Oznanila za nedeljo sv. Trojice

Še vedno velja, da se sv. maš udeležujejo le zdravi verniki. Za starejše je potrebno, da nosijo zaščitno masko, za vse ostale je, v kolikor se ohranja razdalja 1,5 m, to priporočljivo. Pri vhodu je obvezno razkuževanje rok, sveto obhajilo pa prejemamo samo na roke.

Lepo se zahvaljujem g. Dragu Kočarju za organizacijo in vodenje šmarnic za otroke. Prav tako hvala vsem, ki ste imeli skrb za naše podružnice, kjer smo lahko lepo obhajali šmarnični mesec maj. Bog povrni sodelavcem župnije sv. Marija za lepo obhajanje žegnanjske nedelje.

Po binkoštnem prazniku Cerkev obhaja čas med letom v zeleni liturgični barvi. Prazniki in nekateri godovi svetnikov, pa nas vabijo k slovesnejšemu bogoslužju.
V torek, 9. junija, bomo obhajali sv. mašo pri sv. Marku, in sicer ob oltarju mučencev sv. Primoža in Felicijana, katerih god se ta dan obhaja.
V četrtek bomo slavili praznik sv. Rešnjega Telesa in Krvi, v soboto, 13. junija, pa ste vabljeni na sv. Planino na Vidovo romanje, in sicer peš ob 17. uri izpred cerkve sv. Lenarta na Vrheh, ali samo k sv. maši ob 18. uri.
V nedeljo, 14. junija, bo po sv. maši ob 10. uri podelitev veroučnih spričeval. Sveto obhajilo bomo letos obhajali v nedeljo, 6. septembra, sveto birmo pa predvidoma v mesecu oktobru 2020.
Smo v mesecu juniju, mesecu Jezusovega Srca, zato bom naše bolnike po domovih obiskal prav na praznik Srca Jezusovega, v petek, 19. junija.

MAŠNI NAMENI

ponedeljek 8. junij
sv. Marija 19h: v zahvalo in priprošnjo za Božje varstvo
za zdravje in uspešno zdravljenja malega Tina

torek 9. junij
Sv. Primož in Felicijan, muč.
sv. MARKO 19h: živi in + sor. Grabnar, Šmid
+ Jožefa Črešnar

sreda 10. junij
sv. MARIJA 8h: + Urban Golob – 8. dan

četrtek 11. junij
sv. Rešnje Telo in Kri
sv. MARIJA 10h: + Frančiška Željko
sv. MARTIN 19h: + Janez Vratanar – 0bl.
+ družine Gebauer

petek 12. junij
sv. MARTIN 8h: + Janez Pečjak – obl.

sobota 13. junij
sv. Anton P.
sv. PLANINA 18h: za duhovne poklice

NEDELJA 14. junij
11. ned. med letom
sv. Marija 8h: živi in + farani
sv. Martin 10h: + Pavla Petek – 30. dan
+ Ivan Prašnikar – obl.


ponedeljek 15. junij
sv. Vid
sv. MARIJA 19h: + Frančiška Željko
+ starši Kukovič, Slatinjek

torek 16. junij
———————————-

sreda 17. junij
———————————-

četrtek 18. junij
sv. KATARINA 19h: + st. Zavrl, Marija Štrajhar
+ Jani, Franc Brinar

petek 19. junij
Srce Jezusovo
sv. MARTIN 8h: + Jože Sardinšek, živi in + sorodniki
za dušno in telesno zdravje

sobota 20. junij
Srce Marijino
sv. Martin 19h: + Marjana Tratar
+ Stanislav Klemen – 30. dan

NEDELJA 21. junij
12. ned. med letom
sv. Marija 8h: 2 + Ivana Avflič, Slavi Grošelj, Alojz Salmič, Milena Cerovec
sv. Martin 10h: za žive in + farane
+ Alojz Zakonjšek, + starši in sorodniki

Vsak duhovnik sme na dan sprejeti dar le za eno sveto mašo. Drugi ali tretji namen mora biti oddan in po njem mašuje drugi duhovnik, vseh pa se spomnimo pri mašah. Bog povrni za vaše namene.

Oznanila za 7. velikonočno nedeljo

Še vedno velja, da se sv. maš lahko udeležujejo le zdravi verniki, ki morajo nositi zaščitno masko ter si pri vhodu razkužiti roke. V cerkvah ohranjamo razdaljo 1,5 metra in prejemamo obhajilo samo na roke.
Vsak ponedeljek zvečer ob 20.uri, se iz župnijske cerkve oglasi zvon in vabi posebej k molitvi v času boja proti epidemiji.

Petdeseti dan po veliki noči obhajamo binkoštni praznik, kar bomo, koliko se pač te čase da, bolj slovesno obhajali pri sveti Mariji na Binkošti ob 10.uri in takrat tudi hkrati zaključili šmarnični mesec, ki smo ga obhajali.

