Oznanila za 4. postno nedeljo

Oznanila v PDF obliki za tiskanje

Molimo te Kristus in te hvalimo;
ker si s svojim križem svet odrešil!

OBHAJANJE CVETNE NEDELJE
S cvetno nedeljo Gospodovega trpljenja bomo vstopili v veliki teden. Blagoslov cvetja, zelenja in butaric bo pri obeh mašah.
Če bo ugodno vreme se za blagoslov zberemo tako pri sveti Mariji kakor pri sv. Martinu zunaj pred cerkvijo, kjer bo blagoslov in nato procesija v cerkev in sveta maša.
Nabirka pri svetih mašah na cvetno nedeljo bo v celoti namenjena za stroške krašenja naših cerkva. Hvala za vaš dar.

KARITAS SPOROČA, da bodo pri sveti Mariji na razpolaga butarice. Darovani prispevki zanje bo Karitas porabil za pomoč družinam
v stiski.
Župnijska Karitas sporoča tudi, da so in bodo na voljo velikonočne voščilnice, ki so ročno delo pridnih rok sodelavk Karitasa. Vaš prostovoljni dar bo namenjen potrebam Karitasa.

SPOKORNO BOGOSLUŽJE IN SVETA SPOVED
Spokorno bogoslužje in sveta spoved za obe župniji bo na cvetno soboto, 9.aprila, ob 16. uri pri sveti Mariji.

ČIŠČENJE CERKVE SV.MARTINA
Vse ljudi dobre volje in pridnih rok vabim na predpripravo na praznik. K temu vabi tudi čiščenje našega skupnega doma, cerkve sv. Martina, ki bo v soboto, 9. 4., ob 10h. Skrbimo za čistočo in urejenost v nas in okoli nas.

OBISK BOLNIKOV
V tednu po cvetni nedelji bom obiskoval naše bolnike po domovih. Prosim, da mi še sporočite kam je še potrebno priti.

ROMANJE V PETROVČE
Kot je bilo že objavljeno, bo na soboto po Veliki noči, 23. 4., že šestič potekalo peš romanje v Petrovče. Z romanjem se bomo letos vključili tudi v sinodalno dogajanje, saj se bomo na pot podali sinodalno – skupaj župljani Trbovelj in Hrastnika.
Uraden začetek peš romanja bo ob 6h pri kapelici na sv. Katarini. Romarji iz Trbovelj se bomo do tja odpravili ob 5.15 od cerkve sv. Martina.
Odhod avtobusa od cerkve sv. Martina bo ob 11.45, vstopiti pa bo možno na avtobusnih postajah skozi Trbovlje (avtobus bo šel nato v smeri Hrastnika in Laškega).
Ob 13h bo v Petrovčah sv. maša, ki jo bo daroval dekan g. Rok Metličar.
Po maši se bomo vsi skupaj: tisti, ki bodo prišli peš in romarji z avtobusom, vrnili z avtobusom proti domu.
Romarji z avtobusom se prijavite Mihi Hildu, peš romarji pa Gregoru Špajzerju.

OBNOVA FRESKE SV. ALOJZIJA
V tem tednu se začenja obnova freske sv. Alojzija. Restavratorka, akad. slik. Jasna Radšel, jo bo dokončala kot predvideva do Velike noči. Konservatorsko- restavratorska dela so ocenjena na 8.000 €.
Ob pogrebu Marije Romih in Rozi Brežnik je bilo na željo svojcev za obnovo freske sv. Alojzija darovano 965 eur.
Do sedaj ste z vašimi darovi in darovi ob pogrebih zbrali 2.665 €. S hvaležnostjo in s prošnjo za Vaše darove se lahko obnova freska sv. Alojzija začne.

Svete maše se obhajajo po naslednjih namenih:

ponedeljek 28. marec
19.00 sv. Marija: + Adolf – obl., Justina Sirše
+ Vinko Vovk

torek 29. marec
18.30 sv. Marija: KRIŽEV POT
19.00 sv. Marija: + Blaž Žnideršič
+ Joža Forte

četrtek 31. marec
18.30 sv. Martin: KRIŽEV POT
19.00 sv. Martin: + Slavko Janežič, Polda, Alojz
+ Barica Pintarič
za duhovne poklice

petek 1. april
8.00 sv. Martin: + Marija Rutar
+ Frančiška Jan

sobota 2. april
19.00 sv. Martin: + Nuša, Marjan Grošelj
+ Tine Topole – obl.

