Oznanila za teden od 6.5. do 12.5.

Prihodki in odhodki: Aprila je imela župnija 1.639,74 € prihodkov in 3.725,27 € odhodkov. Največji strošek predstavlja nakup kurilnega olja, 1.942,27 €.

Šmarnična pobožnost: V mesecu maju opravljamo tradicionalno šmarnično pobožnost. Zato bo tudi ob sredah sveta maša ob 19.00. Šmarnično branje bo takoj po sveti maši. Šmarnice za odrasle, z naslovom »Obrazi vere«, je uredila naša župljanka Darja Šneberger Brežnik; naslov šmarnic za otroke pa je »Živa Cerkev«, avtorja Gregorja Čušina. Otroci ste eno uro pred sveto mašo vabljeni na igrišče. Če kdo želi pripraviti šmarnice pri kakšni kapeli, naj mi to sporoči najmanj štirinajst dni pred izvedbo.

Prošnji dnevi: Ena izmed ljudskih pobožnosti so tudi trije prošnji dnevi pred praznikom Gospodovega vnebohoda, ki so namenjeni za blagoslov človeškega dela, za odvrnitev naravnih nesreč, za odvrnitev od vojne in drugih stisk, ter za lepo vreme in dobro letino. Včasih so na prošnje dni prirejali procesije med njivami in polji, kar marsikje še vedno ohranjajo. Pri nas pa se bomo v ta namen v cerkvi, takoj po sveti maši priporočili vsem svetnikom v litanijah.

Svetopisemska skupina: Srečanje bo v torek, 7. 5., po sveti maši.

Prvo sveto obhajilo: K prvemu svetemu obhajilu bo pristopilo pet veroučencev iz obeh trboveljskih župnij. Slovesnost bo v nedeljo, 12. 5., ob 10.00. Dan pred prvim svetim obhajilom, v soboto, 11. 5. ob 10.00, bo čiščenje cerkve, kamor ste še posebej povabljeni starši prvoobhajancev. Poseben sestanek za starše prvoobhajancev pa bo v ponedeljek, 6. 5., po sveti maši.

Srečanje za starše veroučencev: Naše zadnje srečanje v sklopu letošnjega veroučnega leta bo v ponedeljek, 13. 5., po sveti maši. Kot običajno, ste na srečanje vabljeni tudi ostali, ki želite »oplemenititi« versko znanje. Vsem, ki ste se redno udeleževali srečanj, se iskreno zahvaljujem.

Svetopisemski mini maraton: Aprila nam je zaradi ostalih dejavnosti izpadel že uveljavljeni svetopisemski mini maraton. Ta mesec bo potekal po običajnem redu v petek, 17. 5., med 19.30 in 22.00. Na vratih pri vhodu v cerkev je pripravljen list, na katerega se lahko vpišete tisti, ki želite brati ob določenih urah. Za dežurstvo pa naj bosta pripravljena vsaj še dva iz posameznih župnijskih skupin. Razpored dežurstev: 19.30-bralci, 20.00-svetopisemska skupina, 20.30-pevski zbor in mladi, 21.00-molitvena skupina in prenova, 21.30-župnijski pastoralni svet. Kakor vedno, ste tudi tokrat v času maratona, vsi vabljeni v župnijsko cerkev.

Zaključek veroučnega leta: Veroučno leto bomo zaključili v nedeljo, 2. 6., s sveto mašo ob 10.00. Zadnje ure verouka bodo namenjene preverjanju znanja in pregledovanju delovnih in liturgičnih zvezkov. Kdor še ni oddal spričevala naj ga prinese k verouku.

Oratorij: Med 1. in 5. 7. bo v naši župniji potekal oratorij, ki je namenjen otrokom iz obeh Trboveljskih župnij. Prosim, da se čim prej prijavite v župnišču ali pri Maji Žibret, ki je prevzela odgovornost za vodenje oratorija. Prispevek je 17 € za vsakega udeleženca.

Romanje župnijskih sodelavcev: Romanje bo v soboto, 8. 6. Naš osrednji cilj bo Oglej. Leta 811 je cesar Karel Veliki določil reko Dravo za mejno reko med metropolijama Oglej in Salzburg. Današnje slovensko ozemlje je tako v večini pripadlo oglejski metropoliji. Ta meja je ostala nespremenjena do jožefinskih reform leta 1788. Za romanje se lahko prijavite v Martinovem kotu ali v župnišču. Zadnji rok za prijavo je 2. 6. Cena je 10 € za osebo, za družine pa 20 €.