Ponedeljek 25. maj
sv. MARKO 19h:+ starši Bizjak in sorodniki

Torek 26. maj
sv. MARIJA 19h: + Frančiška Željko
+ Lado Urigel

Sreda 27.maj
sv. KRIŽ 19h: Za srečno vožnjo
Za duhovne poklice

Četrtek 28. maj
sv. KATARINA 19h: + Angela Cencelj, sor. Cencelj, Pogačar

Petek 29. maj
sv. MARTIN 8h: + duh. Alojzij Kurent – 30. obl.

Sobota 30. maj
sv. Martin 19h: + Blaž Žnideršič

Nedelja 31. maj
BINKOŠTI
sv. Martin 8h: za žive in + farane
sv. Marija 10h: + Frančiška Željko
+ Mimi Habjan


Ponedeljek 1. junij
sv. MARIJA 19h: Za zdravje in vztrajnost v posv. življenju
+ Frančiška Božič

Torek 2. junij
sv. Marija 19h: + Ivanka Štusej
+ Lado Vovk

Sreda 3. junij
———————————-

Četrtek 4. junij
sv. Martin 19h: + Jože, Marija Kosmač
+ Stjepan in Štefan Pintarič

Petek 5. junij
sv. MARTIN 8h: + Silvester Garbas – obl.
+ Jaga Sladič

Sobota 6. junij
sv. Martin 19h: + družin Bokal, Kralj, Rovšek

NEDELJA 7. junij
sv. Trojica
sv. Marija 8h: za žive in + farane
sv. Martin 10h: + Brigita Gradišek

Vsak duhovnik sme na dan sprejeti dar le za eno sveto mašo, drugi ali tretji namen mora biti oddan in po njem mašuje drugi duhovnik, vseh pa se spomnimo pri mašah. Bog povrni za vaše namene.

V času posebnih ukrepov, in zaprtja župnijskih uradov in pisarn, me za zelo nujne zadeve, kontaktirajte preko telefona ali elektronske pošte. Hvala vsem za mašne namene, ki ste jih pridno darovali tudi v času karantene. Tako vam sporočam, da so prosti termini za sveto mašo po prvem namenu, šele v drugi polovici meseca junija.

Oznanila za 5. velikonočno nedeljo

Svetih maš se lahko udeležujejo le zdravi verniki, ki morajo nositi zaščitno masko ter si pri vhodu razkužiti roke. V cerkvah ohranjamo razdaljo 1,5 metra in prejemamo obhajilo samo na roke. Glede na to, da v Trbovljah radi v večjem številu prihajate k sv. bogoslužju, vas prijazno povabim, da starejši še naprej sv. maše spremljate preko medijev, vsi ostali, pa date v cerkvi prednost tistim, ki so darovali za mašni namen, po katerem se sv. maša opravlja. V kolikor se zaradi večjega števila vernikov, oz. neupoštevanja navodil, ne bo dalo zadostiti vsem zahtevam, se ponovno lahko nadejamo zaprtja cerkva.

Vsak ponedeljek zvečer ob 20.uri, se iz župnijske cerkve oglasi zvon in vabi posebej k molitvi v času boja proti epidemiji.

V mesecu maju obhajamo šmarnično bogoslužje po
podružnicah. Otroci se družijo ob otroških šmarnicah
preko spletne povezave.

Ponedeljek 11. maj
sv. MARKO 19h: + Slavi Grošelj, Matilda Schad, + Turšičevi

Torek 12. maj
sv. MARIJA 19h: za zdravje + Ida Medved

Sreda 13.maj
sv. KRIŽ 19h: za božje varstvo (Kmetič)

Četrtek 14. maj
sv. KATARINA 19h: v zahvalo za zdravje

Petek 15. maj
sv. MARTIN 8h: + starši Roter, Ivan, Lojzi Novak
+ Anica, Matevž Kahne

Sobota 16. maj
sv. Martin 19h: +sorodniki Cestnik, Čop, Laznik
+ Ivanka Štusej

Nedelja 17. maj
6. VELIKONOČNA NEDELJA
sv. Marija 8h: + Stane Štepec- obl.
sv. Martin 10h: + za žive in + farane


Ponedeljek 18. maj
PROŠNJI DAN
sv. MARKO 19h: za zdravje (Flere)

Torek 19. maj
PROŠNJI DAN
sv. KATARINA 19h: + Rajko Bizjak

Sreda 20.maj
PROŠNJI DAN
sv. KRIŽ 19h: + v dober namen /674/

Četrtek 21. maj
GOSPODOV VNEBOHOD
sv. Martin 19h: +družine Hudarin
+ družine Petan

Petek 22. maj
sv. MARTIN 8h: v dober namen (Medved)

Sobota 23. maj
sv. Martin 19h: za duhovne poklice

Nedelja 24. maj
7. VELIKONOČNA NEDELJA
sv. Marija 8h: za žive in + farane
sv. Martin 10h: + starši Drnovšek, Medvešek

Vsak duhovnik sme na dan sprejeti dar le za eno sveto mašo, drugi ali tretji namen mora biti oddan in po njem mašuje drugi duhovnik, vseh pa se spomnimo pri mašah. Bog povrni za vaše namene.

