Oznanila za teden od 7.3. do 13.3.

40 dni brez alkohola: Za marsikoga je lahko ta akcija spodbuda, da se za vse življenje odpove alkoholu. Uživanje alkohola namreč ne spada k bistvenim človekovim potrebam.

Križev pot: Postna pobožnost bo v cerkvi sv. Martina, ob petkih ob 17.30. Ob nedeljah se odvija križev pot v Retju, ob 16.00. Križev pot oblikujejo posamezne župnijske skupine. Razpored skupin pri sv. Martinu: 11. 3. bralci, 18. 3. svetopisemska skupina, 25. 3. ob 15.00 župnijski pastoralni svet. Razpored skupin v Retju: 6. 3. pevci, 13. 3. karitas.
Zahvala zakonski skupini za doživeto pripravljen križev pot v petek, 26. 2., in  župnijskemu pastoralnemu svetu za križev pot v Retju 28. 2.

Svetoletno romanje v celjsko stolnico za naš savski naddekanat je to nedeljo, 6.3., ob 15.00. Križev pot, spokorno bogoslužje, nagovor škofa in sveta maša ter vstop skozi svetoletna vrata je program tega popoldneva.

Postno spokorno bogoslužje: Spokorno bogoslužje bo v soboto, 12. 3., ob 15.00 v cerkvi sv. Marije. Spokorno bogoslužje naj ne bo samo formalno predpraznično opravilo, ampak naj nam pomaga, da bomo Gospodu odkrili globino svojega srca.

Oljčne vejice in butare: Od tihe nedelje dalje bodo na voljo oljčne vejice in butare. Butare pripravljajo pletilje iz župnijske karitas.

Obhajanje velikega tedna: V veliki teden bomo vstopili s cvetno nedeljo, 20. 3. V velikonočni praznik bomo vstopili z velikonočno vigilijo, ki bo na veliko soboto zvečer v cerkvi sv. Marije in 27. 3. ob 4.00 v cerkvi sv. Martina. Skozi ves postni čas spodbujajmo drug drugega k liturgičnemu obhajanju velikega tedna. Sveta maša velikonočne vigilije med katero bomo obhajali Gospodovo vstajenje je liturgija vseh liturgij. Na minuli seji ŽPS smo se zato dogovorili, da bo na veliko soboto, 26. 3., tudi vigilija v cerkvi sv. Marije ob 19.30.

Blagoslov velikonočnih jedil: 13.30 (sv. Katarina), 14.30 (sv. Martin), 15.30 (sv. Marija) in ob 16.30 (sv. Martin). Pred obredi velikonočne vigilije ob 19.00 (sv. Marija).

Čiščenje župnijske cerkve sv. Martina: v soboto, 12. marca bo ob 9:30 čiščenje župnijske cerkve. Vabljeni vsi, ki čutite odgovornost do župnije.

Nabirka za cvetje: na cvetno nedeljo, 20.3. boste lahko darovali za cvetje za krasitev cerkve. Košarica za dar bo ob izhodu iz cerkve in pod ambonom. Zbrani denar je namenjen krašenju skozi celo leto. Hvala za dar.

Sestanek s ključarji: v torek, 8. marca naprošam po večerni maši v prostorih župnije sv. Marija srečanje ključarjev in gospodarskega sveta obeh župnij.

Za ministrante: ministranti bodo imeli vajo pred velikim tednom v soboto, 19.3. po sveti maši (ob 11:00).

Bralcem pri bogoslužju: bralci Božje besede bodo imeli srečanje za pasijon in veliki teden v petek, 18.3. po večerni sveti maši pri sv. Martinu.

Spomladansko štetje nedeljnikov: v nedeljo, 6.3. je šteštje nedeljnikov.

V minulem tednu smo se s krščanskim pogrebom poslovili:
– Vekoslava ŽAGAR *1932 +28.2.2016
– Josipina PAJER *1927 +28.2.2016
Spomnimo se rajnih v molitvi.

Škof ordinarij dr. Stanislav Lipovšek je z dnem 24. 2. 2016 poslal imenovanje za upravitelja župnij Trbovlje – sv. Martin in sv. Marija v župnijo Laško. Dosedanji župnik mag. Amadej Jazbec je po dogovoru s škofom ordinarijem razrešen duhovniške službe.

Minuli torek smo se sestali s člani ŽPS, predstavniki ključarjev in drugih skupin. Prav je, da na tem mestu zapišem, da upravljamo odslej kar pet župnij iz Laškega. To začasno upravljanje več, bomo skušali usklajevati s čim manj težavami za vse, ki potrebujete razne administrativne dokumente, z dežurstvom določenih ur na teden v župnijski pisarni pri sv. Martinu. Več o vsem vas bom obvestil, ko se uskladimo s sodelavci. Prepričan sem, da bomo lahko vse bogoslužne obrede, ki ste jih imeli v obeh župnijah, odkar je bil med vami samo en duhovnik, tudi v tem spremenjenem stanju zagotovili.

Še posebej je pomembno, da nas čim prej obvestite za cerkveni pogreb umrlih. Prvi stik je možen kar preko telefona 041 887 354 ali e-pošte zuplasko@siol.net. Kmalu bomo poskušali tudi preko obrazcev na internetni strani župnije Trbovlje – sv. Martin ponuditi obrazce, ki nam bodo pomagali izpolniti podatke za vpis v matične knjige, ki jih vodita obe župniji.

V teh spoznavnih dneh med vami sem začutil življenjsko moč dveh aktivnih župnij. Hvaležen sem za močno izkustvo ljubezni do duhovniškega poklica  in se vam za to doživetje kakor za vse molitve prav lepo zahvaljujem ter priporočam vse duhovnike v molitev.

Vaš novi upravitelj Rok Metličar, dekan

Martinov list-257