Znamenja v župniji Trbovlje

Pintarjeva kapela Matere Božje
(Brezmadežno srce Marijino)
2016-22-1Kapela stoji v Planinski vasi. Njeni lastniki so Tekavčevi, postavljena naj bi bila ob koncu prve svetovne vojne v spomin na gospodarja, ki je padel v vojni. Včasih je bil pri kapelici blagoslov velikonočnih jedil in kasneje občasno tudi šmarnična pobožnost.
Domačini sicer še vedno uporabljajo staro ime kapelice. Pogled v notranjost kapelice pa razodeva, da se je prvotni kip izgubil in so danes v kapeli druge podobe  – veliko razpelo s Križanim in glinen kip Brezmadežne Marije.

 

 

Čerjeva kapela Rožnovenske Marije  
2016-22-2Stoji v Gabrskem v bližini Čerjeve ali Č’rjeve hiše. Lastnik kapelice je Boštjan Rupnik, ki je tudi njen skrbnik. Postavljena je bila okoli leta 1900 v zahvalo za srečno in uspešno dograditev hiše. Pred leti je bila obnovljena, sveže opleskana in na novo pokrita s pločevino. Pozidana je na nizkem kamnitem temeljnem nastavku in je v bistvu sestavljena iz treh delov. Čelno stran krasita dva navidez samostojna stolpiča, ki pa sta s tanko steno povezana s kapelo.
V času gradnje kapelice sta bila gospodarja Vincenc Štrovs in Frančiška roj. Povše, do leta 1916.
V notranjosti je kip Rožnovenske Matere Božje. Rožnovenska mati Božja, Marija zmagovalka, goduje 7. oktobra, to je spomin na zmago nad Turškim ladjevjem pri Lepantu leta 1571, njen atribut je rožni venec. Ogrnjena je z belim zlato obrobljenim plaščem, pod njim ima sinje modro obleko, prepasano s temnejšim modrim trakom. Preko desne roke ima obešen rožni venec. Roke ima sklenjene v molitev, obraz rahlo dvignjen in obrnjen v desno stran. Glavo ji krasi krona in zadaj v fasadi izdelana avreola.

Pelinovčeva kapela Lurške Marije
2016-22-3Stoji ob stari poti iz Knezdola v Planinsko vas. Njeni lastniki so bili včasih Drnovškovi, po domače Starčevi iz Rovt. Po prodaji zemljišča so novi lastniki in skrbniki kapele Zorčevi, Ana in Leopold.
Po pričevanju sedanjih lastnikov je bila postavljena leta 1905 v zahvalo Mariji, da so izginile kače, ki jih je bilo takrat v vasi ogromno.