REGINA; 7. september

REGINA (+ ok. 300), god: 7. september

Regina je bila doma iz Burgundije v Franciji. O njej je znano zelo malo. Njeno življenje in njeno mučeništvo sta obdana z legendami. Zelo verjetno je, da je darovala življenje za Kristusa okoli leta 300 pri mestu Alise, v sedanji Franciji in v tedanji Galiji. Z najrazličnejšimi mukami so jo oblastniki hoteli pripraviti do tega, da bi zatajila svojo vero. Regina je junaško vztrajala, zato je bila obsojena na smrt z obglavljenjem. Pobožna legenda pripoveduje, da je bila Regin hčerka uglednega moža iz Burgundije, ki pa je bil zakrknjen pogan. Mati je ob njenem rojstvu umrla, zato je oče deklici poiskal dojiljo, ki je živela na podeželju in je bila kristjanka. Deklico je dala krstiti in pripovedovala ji je o Jezusu in številnih junaških mučencih, ki so umrli iz ljubezni do njega. Ko je oče prišel po svojo hčerko, je bil silno ponosen, kajti razcvetela se je v pravo lepotico. Veselil se je, da bo sodelovala bližnjih poganskih praznovanjih, ki so bila v mestu vsako leto. Regina je očetu povedala, da je kristjanka in rekla, da noče sodelovati na poganskih praznovanjih. Oče jo je v navalu jeze napodil od doma. Regina je sklenila, da bo odslej živela kot puščavnica.