TIMOTEJ IN TIT; 26. januar

TIMOTEJ IN TIT (ok. 80), god: 26. januar

Dan po prazniku spreobrnitve apostola Pavla, se spominjamo njegovih učencev: Timotej in Tita. Pavel je na oba naslovil svoja tri pastoralna pisma: Timoteju dve, Titu eno. Timotej je bil rojen v Listri v Mali Aziji, takrat, ko je Jezus v Palestini nastopil svoje pastoralno delovanje. Apostol Pavel je najbrž že na svojem prvem apostolskem potovanju spreobrnil h krščanstvu Timoteja, njegovo mater in staro mater. Vzel ga je s seboj na misijonsko pot po Mali Aziji in od tam v Makedonijo. Ko je čutil, da se bliža čas njegovega odhoda, je svojega učenca Timoteja postavil za nadpastirja v Efezu. Tit je bil sin poganskih staršev, doma iz Antiohije. Krstil ga je sam Pavel. Ko je z Barnabom in drugimi sodelavci odšel na apostolski zbor v Jeruzalem (leta 48), je vzel s seboj tudi Tita. Njegova navzočnost je vsaj posredno pripomogla, da sta apostola Jakob in Peter podprla Pavlov predlog, da se pri oznanjevanju evangelija poganom ne nalaga zahtev judovske postave. Tit je spremljal Pavla na nekaterih njegovih misijonskih potovanjih.