Oznanila za 5. nedeljo med letom

Svete maše se še vedno lahko obhajajo le ob strogih navodilih NIJZ in glede na določilo o predpisanem številu na kvadraturo. Tako zaenkrat javnega bogoslužja še ne moremo obhajati.

SLOVENSKI ŠKOFJE VSAKO LETO za POSTNI ČAS NAPIŠEJO PASTIRSKO PISMO. Nekaj poudarkov objavljamo v nadaljevanju…
…čas epidemije, ko trepetamo za svoje zdravje, je pravi trenutek, da se zavemo, da obstaja še hujše zlo, grešna sebičnost in hudobija, ki bi jo lahko imenovali duhovna okužba. Jezus Kristus je prišel, da nas rešuje od nje in njenih posledic. Tudi Cerkev je ustanovil za to in samo za to, da lahko po njej nadaljuje med nami svoje poslanstvo.

A prav tako je med epidemijo prizadeto naše versko življenje v cerkvenem občestvu. Občestveno obhajanje svete maše in drugih zakramentov smo v naših cerkvah začasno prekinili, da ne bi ogrožali svojega in tujega zdravja. Upali smo, da to ne bo trajalo dolgo, a nas je epidemija prikrajšala celo za slovesno obhajanje velikonočnih in nato še božičnih praznikov. Seveda nam nič ne more preprečiti obhajanja verskih resnic Jezusovega rojstva ter njegove smrti in vstajenja z molitvijo in premišljevanjem Božje besede tako v ožjem krogu kot v duhu skupaj z vsem cerkvenim občestvom. Kajti sodobna tehnična sredstva nam omogočajo medsebojno povezanost, kakršna še pred desetletjem ni bila mogoča. To smo tudi s pridom uporabljali…
… v tem času prisilne odsotnosti od rednega nedeljskega skupnega obhajanja svete evharistije smo lahko še bolj začutili, da biti pri sveti maši ni zgolj opazovanje tega, kar se dogaja pri oltarju. Ko smo pri maši, se v živo udeležujemo skrivnosti Jezusove zadnje večerje, ki doseže svoj vrhunec s svetim obhajilom. Sedaj bomo lahko še bolj razumeli krščanske mučence, ki so se rajši izpostavljali smrtni nevarnosti, kakor da bi se odpovedali obhajanju svete evharistije. Vedeli so, da brez nje ne bodo mogli dolgo obstati kot kristjani. Če drži slovenski pregovor, da znamo zdravje prav ceniti šele takrat, ko ga izgubimo, je tudi ta izkušnja, ko nam ni mogoče skupno obhajati bogoslužja v župnijski cerkvi, takšna šola. Sedaj se bomo še bolj zavedali, kako veliko milost in dobroto nam je izkazal Jezus na veliki četrtek, ko je postavil zakrament svete evharistije. Če smo v preteklosti na to pozabljali ali celo nedeljsko sveto mašo omalovažujoče opuščali, naj bo odslej drugače.
… V časih omejitev smo izkusili, kako smo krhki, kako hitro se nam lahko podrejo najlepši gradovi, ki smo jih gradili na pesku posvetnih uspehov in zaupanja vase. Jezus pa pravi, da je hišo treba graditi na skali, ki vzdrži vse viharje. Ta skala je On sam s svojo besedo in svojim Duhom. Gospodarstveniki in politiki že načrtujejo obnovo našega družbenega življenja in poslovanja. Mi pa se bomo posebno v postnem času, ki je pred nami, podali na pot obnovljene vere v Jezusa Kristusa in zvestobe njegovemu nauku v okrilju Cerkve. Tako bomo utrdili hišo svojega življenja na trdni skali.

