, vseh pa se spomnimo pri mašah. Bog povrni za vaše namene.
V času posebnih ukrepov, in zaprtja župnijskih uradov in pisarn, me za zelo nujne zadeve, kontaktirajte preko telefona ali elektronske pošte. Vaš župnik

Blagoslov velikonočnih jedil
1. Znamenje križa
2. Desetka rožnega venca
3. Božja beseda Berilo iz pete Mojzesove knjige (Mz 8, 2-3).
Mojzes je govoril izvoljenemu ljudstvu: Spominjaj se vsega pota, po katerem te je Gospod, tvoj Bog, teh štirideset let vodil po puščavi, da bi te ponižal in preskusil, da bi spoznal, kaj je v tvojem srcu, ali boš spolnjeval njegove zapovedi ali ne. Poniževal te je in te stradal, potem pa hranil z mano, ki je nisi poznal in je niso poznali tvoji očetje, da bi ti pokazal, da človek ne živi samo od kruha; kajti človek živi od vsega, kar nastaja po Gospodovih ustih.
Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 6,47-51).
Resnično, resnično, povem vam: Kdor veruje vame, ima večno življenje. Jaz sem kruh življenja. Vasi očetje so v puščavi jedli mano in so umrli. To je kruh, ki prihaja iz nebes, da kdor od njega je, ne umrje. Jaz sem živi kruh, ki sem prišel iz nebes. Če kdo je od tega kruha, bo živel vekomaj. Kruh pa, ki ga bom dal jaz, je moje meso za življenje sveta.
4. Blagoslovna molitev velikonočnih jedil (po možnosti z blagoslovljeno vodo)
Molimo. Bog, naš Oče, od tebe so vse dobrine, od tebe je vse, kar smo in kar imamo. Blagoslovi te jedi in nas nauči, da bomo v tvojih darovih gledali tvojo neskončno ljubezen. Vsi, ki jih bomo uživali, naj se veselimo telesnega in dušnega zdravja. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.