nedelja 3. april
5. POSTNA – TIHA
8.00 sv. Marija: živi in + farani
+ Franc Roter – obl.
10.00 sv. Martin: + starši in stari starši Štemberger
+ Marina Kovač – 30.dan
16.00 RETJE: KRIŽEV POT V NARAVI (pripravijo člani župnijskih pevskih zborov)


ponedeljek 4. april
19.00 sv. Marija: + Vida Šneberger ( r.d. v več.)
za zdravje

torek 5. april
18.30 sv. Marija: KRIŽEV POT
19.00 sv. Marija: + Katja Naglič – 30. dan
+ sestra Zdenka – 30.dan

četrtek 7. april
18.30 sv. Martin: KRIŽEV POT
19.00 sv. Martin: + bratje, sestre Katič
Bogu v zahv. in zdr. v družini

petek 8. april
8.00 sv. Martin: + Minka Rovšek
+ v čast sv. apostolu Tadeju

sobota 9. april
19.00 sv. Martin: živi in + druž. Gotal, Pintarič
+ Rozi Brežnik – 30.dan
+ v dober namen (Zupančič)

nedelja 10. april
6. POSTNA – CVETNA
8.00 sv. Marija: za zdravje in + st. Knez, Gustarin
živi in + farani
10.00 sv. Martin: + Ciril Jurečič -obl., st. Senčar, + sestre
+ Kristina Bjelošević – 30.dan

Vsak duhovnik sme na dan sprejeti dar le za eno sveto mašo, drugi ali tretji namen mora biti oddan in po njem mašuje drugi duhovnik, vseh pa se spomnimo pri daritvi. Sv. maše lahko naročite v zakristiji po bogoslužju, po telefonu ali elektronski pošti, v času uradnih ur v župnijski pisarni ali oddate kuverto z željenim datumom in mašnim namenom v poštni nabiralnik. Bog povrni za vaše namene.

S svetimi opravili so bili pokopani:
+ Rozalija Brežnik, Loke 1;
+ Vekoslava Šmergut, Novi dom 43;
+ Kristina Bjelošević, Opekarna 17;
+ Ana Klavžar, Keršičeva c. 21 a;
+ Zora Levičar, Savinjska c. 4 a.
Gospod, daj jim večni mir in pokoj in večna luč naj jim sveti.
Naj počivajo v miru.
Amen.

Oznanila za 1. postno nedeljo

Oznanila v PDF obliki za tiskanje

F. Kopač: Počitek pod križem:, Mohorjev koledar iz leta 1915.

Na pepelnično sredo smo začeli postni čas, ki ga bomo sklenili z večerno mašo velikega četrtka, ko nastopi sveto velikonočno tridnevje.

Postni čas je spokorni čas in obdobje priprave na veliko noč. Kristjani v tem času pri bogoslužju in v zasebnem življenju več premišljujemo o pomenu Kristusovega trpljenja in njegove smrti na križu ter o njegovi velikonočni zmagi življenja nad smrtjo. Tudi Kristus se je pred nastopom javnega delovanja štirideset dni postil v puščavi, o čemer poročajo trije evangelisti.

Pomenljiv vidik posta je poglobitev osebne povezanosti z Bogom, sredstva za doseganje tega cilja pa so poleg molitve in prejemanja zakramentov sprave in evharistije tudi odpovedi določeni razvadi ali dobrini ter dobra dela.

Strogi post – ko naj bi se samo enkrat v dnevu najedli do sitega – je na pepelnico in veliki petek, zdržek od mesa in mesnih jedi pa vsak petek v postnem času. Namen posta ni prvenstveno v odpovedi določeni hrani in pijači, ampak v spreobrnjenju srca in doseganju večje odprtosti za potrebe bližnjega ter v večji povezanosti z Bogom prek molitve. Cerkev uči, da so dobra dela, post, miloščina ubogim in molitev usmerjena k doseganju osebnega spreobrnjenja in ne sama sebi namen (vir: rkc.si).

V postnem času kristjani premišljujemo o pomenu Jezusovega trpljenja. Opora v hoji za trpečim Gospodom je lahko tudi ljudska pobožnost križevega pota.
Postaje ali upodobitve križevega pota, se nahajajo v skoraj vsaki cerkvi in kapeli, in so sestavni del bogoslužnega prostora.

Križev pot običajno molimo v postnem času ob petkih, ko se spominjamo Jezusove smrti na križu. Posebej slovesno bomo tudi mi molili križev pot na Veliki petek ob času Jezusove smrti.