Mavrično katehetske igre
V letošnjem šolskem letu sta se v župniji prvič izoblikovali dve skupini otrok, ki sodelujeta pri Mavrično katehetskih igrah (MKI), ki potekajo v sklopu revije Mavrica. V omenjeni reviji v času od oktobra do maja objavijo izziv, ki ga skupine v župnijah opravijo skupaj s svojimi voditelji oz. animatorji (Martin Špajzer in Nasta Anja Štojs). Zasnovano je tako, da animatorji zadolžitve otrokom razdelijo na daljavo. Otroci zadolžitve samostojno opravijo, nato pa o opravljenih nalogah poročajo. V mesecu juniju pa se skupine iz vse Slovenije srečajo na zaključni prireditvi Čarna mavrica v Ljubljani in se pomerijo v znanju v obliki kviza. Vse otroke tam čakajo delavnice, druženje in vesela sveta maša. Ker so nekateri izzivi oblikovani tako, da se priporoča objava tudi na spletno stran župnije, bodo ti izzivi v prihodnje, kolikor bo dopuščala oblika izziva, objavljeni tudi na spletni strani župnije. Vabljeni k ogledu! (po M. S.)

V prihodnjih dneh se sv. maše darujejo po naslednjih namenih:

ponedeljek 8. februar
+ sorodniki Mivec, Lebar
+ Jože Kovačič- 10. obl.

torek 9. februar
+ Mira Topole
+ Frančiška Travnšek
+ Blaž Žnideršič

četrtek 11. februar
+ sorodniki Lanišnik, Krevl, Dimnik
+ Mira Topole
+ Marija Pirc

petek 12. februar
+ Terezija Kmetič
* za zdravje

sobota 13. februar
+ Ivan Vozelj – 30. dan
+ Lucija Katič – 30. dan

NEDELJA 14. februar
6. med letom
Od 11.-12. ure – sveto obhajilo v cerkvi sv. MARIJE
+ družine Rak
+ Marija Kovačič – 30. dan
+ Andreja Žohar
/maševal bom v Retju, ob Valentinovi nedelji/


ponedeljek 15. februar
+ Adolf Vengust
+ Jože, Gabrijela Sakelšek

torek 16. februar
+ Anton Ahac

sreda 17. februar
PEPELNICA – STROGI POST
od 11.-11.30 ure – sveto obhajilo in PEPELJENJE v cerkvi sv. MARTINA
+ Nežka Hribšek, Marija Pfeifer
+ sorodniki Drnovšek, Kovač, Prelogar
+ Hedvika Hribšek
od 18.-18.30 ure – sveto obhajilo in PEPELJENJE v cerkvi sv. MARIJE

četrtek 18. februar
* za zdravje v družini Mihovec, Kuhar in + sorodnike
+ Cirila Virk

petek 19. februar
+ Erika Rajh
+starši Ljudmila, Peter Belec

sobota 20. februar
+ Gojmir Šteh
+ Leopold, Andrej Medved
+ Kristjan – obl., Ivan Marodi

NEDELJA 21.februar
1. POSTNA
+ Lado, Ana, Janez Urigel
+ Jože, Jožef Mrzel – 30. dan
od 11.-12. ure – sveto obhajilo v cerkvi sv. MARTINA

Vsak duhovnik sme na dan sprejeti dar le za eno sveto mašo, drugi ali tretji namen mora biti oddan in po njem mašuje drugi duhovnik, vseh pa se spomnimo pri mašah. Bog povrni za vaše namene.

Oznanila za 2. nedeljo med letom

Svete maše se do nadaljnjega lahko obhajajo le ob strogih navodilih NIJZ. To pomeni, da glede na določilo o predpisanem številu na kvadraturo, in glede na to, v kako velikem številu se udeležujete sv. maš, zaenkrat javnega bogoslužja še ne moremo obhajati.

