Oznanila za teden od 7.10. do 13.10.

Prihodki in odhodki: Septembra je imela župnija 4.413,82 € prihodkov in 1.464,35 € odhodkov. Največ prihodkov je bilo iz vpisa k verouku.

Mesec rožnega venca: V oktobru smo še posebej vabljeni, da poživimo molitev rožnega venca. Posamezne skrivnosti, ki jih ob tej molitvi ponavljamo, so povzetek bistvenih evangeljskih dogodkov. Za izziv si lahko postavimo, da v Svetem pismu poiščemo odlomke, ki jih te skrivnosti povzemajo. Edini dve skrivnosti, ki nista iz Svetega pisma, sta četrta in peta skrivnost častitljivega dela. Vabljeni ste, da pridete k molitvi v župnijsko cerkev pol ure pred sveto mašo, ob sredah pa ob 18.30. Hkrati pa ste vabljeni, da molitev rožnega venca poživite tudi po družinah.

Svetopisemska skupina: Srečanje bo 7. 10. po sveti maši.

Predšolski verouk: Prvo srečanje bo v četrtek, 10. 10. ob 18.00.

Seja ŽPS: V torek, 8. 10. po sveti maši, bo seja Župnijskega pastoralnega sveta. V letošnjem letu bomo na podlagi dokumenta »Pridite in poglejte«, začeli pisati župnijski pastoralni načrt.

Sveti Miklavž: Od oktobra dalje bo vsako drugo soboto ob 8.00 sveta maša pri sv. Miklavžu.

Skavti: Zagorski skavti vabijo v svoje vrste nove člane, stare med 8 in 21 let. Novo skavtsko leto bodo začeli 13. 10. 2013 ob 8.45, pred zagorsko cerkvijo. Otroci in mladi, lepo vabljeni!

Duhovni pogovori: Človek je telesno, duševno (psiha) in duhovno bitje. Ljudje smo vajeni, da radi skrbimo za svoj zunanji izgled, in želimo biti tudi čustveno izpolnjeni. Za polnost življenja pa ni dovolj skrbeti samo za telesno in duševno področje, ampak je bistvenega pomena človekovo duhovno zdravje. Cerkev nudi za duhovno zdravje dva zakramenta: spoved in bolniško maziljenje. Za polnost duhovnega življenja pa tudi golo prejemanje zakramentov ni dovolj. Če ostajamo samo pri obrednem naštevanju grehov in obrednem priložnostnem maziljenju, brez dela na samemu sebi, potem lahko prej ali slej zaživimo (pod)povprečno življenje, za katerega pa se kmalu izkaže, da je bolj zadušljivo kot pa izpolnjeno. Zato vabim vse, ki želite poskrbeti za duhovno zdravje, da tudi na duhovnem področju naredite kaj zase. Za pomoč in pogovor sem vam na voljo po predhodnem dogovoru. Lahko pridete kot posamezniki ali kot pari. Prepričan sem, da boste v odkrivanju in prečiščevanju duhovne dimenzije začutili iskreno veselje do življenja.  Pod duhovni pogovor spada tudi tematika v zvezi z Božjo besedo in mašnimi nagovori.