Sicer pa bo pobožnost križevega pota, ob torkih in ob četrtkih pred večerno sveto mašo. Ob nedeljah pa ste povabljeni na molitev križevega pota v naravi in sicer v Retje, kjer se bomo danes zbrali ob 15. uri, vse prihodnje štiri postne nedelje, pa uro kasneje, se pravi ob 16.uri.
Sredi meseca marca bomo ob prazniku slovesno počastili svetega Jožefa. Konec meseca bomo obhajali krščanski materinski dan in praznik Gospodovega oznanjenja Mariji, kar bo natanko devet mesecev pred prihodnjim božičnim praznikom. Ta dan se ne pozabimo hvaležno spomniti naših staršev, vseh godovnjakov in godovnjakinj in priporočimo
Božji Materi predvsem prošnje za mir in sodelovanje med narodi.

OBNOVA FRESKE SV. ALOJZIJA
Iz Zavoda za varstvo kulturne dediščine RS, območne enote Celje, smo prijeli Kulturno varstveno soglasje za konservatorstvo restavratorsko obnovo stenske poslikave sv. Alojzija v stranski kapeli cerkve sv. Martina. Konservatorsko-restavratorska dela so ocenjena na 8.000 €.
Do sedaj ste z vašimi darovi in darovi ob pogrebih zbrali 1.700 €. S hvaležnostjo in s prošnjo za Vaše darove se lahko obnova freska sv. Alojzija začne.

ROMANJE V PETROVČE
Letos bo na soboto po Veliki noči, 23. 4., že šestič potekalo peš romanje v Petrovče. Sprememba bo ta, da se nam bodo na poti pridružili tudi župljani iz Hrastnika.
Peš romarji se boste na pot podali predvidoma ob 6h od cerkve sv. Katarine v Čečah. K maši v Petrovško baziliko, ki jo bo ob 13h vodil dekan g. Rok Metličar, ste povabljeni tudi drugi romarji iz Trbovelj in Hrastnika.
Za vse, ki zaradi različnih razlogov na pot ne boste mogli iti peš, bo namreč organiziran avtobusni prevoz. Prijave bo v Trbovljah zbiral Miha Hild, podrobnosti pa bodo objavljene v naslednjem Martinovem listu.

Svete maše se obhajajo po naslednjih namenih:

ponedeljek 7. marec
18.00 sv. Marija: + starši in sor. Hild
za zdravje ( Marodi)

torek 8. marec
17.30 sv. Marija: KRIŽEV POT
18.00 sv. Marija: + Edvard Cimerman
+ Minka Rovšek
+ za zdravje in v.d.n. (Zupančič)

četrtek 10. marec
17.30 sv. Martin: KRIŽEV POT
18.00 sv. Martin: + Franjo Skušek
+ družine Vovk

petek 11. marec
8.00 sv. Martin: za uspeh in v čast sv. Antonu
+ Frančiška Jerebičnik

sobota 12. marec
18.00 sv. Martin: + Ivan Arh
za srečno pot in vrnitev

nedelja 13. marec
2. POSTNA
8.00 sv. Marija: + Marija Lukač – 30. dan
10.00 sv. Martin: živi in + farani
+ Ana Brečko – 1. obl.
16.00 RETJE: KRIŽEV POT V NARAVI (pripravijo sodelavci Karitas)


ponedeljek 14. marec
17.40 sv. Marija: MOLITEV V ČAST BL. SLOMŠKU
18.00 sv. Marija: + st. Drago, Frančiška Kozina
+ Rozi Brežnik – 8. dan

torek 15. marec
17.30 sv. Marija: KRIŽEV POT
18.00 sv. Marija: + družin Trošt, Morinc
za zdravje in 2 + Jožeta Laznik

četrtek 17. marec
18.00 sv. Katarina: + Joža Forte ( r.d.v večnosti)
+ družine Senčar
+ družin Ramšak, Zorko

petek 18. marec
8.00 sv. Martin: + Marija Romih – 30. dan

sobota 19. marec
sv. Jožef
18.00 sv. Martin: + Jožef, Milka Špajzer
+ Jožef Koznik
+ Jože, Alojzija Dolanc

nedelja 20. marec
3. POSTNA
8.00 sv. Marija: živi in + farani
+ Rozalija Kmetič -30. dan
10.00 sv. Martin: + Olga Duh – obl.
+ Antonija Lebar – obl., + sor. Lebar, Mivec
16.00 RETJE: KRIŽEV POT V NARAVI (pripravi skupina otroci Brezmadežne)


ponedeljek 21. marec
17.30 sv. Marija: KRIŽEV POT
18.00 sv. Marija: + Jožef Leskovšek
+ Franc – obl., Antonija Medvešek

torek 22. marec
18.00 sv. Marija: + Slavi Grošelj, Alojz Salmič, Matilda Schad
+ Slavica, Franc Stakne