Po nedelji Jezusovega krsta, smo vstopili v liturgični čas med letom. Čas med letom je razdeljen v dve daljši obdobji: najprej ga prekineta postni in velikonočni čas. Postni začne s pepelnično sredo in se konča na veliko soboto, velikonočni pa začne na veliko noč in traja do ponedeljka po binkoštih. Nato pa spet nastopi in traja vse do nedelje Kristusa Kralja.
V tem času v nedeljskih evangelijih spremljamo obdobje Jezusovega javnega delovanja. Letos v cikličnem letu B.

Tudi v letu 2021 bo v Cerkvi na Slovenskem organiziran Svetopisemski maraton in sicer od 23. do 29. januarja, ko bo potekal pod geslom: “Hodil bom med vami”, branje po neprekinjeno 24 ur na dan, ves teden. Zaradi epidemiološke situacije bo tokrat celoten maraton, vključno z branjem, potekal prek spleta in sicer preko programa Zoom. Trboveljčani se bomo ponovno pridružili dogajanju. Po spletu se bomo tako pridružili z branjem vseslovenskem svetopisemskem maratonu, prav tako pa bo preko ZOOM-a potekal tudi trboveljski mali svetopisemski maraton. Letos ne bo, kot je bilo doslej vsako leto, ko se je bralo ves dan, ampak bo več krajših terminov branja.
Sobota, 23. 1. od 17h do 19h župnijski mali svetopisemski maraton, na katerega so povabljene zlasti družine. Namen je, da bi Božjo besedo ti dve uri brali starši in otroki.
Nedelja, 24. 1. od 18h do 19h berejo trboveljske družine na vseslovenskem svetopisemskem maratonu
Torek, 26. 1. od 19h do 22h župnijski svetopisemski maraton, na katerega so povabljeni vsi župljani obeh trboveljskih župnij.
Četrtek, 28. 1. od 20h do 22h beremo župljani obeh župnij na vseslovenskem maratonu.
Ta termin je namesto župnijske spletne molitvene ure, ki je sicer ob 20h ob četrtkih. Lepo povabljeni, da se pridružite branju Božje besede! Več informacij pa lahko dobite pri g. Gregorju Špajzerju.

V prihodnjih dneh se sv. maše darujejo po naslednjih namenih:

ponedeljek 18. januar
+ Andreja Žohar
+ Fani Jurečič
+ Terezija Kmetič

četrtek 21. januar
+ Franc Jager – obl.
+ Pavel Mrzelj
+ sor. Kovačič, Ravnikar, Zupan, Zakonjšek in za zdravje

petek 22. januar
+ Marjan Drobež
+ Jožica Hanžič – obl.
* po namenu in za zdravje

sobota 23. januar
+ Hedvika Hribšek
* za zdravje

NEDELJA 24. januar
3. med letom
* po namenu otrok Brezmadežne
+ Ivan Pangeršič – obl.
Od 11.-12. ure – sveto obhajilo v cerkvi sv. MARTINA


ponedeljek 25. januar
* živi in + družine Sirše
* v dober namen in za zdravje

torek 26. januar
* Bogu v zahvalo in za zdravje /Lapi/
+ Štefanija Zehrer – Cerar

četrtek 28. januar
+ Amalija Bevc
+ Erika Rajh
+ Francka Šurk
* za duhovne poklice

petek 29. januar
* živi in + družine Kralj
+ Boštjan Habjan

sobota 30. januar
* za zdravje in + sorodnike
+ Alojzija Hržica- 30. dan
+ Blaž Žnideršič

NEDELJA 31.januar
4. med letom
+ Lado Urigel
+ Jožefa, Frančišek Trotovšek
+ Rado Medvešek -obl., Majda Grobljar
od 11.-12. ure – sveto obhajilo v cerkvi sv. MARIJE


torek 2. februar
SVEČNICA
od 11.-11.30. ure – sveto obhajilo v cerkvi sv. MARTINA
+ Terezija Kmetič
* za duše v vicah in vse pozabljene in spreobrnjenje grešnikov
od 18.-18.30. ure – sveto obhajilo v cerkvi sv. MARIJE

