SILVESTER; 31. december

SILVESTER (+ 335), god: 31. december

O življenju papeža Silvestra je ohranjenih veliko zgodb in legend, čeprav je vodil Cerkev v prelomnem obdobju njene zgodovine – v času, ko je cesar Konstantin dal kristjanom v rimskem cesarstvu svobodo in enakopravnost. Po vse verjetnosti se je rodil v Rimu, kjer je kot mladenič bral na tablah na Kapitolu razglas cesarja Avrelijana o preganjanju kristjanov in o razglasitvi sončnega boga za najvišje rimsko božanstvo. Doživel je Dioklecijanovo preganjanje; kot diakon papeža Marcelina je namreč obiskoval kristjane v ječah in jih bodril. Kot diakon in kasneje kot duhovnik je služil še trem papežem. Po smrti papeža Miltiada, leta 314, je bil izvoljen za rimskega škofa in kot dvaintrideseti naslednik apostola Petra je Kristusovo Cerkev vodil enaindvajset let, do leta 335. S Konstantinovo pomočjo je v Rimu zgradil tri veličastne cerkve: sv. Janeza v Lateranu, ki je še danes papeževa stolnica, sv. Petra ob vatikanskem griču in sv. Pavla ob Ostijski cesti.