Za tretjo velikonočno nedeljo

Lk  24, 35-48
Tedaj jim je odprl um, da so doumeli Pisma. Rekel jim je: »Tako je pisano:  Kristus. bo trpel in tretji dan vstal od mrtvih, in v njegovem imenu se bo oznanilo vsem narodom spreobrnjenje v odpuščanje grehov, s čimer boste začeli v Jeruzalemu. Vi ste priče teh reči.