četrtek 24. marec
17.30 sv. Martin: KRIŽEV POT
18.00 sv. Martin: za zdravje in posl. uspeh (Flere)
+ družine Guna

petek 25. marec
GOSPODOVO OZNANJENJE MARIJI
10.00 sv. Marija: po namenu ž. karitas sv. Marija
18.00 sv. Martin: + Hedvika, Edi Hribšek in sor.

sobota 26. marec
18.00 sv. Martin: + Malči Razoršek – 30.dan
+ Lado Vovk

nedelja 27. marec
4. POSTNA
8.00 sv. Marija: + Silva – obl., Janez, Kunigunda, + sestre
+ Milena Lorger – 30.dan
B. v zahv. za zdravje in zdr.osebje
10.00 sv. Martin: živi in + farani
16.00 RETJE: KRIŽEV POT V NARAVI (pripravi molitvena skupina)

Vsak duhovnik sme na dan sprejeti dar le za eno sveto mašo, drugi ali tretji
namen mora biti oddan in po njem mašuje drugi duhovnik, vseh pa se
spomnimo pri daritvi. Sv. maše lahko naročite v zakristiji po bogoslužju, po
telefonu ali elektronski pošti, v času uradnih ur v župnijski pisarni ali oddate
kuverto z željenim datumom in mašnim namenom v poštni nabiralnik. Bog
povrni za vaše namene.

S svetimi opravili so bili pokopani:
+ Marija Lukač, Novi dom 32a,
+ Marija Romih, Kol. 1. maja 21,
+ Amalija Razoršek, Klek 32a,
+ Pavlika Gradišek, Kešetovo 7,
+ Marina Kovač, Kešetovo 4.
Gospod, daj jim večni mir in pokoj in večna luč naj jim sveti.
Naj počivajo v miru.
Amen.

Oznanila za 6. nedeljo med letom

Oznanila v PDF obliki za tiskanje

Molitev za sinodo
Pred Teboj smo, Sveti Duh,
ko smo zbrani v Tvojem imenu.

Samo ti nas vodi,
bodi doma v naših srcih;
pokaži nam pot, po kateri naj gremo,
in kako naj hodimo po njej.

Šibki smo in grešni;
ne dopusti, da bi širili nered.
Ne dopusti, da bi nas nevednost
vodila po napačni poti
ali da bi pristranskost vplivala na naša dejanja.

Daj, da v Tebi najdemo svojo edinost,
da bomo lahko skupaj hodili
večnemu življenju naproti
in se ne bomo oddaljili od poti resnice
in od pravičnosti.

Vse to Te prosimo,
ki deluješ na vsakem kraju in v vsakem času,
v občestvu z Očetom in Sinom
na vekov veke. Amen.

Vedno, ko se udeležite bogoslužja imejte s seboj osebni dokument in potrdilo PCT!

Začetek meseca februarja nas je ob svetovnem dnevu bolnikov spomnil na to, da so bolni in trpeči del našega vsakdana. God Lurške Matere Božje nas je povabil, da se posebej še v teh časih priporočimo Mariji, ki jo kličemo tudi zdravje bolnikov. Danes ob lurški nedelji sveto bogoslužje obhajam v baziliki Lurške Matere Božje v Brestanici in vas priporočam Lurški Mariji.

Prihodnji toplejši dnevi in upajmo tudi bolj ugodni epidemiološki časi, prinašajo tudi nekoliko bolj razgibano župnijsko dogajanje. Veselimo se vsaj tistih dogodkov, ki se dogajajo na prostem, kot npr. križev pot v postnem času v Retju, peš romanja itd.

Na škofijo sem podal predlog datuma za sveto birmo, in sicer na Binkoštno nedeljo, ki bo letos 5. junija. Prvo sv. obhajilo pa je predvideno za nedeljo, 29. maja.

Bog povrni za vaše mašne namene za katere še vedno radi darujete, in vsaj glede tega v Trbovljah še ne trpim pomankanja. Skupaj z pohvalo, pa še namig, da se za željeni termin sv. maše pravočasno oglasite. Trenutno so prosti termini šele v mesecu aprilu.