V času posebnih ukrepov, in zaprtja župnijskih uradov in pisarn, me za zelo nujne zadeve, kontaktirajte preko telefona ali elektronske pošte. Hvala vsem za mašne namene, ki ste jih pridno darovali tudi v času karantene. Tako vam sporočam, da so prosti termini za sveto mašo po prvem namenu, šele v drugi polovici meseca junija.

Oznanila za 4. velikonočno nedeljo

Slovenski škofje so odločili, da se s ponedeljkom, 4. maja, cerkve ponovno odprejo za bogoslužje z udeležbo vernikov. V izogib širjenju epidemije, za ohranjanje zdravja vernikov ter slovenskega prebivalstva, so škofje, ob upoštevanju državnih predpisov ter predhodni seznanitvi pristojnih državnih ustanov, sklenili, da se svetih maš lahko udeležujejo le zdravi verniki, ki morajo nositi zaščitno masko ter si pri vhodu razkužiti roke. V cerkvah bodo morali ohranjati razdaljo 1,5 metra in prejemati obhajilo samo na roke. Škofje so tudi ponovno dovolili podeljevanje zakramenta krsta in cerkvene poroke z največ 15 udeleženci. Cerkveni pogrebi se izvajajo tako kot do sedaj ob upoštevanju državnih predpisov.
Vsak ponedeljek zvečer ob 20.uri, se iz župnijske cerkve oglasi zvon in vabi posebej k molitvi v času boja proti epidemiji. Zvonjenje je združeno z molitvijo škofov na radiu Ognjišče. Verniki ta dan prižgejo sveče na oknih v znamenje solidarnosti z vsemi žrtvami epidemije.

V skladu z odločitvijo škofov tako v prihodnjem tednu zopet povabljeni k sveti maši, kot prvo z upoštevanjem vseh predpisov. Glede na to, da v Trbovljah radi v večjem številu prihajate k sv. bogoslužju, vas prijazno povabim, da starejši še naprej sv. maše spremljate preko medijev, vsi ostali, pa date v cerkvi prednost tistim, ki so darovali za mašni namen, po katerem se sv. maša opravlja. V kolikor se zaradi večjega števila vernikov, oz. neupoštevanja navodil, ne bo dalo zadostiti vsem zahtevam, se ponovno lahko nadejamo zaprtja cerkva.

Vstopili smo v mesec maj in v obhajanje šmarnične pobožnosti. Kot ste že vajeni iz prejšnjih let, bomo šmarnična bogoslužja, v kolikor se bo, glede na stanje seveda dalo, obhajali po podružnicah. Otroci se bodo družili ob otroških šmarnicah po večerih preko spletne povezave. Kot naročajo škofje, tako tudi sam spodbujam k temu, da lahko nedeljsko sv. mašo nadomestite z obiskom tedenskega bogoslužja. Z ozirom na to, bo NEDELJSKA sveta maša tudi v soboto ZVEČER. V tem tednu se tako spominjamo in daritev darujemo po sledečih namenih:

Ponedeljek 4. maj
sv. MARKO 19h: V dober namen (Medved)

Torek 5. maj
sv. MARIJA 19h: + iz druž. Alojzije Kamnikar, Ane Guna, + Matjaž in Hinko
+ Frančiška Željko

Sreda 6.maj
sv. KRIŽ 19h: za blagoslov in božje varstvo Matije in Jakoba

Četrtek 7. maj
sv. KATARINA 19h: + sor. Ramšak, Zorko

Petek 8. maj
sv. MARTIN 8h: + Anja Pangeršič – obl.

Sobota 9. maj
sv. MARTIN 19h: V zahvalo Ob obl. poroke in za zdravje

Nedelja 10. maj
5. VELIKONOČNA NEDELJA
sv. Marija 8h: za žive in + farane
sv. Martin 10h: + družine Groblar

Vsak duhovnik sme na dan sprejeti dar le za eno sveto mašo, drugi ali tretji namen mora biti oddan in po njem mašuje drugi duhovnik, vseh pa se spomnimo pri mašah. Bog povrni za vaše namene.

Hvala vsem za mašne namene, ki ste jih pridno darovali tudi v času karantene. Tako vam sporočam, da so prosti termini za sveto mašo po prvem namenu, šele v drugi polovici meseca junija.
V času posebnih ukrepov, in zaprtja župnijskih uradov in pisarn, me za zelo nujne zadeve, kontaktirajte preko telefona ali elektronske pošte. Vaš župnik