Oznanila za teden od22.8. do 28.8.

– Na 18. nedeljo med letom ste darovali pri sv. Martinu 275,95 € in pri sv. Katarini 62,25 €. Skupaj 338,20 €. Na 19. nedeljo med letom ste darovali pri sv. Martinu 350,38 € in pri sv. Katarini 39,16 €. Skupaj 389,54 €. Na 20. nedeljo med letom ste darovali pri sv. Martinu 192,84 € in pri sv. Katarini 48,77 €. Skupaj 241,61 €. Na praznik Marijinega vnebovzetja ste za vozilo Krščanskega bratstva bolnikov in invalidov (KBBI) darovali pri sv. Martinu 485,99 € in pri sv. Katarini 38,72 €. Skupaj 524,71 €. Na Rokovo, 16. 8., ste pri sv. Katarini darovali 179,15 €. Bog povrni!

– Danes je zadnji rok, do katerega se še lahko prijavite na župnijsko romanje, katerega glavni cilj bo Vipavski križ. Cena za posameznike je 10 €, za družine pa 20 €. Odhod avtobusa bo v soboto, 27. 8. ob 7.00 izpred župnijske cerkve.

– Od 15. 8. naprej so v cerkvi na voljo prijavnice za verouk. Prijavnice so dve vrsti. Ena je za vpis v prvi letnik verouka, druga pa je za vpis v ostale letnike. V vsakem primeru se je potrebno vpisati za vsak letnik posebej. Prijavnice dobro preberite starši in otroci ter jih podpisane prinesite v župnišče. Prijavnico za prvi letnik verouka pa podpišete samo starši. Vpis k verouku bo potekal med 29. 8. in 10. 9. Pri vpisu oddate prijavnico in dobite učbenike. Skupaj s prispevkom za verouk, 17 €, bo na veroučenca prišlo okoli 30 €. Kjer imate več otrok, plačate prispevek za verouk samo za enega otroka.

– Veroučno leto bomo začeli 11. 9. ob 10.00,  s sveto mašo v župnijski cerkvi. Ob tem naj spomnim, da to ne pomeni, da je le od takrat naprej pa do konca veroučnega leta potrebno hoditi k sveti maši. Svete maše se je dolžan udeležiti vsak kristjan ob nedeljah in zapovedanih praznikih. Neudeležba pri sveti maši veže vsakega kristjana v vesti s smrtnim grehom, za kar je potrebna zakramentalna odveza. Od svete maše je upravičen tisti, ki je zadržan zaradi službenih obveznosti ali zaradi bolezni.

– V nedeljo, 11. 9. ob 15.00, bomo v župnijski cerkvi obhajali obletnice porok. Prijavite se čimprej v župnišču, lahko pa tudi po telefonu. Ob prijavi povejte, če želite imeti tudi spominsko sliko. V tem primeru znaša prispevek za sliko 20 €.