Sinoda o sinodalnosti 2021 – 2023
Lansko leto je papež Frančišek razglasil sinodalno pot vsega Božjega ljudstva, ki se je začela oktobra 2021 v vsaki krajevni Cerkvi, na ravni škofij, župnij in cerkvenih skupnosti, nadaljevala se bo na ravni kontinentov in nazadnje na ravni celotne Cerkve in bo svoj višek dosegla s splošnim zasedanjem škofovske sinode oktobra 2023 v Rimu. Sinoda, v grškem izvirniku pomeni zborovanje, iz nje pa je prišel latinski izraz za koncil in z njima opisujemo zborovanje škofov. Namen sinode pa ni samo, da zasedajo škofje, ampak da svoja mnenja združijo tudi verniki.
V župnijah, v gibanjih, v redovnih skupnostih in v drugih oblikah občestva smo žene in možje, mladi in stari povabljeni, da se med seboj poslušamo, da bi slišali spodbude Svetega Duha, ki prihaja, da bi usmerjal naša človeška prizadevanja, oživljal in poživljal Cerkev ter nas vodil v globlje občestvo v smeri našega poslanstva v svetu. Namen sinode ni v pisanju dokumentov, temveč v navduševanju ljudi, da začnejo sanjati, v kakšno Cerkev smo poklicani….cilj sinodalnega procesa ni v preprostem opravljanju vrste nekih nalog, ki imajo svoj začetek in konec, ampak je pot pristne rasti v občestvo in poslanstvo, h kateremu Bog kliče Cerkev v tretjem tisočletju. (vir: rkc.si)

Tako smo k sinodalnemu dogajanju poklicani vsi. In da bi obrodili dobre sadove, je potrebno dogajanje podpreti z molitvijo, in razmisliti tudi kako bom sam lahko dodal svoj prispevek.
Logotip sinode je predstavljen kot veliko, mogočno drevo, ki se izteza proti nebu in izraža Kristusov križ. Božje ljudstvo, ki hodi pod tem drevesom, Kristusom pa namiguje na geslo sinode, ki se glasi: Hoditi skupaj. Božje ljudstvo povezuje skupna moč, ki jo črpa iz Drevesa Življenja in ki spodbuja njegovo hojo.

POSTNEMU ČASU NA POT
Na pepelnično sredo se po cerkvah vsako leto opravlja obred pepeljenja. Duhovnik verniku na glavo simbolično posuje blagoslovljen pepel, s čimer se navzven pokaže notranja razpoložljivost vernika za spreobrnjenje oziroma poboljšanje življenja. Duhovniki in ostali bogoslužni sodelavci v postnem času nosijo bogoslužna oblačila v vijolični barvi.
Pepel je znamenje minljivosti, smrti, pa tudi človekove krhkosti, saj se tudi on po smrti spremeni v prah in pepel. Vernemu človeku je pepel tudi znamenje pokore in prenovitve. Kakor ogenj snov prenovi v pepel, tako naj bi se tudi človek s pokoro prerodil v novega človeka (prim. Ef 4,17–24). Ko mašnik na začetku postnega časa vernikom s pepelom na čelo začrta znamenje križa in izreče: Pomni, človek, da si prah in da se v prah povrneš, napoveduje konec zemeljskega življenja. Vse sčasoma postane pepel, tako veliko in pomembno, kot tudi majhno in nevredno.
V svetopisemski govorici pepel pomeni minljivost in nevrednost. Človek se v stiski in ob smrti zave bivanjske omejenosti in si v trenutkih žalosti,
prošnje in pokore na glavo posipa pepel. Postni čas je spokorni čas in obdobje priprave na veliko noč. Kristjani v tem času pri bogoslužju in v zasebnem življenju več premišljujemo o pomenu Kristusovega trpljenja in njegove smrti na križu ter o njegovi velikonočni zmagi življenja nad smrtjo. Tudi Kristus se je pred nastopom javnega delovanja štirideset dni postil v puščavi, o čemer poročajo trije evangelisti.

Svete maše se obhajajo po naslednjih namenih:

ponedeljek 14. februar
sv. Valentin
18.00 sv. Marija: + Franci Lindič – 30. dan
za duhovne poklice

torek 15. februar
17.40 sv. Marija: VEČERNICE
18.00 sv. Marija: + Jožef Koznik
+ starši Kralič, Franc Kolar

četrtek 17. februar
18.00 sv. Katarina: + Alojz Janc in sorodniki Grešak
+ družine Štrajhar
+ Jožef, Gabrijela Sakelšek
+ Marija Brinar – 30. dan

petek 18. februar
8.00 sv. Martin: za Božji blagoslov v letu

sobota 19. februar
18.00 sv. Martin: + Stjepan Pintarić
+ Katarina Roškar – obl.