četrtek 4. februar
+ Mira Topole
* Za domovino

petek 5. februar
+ Hedvika Hribšek
+ zakonca Wolf

sobota 6. februar
+ družin Cestnik, Čop, Laznik
+ Marjetka, Leopold Hočevar – obl.

nedelja 7. februar
5. med letom
* za zdravje v družini Špitalar
* Bogu v zahvalo /40.let/
od 11.-12. ure – sveto obhajilo v cerkvi sv. MARTINA

Vsak duhovnik sme na dan sprejeti dar le za eno sveto mašo, drugi ali tretji namen mora biti oddan in po njem mašuje drugi duhovnik, vseh pa se spomnimo pri mašah. Bog povrni za vaše namene.

Oznanila za 2. nedeljo po Božiču

Svete maše se do nadaljnjega lahko obhajajo le ob strogih navodilih NIJZ. To pomeni, da se pri nas, glede na določilo o predpisanem številu na kvadraturo, in glede na to, v kako velikem številu se udeležujete sv. maš, zaenkrat prav veliko ne spreminja. V kolikor bo izvedljivo, da bi bili pri bogoslužju navzoči vsaj tisti, ki so sveto mašo naročili, jim bom to sporočil, sicer pa bom bogoslužje obhajal kot doslej, v krogu ožjih sodelavcev.

GOSPODOVO RAZGLAŠENJE
V sredo bomo obhajali praznik sv. treh kraljev. Otroci naj prinesejo k jaslicam svoj dar za misijone, prav tako lahko to storite vsi, ki vas je v minulih dneh, namesto običajnih kolednikov, obiskala koledniška pošta. Izkoristite tudi priliko za prejem sv. obhajila na prazničen dan. 

Lepo se zahvalim vsem za vaša voščila ob praznikih in prav tako ob mojem osebnem prazniku. Hvala za vaše darove in molitve.

V prilagojeni obliki in preko spletnih povezav bo tudi letos med 23.1.in 29.1.2021 potekal svetopisemski maraton. Več o tem v prihodnjem žup.listu, kakšno informacijo pa lahko dobite pri g. Gregorju Špajzerju.

Slika župnije za leto Gospodovo 2020
V minulem letu je bilo v krščenih 9 otrok, 2 dečka in 7 deklic. Iz cerkvenega zakona 1, iz izvenzakonskih skupnosti 8. Krst je prvi in najpotrebnejši zakrament, brez katerega se redno nihče ne more zveličati. Cerkev krščuje otroke, ker zaupa staršem, da jih bodo krščansko vzgajali, kar pri krstu obljubijo.
Prvo obhajilo je lani prejelo 9 prvoobhajancev. Zakrament sv. birme je celjski opat Marjan Jezernik podelil 17 birmancem.
Cerkvenih pokopov je bilo lansko leto 69. Pokopanih je bilo 23 moških in 46 žensk (leto prej je bilo 70 pogrebov). Na pogrebih sodelujmo z molitvijo. Namesto cvetja lahko darujete v dober namen (pomoč domačim, za cerkvene potrebe, v druge dobre namene). Največ za rajnega naredimo, če darujemo za sv. maše in zanj molimo.
Cerkveni zakon sta lansko leto sklenila 2 para, leto prej trije. Vsak kristjan, ki se odloči za skupno življenje se poroči v cerkvi, ker ve, da je cerkveni zakon zakrament v katerem mu Jezus daje moč za skupno življenje. Ne zadovolji se le s civilno poroko, še manj da bi živel v tako imenovani izvenzakonski skupnosti. Kdor tako živi nima pravice do zakramentov, pri spovedi ne more dobiti odveze in ne sme pristopiti k svetemu obhajilu. Spoved in obhajilo lahko takšen prejme le ob zadnji uri.
Častitljivo slovesnost zlate poroke pa sta v lanskem letu obhajala zakonca Drnovšek (Gabrsko).

