Oznanila za teden od 9.6. do 15.6.

Prihodki in odhodki: Meseca maja je imela župnija 3.329,13 € prihodkov in 4.862,29 € odhodkov. Od tega je bilo za  2.589,73 €, dajatev na škofijo. V odhodke je vključena tudi nabirka za poplave v BIH in SRB, ki smo jo oddali na škofijo.

Binkoštni praznik: Za praznik binkošti obhajamo spomin na dogodek, ko je po vnebohodu, Jezus Kristus apostolom poslal Svetega Duha. Posledica tega je bila, da so Peter in ostali apostoli v moči Svetega Duha oznanjali, da je Jezus Kristus trpel, umrl in vstal od mrtvih. Od apostolskih časov do danes vsak kristjan pri krstu in birmi prejme polnost Svetega Duha. »Zakrament birme vtisne neizbrisno znamenje in krščene, ki nadaljujejo pot uvajanja v krščanstvo, obogati z darom Svetega Duha in popolneje poveže s Cerkvijo, jih okrepi in jim naloži še večjo dolžnost, da so z besedo in dejanjem Kristusove priče ter širijo in branijo vero« (ZCP, kan 879).

Zaključek veroučnega leta: Danes zaključujemo veroučno leto. Otroci ob tem prejmejo spričevala. Starši, prosim, da podpisane vrnete ob vpisu v naslednje veroučno leto. Datum vpisa bo znan po 15. 8. Ob tem se še posebej zahvaljujem staršem, ki ste redno prihajali na naša redna mesečna srečanja. Prijavnice za verouk bodo na voljo po 15. 8.

Kateheza za odrasle: V sklopu srečanj za starše smo v preteklih treh letih v Trbovljah vzpostavili redno katehezo za odrasle. Predvsem v zadnjem letu je bilo vse več tistih, ki so obiskovali srečanja, kljub temu da nimajo pri verouku svojih otrok. To pomeni, da so na srečanjih sodelovali povsem prostovoljno. Vsem polagam na srce, da je za resnično krščansko življenje potrebno nenehno izpopolnjevanje, predvsem pa poglabljanje. To daje človeku osnovo za nenehno gradnjo osebnega odnosa z Bogom.

Svetopisemska skupina: Srečanje bo v torek, 10. 6. po sveti maši.

Mladinska skupina: Na zadnjem veroučnem srečanju je vsak birmanec povedal na kakšen način bo po birmi sodeloval v župniji. Glede na njihove izjave, lahko pričakujemo pomladitev med člani različnih župnijskih skupin. V zvezi s tem se bomo pogovarjali na prvem srečanju mladinske skupine, ki bo v četrtek, 12. 6. po sveti maši.

Prvo obhajilo: Slovesnost prvega svetega obhajila za obe trboveljski župniji bo v nedeljo, 15. 6. ob 10.00. K prvemu obhajilu bo pristopilo 10 kandidatov. Odgovornost za slovesnost je prevzel župnik župnije sv. Marija, g. Peter Marčun. Starši in vsi ostali, ki ste »vpleteni« v prvo sveto obhajilo, se za vse v zvezi s tem obrnite na g. Petra.

Oratorij: Med 7. in 11. 7. bo v naši župniji potekal oratorij, ki je namenjen otrokom iz obeh Trboveljskih župnij. Prosim, da se čim prej prijavite v župnišču ali pri Maji Medved, ki je prevzela odgovornost za vodenje oratorija. Prispevek je 17 € za vsakega udeleženca.

Vidovo romanje: Tradicionalno Vidovo romanje na Sveto planino bo v soboto, 21. 6. Ob 10.30 se zberemo pri križu ob cesti, od koder bomo z molitvijo rožnega venca romali v cerkev, kjer bo ob 11.00 sveta maša. Tisti, ki bomo na Sveto planino romali peš, se zberemo pred našim župniščem, od koder bomo odšli ob 8.30.

Srečanje bolnikov: Vsakoletno srečanje bolnikov bo v nedeljo, 22. 6. ob 10.00. Pred sveto mašo bo priložnost za spoved. Med sveto mašo bo podelitev zakramenta bolniškega maziljenja, tistim, ki izpolnjujejo pogoje za prejem tega zakramenta (spoved, huda bolezen ali starost). Vabim vas, da pripravite pecivo za druženje po sveti maši.