nedelja 20. februar
7. nedelja med letom
8.00 sv. Marija: + Vano, Sašo, starši Šoba
+ Kristjan, Ivan Marodi
10.00 sv. Martin: živi in + farani


ponedeljek 21. februar
18.00 sv. Marija: + v dober namen (Polc)
+ Jože Bobek – obl.

torek 22. februar
Sedež apostola Petra
17.40 sv. Marija: VEČERNICE
18.00 sv. Marija: + Roman Ferlič – obl., starši in sor.
+ Joža Forte

četrtek 24. februar
sv. Matija (Matjaž), apostol
17.30 sv. Martin: MOLITEV PRED NAJSVETEJŠIM
18.00 sv. Martin: + Barica Pintarić- 30.dan
+ Leopold, Mihaela Selevšek – obl.

petek 25. februar
8.00 sv. Martin: + za zdravo pamet in milost odpuščanja

sobota 26. februar
18.00 sv. Martin: + Alojzija – obl., Jože Dolanc

nedelja 27. februar
8. nedelja med letom
8.00 sv. Marija: + Frančiška Željko – obl.
+ živi in + Šmid, Grabnar in prijatelji
10.00 sv. Martin: živi in + farani


ponedeljek 28. februar
18.00 sv. Marija: + Roman Podjed – obl., + starši
+ Anja Pangeršič

torek 1. marec
17.40 sv. Marija: VEČERNICE
18.00 sv. Marija: + Alojz Kurnik in sorodniki
+ Franci Lindič
+ Štefan Pintarić

sreda 2. marec
PEPELNICA (strogi post)
10.00 sv. Marija: + Miha Kmetič
18.00 sv. Martin: + druž. Jere, + Leopold, Frančiška

četrtek 3. marec
17.30 sv. Martin: MOLITEV KRIŽEVEGA POTA
18.00 sv. Martin: + Štefan Pintarić

petek 4. marec
8.00 sv. Martin: + Anton Naglič – obl.

sobota 5. marec
18.00 sv. Martin: + Martin, Olga Štrovs – obl. in sor.
+ Alojz, Jožefa Petek – obl.

nedelja 6. marec
1. POSTNA NEDELJA
8.00 sv. Marija: živi in + farani
+ Angela Kovač – 30. dan
10.00 sv. Martin: + star. Mlakar in za zdravje
15.00 RETJE: KRIŽEV POT V NARAVI (pripravi skupina bralcev)

Vsak duhovnik sme na dan sprejeti dar le za eno sveto mašo, drugi ali tretji namen mora biti oddan in po njem mašuje drugi duhovnik, vseh pa se spomnimo pri daritvi. Sv. maše lahko naročite v zakristiji po bogoslužju, po telefonu ali elektronski pošti, v času uradnih ur v župnijski pisarni ali oddate kuverto z željenim datumom in mašnim namenom v poštni nabiralnik. Bog povrni za vaše namene.

V molitvi za blagoslov dela in z dobrimi željami se spomnimo našega rojaka g. msgr. dr. Matjaža Roterja, ki se iz Kanadske Ottave, kjer je vršil delo tajnika apostolske nunciature, te dni odpravlja na novo delovno mesto, in sicer v sredno Afriko, kjer bo na apostolski nunciaturi v N’Djameni vršil delo odpravnika poslov.

 

 

 

 

 

S svetimi opravili so bili pokopani:
+ Dragica Hribar, Trg Revolucije 10a+ Barica Pintarić, Vreskovo 96,
+ Anica Kadunc, Pod gozdom 19,
+ Angela Kovač, Bevško 13.
Gospod, daj jim večni mir in pokoj in večna luč naj jim sveti.
Naj počivajo v miru.
Amen.

Oznanila za 3. nedeljo med letom

Oznanila v PDF obliki za tiskanje

Vlada RS je dne 16. septembra 2021 sporočila svoj odlok o izpolnjevanju PCT pogoja za področje opravljanja verske dejavnosti, ki je začel veljati 18. septembra 2021, v katerem je določeno, da je izvajanje verskih obredov dovoljeno ob izpolnjevanju pogoja PCT (preboleli, cepljeni, testirani). Za vse, ki so starejši od 6 let, je obvezna uporaba zaščitnih mask znotraj cerkva; zunaj je obvezna zgolj, če ni mogoče zagotoviti 1,5 metra medsebojne razdalje. Še vedno je obvezno razkuževanje rok ob vstopu in izstopu iz zaprtih prostorov, v katerih se kolektivno uresničuje verska svoboda.
Vedno, ko se udeležite bogoslužja imejte s seboj osebni dokument in potrdilo PCT!

