Znamenja v Župniji Trbovlje

2016-15-1Ramšakova kapela:
Mati Božja z Jezusom
Stoji ob robu ceste Sv. Katarina –Hrastnik, pod stanovanjsko hišo Ramšakovih, Čeče št. 22. Kapela je sedaj v lasti Romane Ramšak. Pozidana je bila l. 1902. Po pripovedovanju je kapelico pozidal takratni gospodar Jože Hribar. V družini sta namreč umrla dva otroka, eden za drugim. Po zaupnih molitvah, prošnjah in zaobljubi, so se nato rodili in preživeli še trije otroci. V zahvalo za to uslišanje so postavili kapelico. Kapela je bila 10 let nazaj popravljena in obnovljena. Pred tremi leti so nabavili nov kip Matere Božje z Jezusom v naročju. Je kapelica odprtega tipa. Kapela ima pravokotni presek. Vhodna odprtina je zgoraj polkrožno zaključena. Obok je poudarjen in nakazan zgolj z drugačno barvo kot je fasada. V čelu fasade je nad obokom izpisana letnica gradnje: 1902. Streha je dvokapna pokrita z opečnim strešnikom, brez žlebov. Slemenske in kapne obrobe so lesene, obarvane z roza barvo. Niša je spredaj zaprta z oknom, ki je zgoraj polkrožno zaključeno. Sestavljeno je iz barvnih stekel. Pred oknom so po zadnjem vandalskem izpadu namestili še dodatno zaščito s kovano mrežo. Notranjost je tlakovana.  V niši na betonski s tlakovci obdelani polici stoji 100 cm visok kip Matere Božje z Jezusom v naročju. Kapela je zaščitena kot sakralna stavbna dediščina.

2016-15-2Sitarjeva kapela:
Mati Božja z Jezusom
Stoji ob domačiji Sitar pod cerkvijo sv. Katarine ob hiši Čeče št. 16. Postavljena je bila l. 1904 v zahvalo za srečno vrnitev iz vojske. O postavitvi priča betonska tabla vgrajena v desni del čelne fasade z napisom: ‘Zgradila l. 1904 M. M. Sitter. Kapela je kvadratnega tlorisa. Višina kapele od praga do slemena je 400 cm. Vhod v kapelo zapirajo lesena zastekljena vrata s šilasto nadsvetlobo. Stranski fasadi predirata dve okenski odprtini s šilastim zaključkom. Posebnost čelne fasade sta dva zvonika, ki se dvigujeta nad venčnim zidcem in na straneh zaključujeta trikotno čelo. Streha kapele je enostavna dvokapnica pokrita z opečno kritino. Na vrhu kap obeh zvonikov sta manjša križa. Nad slemenom kapele stoji nekoliko večji kovinski križ.  V notranjosti kapele je na oltarni mizi lesen kip Matere Božje z Jezusom. Marija v levem naročju drži Jezusa in z desnico kaže na Jezusovo srce. Jezus z levico kaže na prsi, z desnico pa steguje dlan proti človeku. Tla so betonska, do kapele vodijo tri stopnice. Okrog kapele je cvetlični vrt z ograjo.

Znamenja, kot jih je raziskoval v svoji nalogi Mihael Hild nam kažejo odraz vere v začetku 20. stoletja.
Iz župnijske Kronike je znan podatek  o romanju pred enim stoletjem (leta 1916). »V Petrovče smo šli v velikanski množici prosit Petrovško Mater Božjo za pomoč. Naj Marija izprosi pri Bogu konec grozne morije.« Leta 1936 (pred 80 leti) je zapisano: »romanje Marijine družbe žena k Materi Božji  v Petrovče (kaplana Kač in Gorogranc) z mladinskim zborom«.
Tudi včerajšnje romanje v Petrovče velja omeniti v župnijski Kroniki.