V prihodnjih dneh se sv. maše darujejo po naslednjih namenih:

ponedeljek 4. januar
+ Anton Žagar
+ Jože Ferlič – 30. dan
* v čast sv. Jožefu za srečno zadnjo uro

torek 5. januar
+ Pavel in sorodniki družine Novak
+ Franc Odlazek

sreda 6. januar
Gospodovo razglašenje
od 11.-11.30. ure – sveto obhajilo v cerkvi sv. Martina
+ škof Jožef Smej
+ Hedvika Hribšek
od 18.- 18.30. ure – sveto obhajilo v cerkvi sv. Marije

četrtek 7. januar
+ Fani Jurečič
* za duhovne poklice

petek 8. januar
+ Frančiška Jerebičnik
+ Fani Travnšek- 30. dan
* živi in + rodbine Katič

sobota 9. januar
+ Janez Vratanar
* Bogu v zahvalo za sprejem sv. birme
+ Ivan Poglajen – obl.

NEDELJA 10. januar
Jezusov krst
+ Andrej Grah, + družine Mrcen
+ Ivan Kahne – 38. obl.
od 11.-12. ure – sveto obhajilo v cerkvi sv. MARTINA


ponedeljek 11. januar
+ Jože Herman – obl.
+ Vano, Sašo, starši Šoba

torek 12. januar
+ Olga Pajer
* za duhovne poklice

četrtek 14. januar
+ Frančiška Jerebičnik
+ Frančiška Travnšek

petek 15. januar
+ Francka Šurk
* za duše v vicah, vse pozabljene in spreobrnjenje grešnikov

sobota 16. januar
+ družine Rak
+ družin Bokal, Kralj, Rovšek

NEDELJA 17.januar
2. NEDELJA med letom
+ Alojz – obl., Frančiška Zupanec
+ Vesna, Jože Berakovič, starši Razdrh
od 11.-12. ure – sveto obhajilo v cerkvi sv. MARIJE

Vsak duhovnik sme na dan sprejeti dar le za eno sveto mašo, drugi ali tretji namen mora biti oddan in po njem mašuje drugi duhovnik, vseh pa se spomnimo pri mašah. Bog povrni za vaše namene.

KAKO PREJMEM SV. OBHAJILO IZVEN SV.MAŠE?
PRIHOD v cerkev, je skozi glavni vhod, IZHOD pa skozi STANSKA VRATA. Ko pridem v cerkev preverim število vernikov in v kolikor je potrebno počakam. Poiščem primeren prostor, kje sem na varni razdalji (2 m). V osebni molitvi zmolim vsaj kesanje in Očenaš. Ko me bo duhovnik opazil, pristopim k svetemu obhajilu in prejmem osebni blagoslov. Po kratki in tihi zahvali po obhajilu zapustim cerkev pri stranskem izhodu.

Oznanila za 4. adventno nedeljo

Slovenski škofje so sporočili svoja nova navodila glede na začasni odlok vlade o prepovedi izvajanja verskih obredov. Za našo škofijo še naprej velja, da duhovniki svete maše darujemo brez udeležbe ljudstva. Glede na število vernikov, ki se v naši župniji zbirate pri bogoslužju, in z ozirom na stroga pravila NIJZ, je ta ukrep zelo dobrodošel, saj bi bilo, kot lahko čutite tudi sami, prav neprijetno postavljati merila kdo lahko pride k bogoslužju oz. kdo je tam že, glede na omejeno število, odveč.