Po nedelji Jezusovega krsta, smo vstopili v liturgični čas med letom. Čas med letom je razdeljen v dve daljši obdobji: najprej ga prekineta postni in velikonočni čas. Postni začne s pepelnično sredo in se konča na veliko soboto, velikonočni pa začne na veliko noč in traja do ponedeljka po binkoštih. Nato pa spet nastopi in
traja vse do nedelje Kristusa Kralja.
V tem času v nedeljskih evangelijih spremljamo obdobje Jezusovega javnega delovanja. Letos v cikličnem letu C.

Gospodovo darovaje – SVEČNICA
Prvotno ime praznika je bilo ‘Marijino očiščevanje’. Po Mojzesovi postavi je morala vsaka mati, ki je rodila sina, štirideseti dan po porodu priti v tempelj, tam darovati in se tako ‘očistiti’. Temu predpisu se je podredila tudi Marija, Jezusova mati. Evangelist Luka v poročilu o njenem obisku v jeruzalemskem templju omenja srečanje s starčkom Simeonom. Ta je v videnju spoznal, kdo je Dete, ki ga pestuje ta mlada žena. Pristopil je, ga vzel v naročje in
spregovoril sloviti preroški spev: »Zdaj odpuščaš svojega služabnika, o Gospodar, po svoji besedi v miru, kajti moje oči so videle rešitev, ki si jo pripravil pred očmi vseh narodov; luč v razsvetljenje poganov in v slavo Izraela, svojega ljudstva.«
Po obredu blagoslavljanja sveč nam “je praznik znan kot svečnica, praznik sveč, praznik luči. Hrepenenje po svetlobi je med prvobitnimi značilnostmi človeške narave,” piše slovenski etnograf dr. Niko Kuret. (VIR: OGNJIŠČE.SI)

SVETOVNI DAN BOLNIKOVIN GOD LURŠKE MARIJE
V petek 11. februarja 2022, bo god Lurške Matere Božje in bomo obhajali 30. svetovni dan bolnikov, z naslovom: »Bodite usmiljeni, kakor je usmiljen tudi vaš Oče«.
Ta dan je pred tridesetimi leti ustanovil papež Janez Pavel II., da bi Božje ljudstvo, katoliške zdravstvene ustanove in civilno družbo opozoril na pozornost do bolnih in tistih, ki skrbijo zanje.
Ob tem dnevu se tudi mi spomnimo na bolne in posebej osvežimo zavest, da je naša krščanska naloga poskrbeti za bolne, pa ne le kar se tiče telesne plati, ampak tudi duhovne, kar pomeni, da bolnim priskrbimo svete zakramente, posebej
zakrament bolniškega maziljenja, ki ne velja kot zakrament za umirajoče in ga nekateri dojemajo kot zakrament, ki prinaša smrt.

Bolniško maziljenje je zakrament, ki daje najprej življenje, moč in oporo na bolniški postelji. Kot bolniški duhovnik, vas spodbujam, da posebej vsem, ki se z boleznijo borijo v bolnišnici omogočite duhovno oskrbo. Bolniški duhovniki imamo vedno vstop v vse oddelke bolnišnic in domove ostarelih, saj je duhovna oskrba osnovna pravica vsakega bolnika.
Kot je v letošnji poslanici za dan bolnikov zapisal papež Frančišek, priprošnji Marije, ki je zdravje bolnikov, izročimo tudi mi vse bolnike in njihove družine. Združeni s Kristusom, ki nosi na sebi vse bolečine sveta, naj najdejo smisel, tolažbo in zaupanje. Molimo za vse zdravstvene delavce, da bi bogati v usmiljenju bolnikom skupaj s
primernim zdravljenjem nudili tudi svojo bratsko bližino.

God sv. Valentina
V ponedeljek, 14. februarja obhajamo god sv. Valentina. Njegov lep oltar krasi cerkev v Retju, zato bo tam sveta
maša na Valentinovo nedeljo, ob 15.uri. Lepo vabljeni.

 

Svete maše se obhajajo po naslednjih namenih:

ponedeljek 24. januar
sv. Frančišek Saleški
18.00 sv. Marija: + druž. Kovačič, Ravnikar in sor.
+ Edvard Cimerman – 30. dan

torek 25. januar
SPREOBRNITEV APOSTOLA PAVLA
17.40 sv. Marija: VEČERNICE
18.00 sv. Marija: + Ivan Pangeršič in sor.
+ duh. Franc Rataj

četrtek 27. januar
sv. Angela Merici
17.30 sv. Martin: MOLITEV PRED NAJSVETEJŠIM
18.00 sv. Martin: Bogu v priprošnjo in za zdravje (Lapi)
za srečno zadnjo uro

petek 28. januar
sv. Tomaž Akvinski
8.00 sv. Martin: za nove duhovne poklice
+ Joža Forte

sobota 29. januar
18.00 sv. Martin: + Jožef, Milka Špajzer
+ Emil Vuga
za blag., srečen porod in za zdravje novorojenčka

nedelja 30. januar
4. nedelja med letom
8.00 sv. Marija: + Stipe Dizdarevič, Ana, Vojislav Sorić
za zdravje (Bagarič)
10.00 sv. Martin: živi in + farani
+ Franc -obl., Marija Zupan
+ duh. Franc Zagradišnik
+ Blaž Žnideršič


ponedeljek 31. januar
sv. Janez Bosko
18.00 sv. Marija: + Stane Žagar – 30. dan

torek 1. februar
17.40 sv. Marija: VEČERNICE
18.00 sv. Marija: v zahvalo za uslišano prošnjo in za božje varstvo

sreda 2. februar
JEZUSOVO DAROVANJE-SVEČNICA
10.00 sv. Martin: + Viktorija Kahne -3. obl.
18.00 sv. Marija: Bogu v zahvalo za uspešno delo

četrtek 3. februar
sv. Blaž
17.30 sv. Martin: MOLITEV PRED NAJSVETEJŠIM
18.00 sv. Martin: + Ivan Arh
+ Ivan Vozelj
za stanovitnost in svetost duhovnikov

petek 4. februar
8.00 sv. Martin: za zdravje ( Remič)
+ Hedvika Hribšek

sobota 5. februar
sv. Agata
18.00 sv. Martin: žive in + družine Zelenšek
+ Marjetka – obl. , Leopold Hočevar

nedelja 6. februar
5. nedelja med letom
8.00 sv. Marija: + Antonija, Igor Kurent
+ duh. Franc Ornik
10.00 sv. Martin: živi in + farani
+ Frančiška Štemberger -30.dan


ponedeljek 7. februar
18.00 sv. Marija: + Fani Tahirovič

torek 8. februar
17.40 sv. Marija: VEČERNICE
18.00 sv. Marija: + Minka Rovšek – 30.dan

četrtek 10. februar
17.30 sv. Martin: MOLITEV PRED NAJSVETEJŠIM
18.00 sv. Martin: živi in + družine Pešl
+ Blaž Žnideršič

petek 11. februar
Lurška Mati Božja
8.00 sv. Martin: + starši Katič
+ Drago Mravlak

sobota 12. februar
18.00 sv. Martin: + Ivanka, Alojz Ferlič
+ Joža Forte

nedelja 13. februar
6. nedelja med letom
Valentinova n.
10.00 sv. Martin: + Ana Ahac
15.00 sv. KRIŽ RETJE: živi in + farani ter dobrotniki
+ Ivan Gričar

Vsak duhovnik sme na dan sprejeti dar le za eno sveto mašo, drugi ali tretji namen mora biti oddan in po njem mašuje drugi duhovnik, vseh pa se spomnimo pri daritvi. Sv. maše lahko naročite v zakristiji po bogoslužju, po telefonu ali elektronski pošti, v času uradnih ur v župnijski pisarni ali oddate kuverto z željenim datumom in mašnim namenom v poštni nabiralnik. Bog povrni za vaše namene.

Svetopisemski maraton
Tudi v letu 2022 se bomo Trboveljčani pridružili vseslovenskemu Svetopisemskemu maratonu, ki bo v letu 2022 od 22. do 27. 1. potekal preko ZOOM-a, pod geslom “Glej, vse delam novo (Raz 21,5). Naš termin branja bo v nedeljo, 23. 1. od 20h do 22h.
Hkrati pa bomo ponovno izvedli tudi župnijski mali svetopisemski maraton. Ta bo v torek, 25. 1. od 19h do 22h, prav tako preko spleta. Več informaciji dobite pri Gregorju Špajzerju.

S svetimi opravili so bili pokopani:
+ Marija Rovšek, Vreskovo 77,
+ Franc Lindič, Trg Revolucije 18,
+ Marija Brinar, Ostenk 24.

Gospod, daj jim večni mir in pokoj in večna luč naj jim sveti.
Naj počivajo v miru.
Amen.