BOŽIČNEMU PRAZNIKU NA POT
Božični dogodki, oz. dogodek Jezusovega rojstva, je bil poseben dogodek. Spomnimo se napovedi prerokov, neposrednih nagovorov Janeza Krstnika, zvezde repatice, angelov, ki so napotili pastirje k Jezusu… To je bil posebej čas. Tudi naš letošnji Božič po poseben, zelo poseben. Morda pa, po božjem načrtu tudi posebej nagovarjajoč, tih, miren in oseben ter družinski, kakršen naj bi božični pra dejansko tudi bil. Za božično voščilo vam vsem želim: »LETOŠNJI BOŽIČNI PRAZNIKI NAJ BODO ŠE BOLJ DUHOVNO BOGATI. Izkoristimo mir, tihoto in tišino v svojih domovih, družinah, srcih.«

KOLEDNIKI in blagoslov domov
Tradicionalno koledovanje oz. obisk Svetih treh kraljev po naših domovih letos zaradi izrednih zdravstvenih razmer žal odpade. Vsem, ki ste nas lansko leto z veseljem sprejeli, bomo na vaš naslov poslali koledniško brošuro, molitev za blagoslov in nalepko. Vaš dar za misijone lahko darujete na način, ki je zapisan na nahrbtni strani priložene brošure. Naj tudi letošnja akcija, izzveni v pomoč našim misijonarjem po svetu z geslom: »Naše veselje za srečo drugih – česar se veselimo, radi z drugimi delimo!«
Prav tako letos odpadejo božični blagoslovi domov. Sami pa si priskrbite blagoslovljeno vodo, ki jo lahko vzamete v cerkvi (prinesite cisto posodico), in pokropite vaše domove.

V prihodnjih dneh se sv. maše darujejo po naslednjih namenih:

ponedeljek 21. december
+ Štefanija Zehrer- Cerar – 30. dan
+ Anica Špik

torek 22. december
+ Andreja Žohar
+ prijateljice in sosede

četrtek 24. december
SVETI VEČER
+ Jože Rozina + sor.
+ Matevž Kahne, Kristjan Marodi

petek 25. december
GOSPODOVO ROJSTVO
od 11.-11.30. ure – sveto obhajilo v cerkvi sv. Martina
+ Dušan Petan – obl., + starši
+ Mira Topole – 30. dan
od 18.-18.30. ure – sveto obhajilo v cerkvi sv. Marije

sobota 26. december
SV. ŠTEFAN
+starši Grešak živi in + sorodniki

NEDELJA 27. december
Sv. DRUŽINA
* živi in + farani
2 + Jožeta Laznik, + družine Cestnik
od 11.-12. ure – sveto obhajilo v cerkvi sv. Martina

28. -30. dec
————————————————–

četrtek 31.december
+ Blaž Žnideršič
+ Silvester Garbas
+ Janez, Anica + sor. Pečjak
+ Rudi Krevl- 10. obl.

petek 1. JANUAR 2021
Marija – sv. Božja Mati
* za osvoboditev duše
od 11.-12. ure – sveto obhajilo v cerkvi sv. MARIJE
* v zahvalo za dobrotnike

sobota 2. januar
* za duhovne poklice

NEDELJA 3.januar
2. NEDELJA PO BOŽIČU
+ Frančiška Željko
+ Terezija Kmetič
+ Leopold, Andrej Medved
+ Silvo Jordan + starši
od 11.-12. ure – sveto obhajilo v cerkvi sv. MARTINA

Vsak duhovnik sme na dan sprejeti dar le za eno sveto mašo, drugi ali tretji namen mora biti oddan in po njem mašuje drugi duhovnik, vseh pa se spomnimo pri mašah. Bog povrni za vaše namene.

KAKO PREJMEM SV. OBHAJILO IZVEN SV.MAŠE?
PRIHOD v cerkev, je skozi glavni vhod, IZHOD pa skozi STANSKA VRATA. Ko pridem v cerkev preverim število vernikov in v kolikor je potrebno počakam. Poiščem primeren prostor, kje sem na varni razdalji (2 m). V osebni molitvi zmolim vsaj kesanje in Očenaš. Ko me bo duhovnik opazil, pristopim k svetemu obhajilu in prejmem osebni blagoslov. Po kratki in tihi zahvali po obhajilu zapustim cerkev pri stranskem izhodu.